FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Etiketter

Senaste kommentarer

Det pågår nu mycket forskning om senescenta celler, och bara de senaste veckorna har flera forskningsresultat visat att de är en del av orsaken till diabetes typ 1, diabetes typ 2 och ryggproblem. När senescenta celler rensats ut hos möss har dessa sjukdomar kunnat behandlas. 

Än så länge vet vi förstås inte så mycket om hur detta fungerar hos människor, men det är åtminstone lovande. En annan sak att notera är att dessa studier vanligtvis använder beprövade läkemedel och ger en intensiv, kortvarig dos (eller flera upprepade dito). Idag pågår parallellt med denna forskning också utveckling av mer effektiva metoder att rensa ut senescenta celler, vilket sannolikt kan göra behandlingarna mer effektiva. 

Läs hela inlägget »

Pluripotenta stamceller kan skapas genom att få vanliga celler att återgå till ett tidigare stadium, och detta görs numera enkelt i ett labb. Här om året kom även ett forskningsresultat där sådana celler skapats i möss, som ett sätt att föryngra dem. En sådan metod borde ge cancer - men så var det inte. I stället visade resultaten på en mängd positiva effekter. Nu planerar Turn.bio mer forskning på detta spännande område.

Läs hela inlägget »

Enkla infektioner dödar relativt stor andel av alla äldre. Det handlar ofta om virus som inte skulle nämnvärt påverka yngre personer, men för en redan skröplig person kan ett nedsatt immunförsvar vara förödande. resTORbio sätter nu igång fas 3-studier för ett ämne som visat sig halvera antalet märkbara infektioner hos äldre i en fas 2-studie.

Intressant är att ämnen fungerar genom en allmän förstärkning av immunförsvaret. Något som borde gynna individer mer än bara genom att minska mängden infektioner. 

Läs hela inlägget »
Vad säger en ökad optimism om forskning om åldrandet om hur det går med verkliga framsteg? Det är hur som helst ett faktum att flera forskare har uttryckt sig mer positivt på senare år. Ett väldigt konkret exempel är Aubrey de Grey, som sänkt tiden han tror det finns en 50% chans att ha lyckats föryngra en mus till ca 3 år, från att tidigare uppskattat det till 5-6 år. Det här innebär alltså inte att musen måste leva för alltid, utan definitionen han ger är att behandla en äldre mus (ca 2 år gammal) så att den lever tre gånger så långt som normalt (ca 9 år). 

Är det möjligt? Ja, det är det förstås men frågan är om det stämmer att forskningen kommit så pass långt ännu. Facit kommer alltså inom några år. 
Läs hela inlägget »

Ett ämne som används i traditionell kinesisk medicin, 4,4′-dimethoxychalcone (DMC), visar sig nu ha effekt på aspekter av åldrandet. Ämnet stimulerar autofagi, som är en cellprocess där organeller och proteiner i cellerna bryts ned och delvis återanvänds. Autofagi har visat sig vara en process som minskar i samband med åldrandet, och som stimuleras av flera av de ämnen som på senare år ha visat sig ha en effekt (om än måttlig) på åldrandet. Eftersom preparatet redan finns tillgängligt att köpa så kan det eventuellt vara något att fundera på att använda så länge som det inte finns mer effektiva behandlingar mot åldrandet. 

Ämnet finns i växten ashitaba, som alltså använts i Kina och Asien länge. Den har påståtts ha en mängd goda effekter, men de flesta har provats utan att några särskilt positiva effekter kunnat visas. Nu kanske växten trots allt visar sig ha positiva effekter i fråga om autofagi, men detta har dock ännu inte visats på människor ännu.

Läs hela inlägget »

Åldrade möss som blev transplanterade med ryggmärg från yngre möss fick bättre minne och kognitiv förmåga. Det beror sannolikt på att åldrade blodceller, som produceras i ryggmärgen, påverkar hjärnan. 

Forskningen publicerades i Nature här om dagen. Forskarna tror detta kan förhindra neurodegenerativa sjukdomar i framtiden.

Läs hela inlägget »

Åldrandet kan beskrivas som ett gradvis förfall som visserligen pågår hela livet men inte märks förrän på slutet. Kroppens funktioner leder till diverse bieffekter som blir självförstärkande och till en början mest märks som rynkor, grått hår och liknande, ytliga tecken. Men redan efter 40 års ålder börjar risken för cancer och hjärt- och kärlsjukdomar öka och ökningen är sedan exponentiell. Någonstans vid 80-90 års ålder är risken att dö riktigt stor, och oftast beror det på de vanligaste så kallade åldersrelaterade sjukdomarna: Alzheimer, Parkinson, diabetes typ 2, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. 

En rysk forskare har nu gjort statistiska beräkningar baserade på dödstal och dödsorsaker, och har då sett att det just handlar om exponentiella ökningar som bäst kan förklaras av ett slumpartat, gradvis förfall som långsamt men säkert blir farliga för oss. Det handlar om att kroppen handlar i en ond cirkel som orsakar var och en av dessa sjukdomar, förutom i fråga om högt blodtryck, där forskaren ser två parallella processer som orsak. Enda undantaget är cancer, där han ser tecken på att sjukdomen snarare orsakas av tid än av åldrande. 

 

Läs hela inlägget »

Aubrey de Grey är chefsforskare på SENS Research Foundation och skrev för tio år sedan boken Ending Aging, som bygger på hans program för hur åldrandet kan behandlas genom att ta bort och reparera sju olika skador och restprodukter som uppstår i kroppen i samband med åldrandet. Här om dagen var han i Finland och berättade om SENS och åldrandet. Nu finns hans föreläsning på YouTube.

Läs hela inlägget »

Det finns många sätt att forska fram nya läkemedel. En bra bild av hur det ser ut i den mer innovativa delen av företagen som tar fram behandlingar mot åldrande får man i en intervju med Ichor Therapeutics vd Kelsey Moody som gjorts av LEAF.

Han är visserligen väldigt förtegen om hur det faktiskt går för Ichors forskning, men vi får många intressanta kommentarer om hur forskningen bedrivs och om framtidens möjligheter på området.

Läs hela inlägget »

Människor lever längre än vad som behövs för att avkomman ska växa upp och klara sig själv. Det verkar vara ett slöseri med resurser men en orsak kan vara att mormödrar som är i livet hjälper sina barnbarn att överleva tills de blir vuxna.

Nu har forskare använt statistik från 16- och 1700-talen för att försöka avgöra om det stämmer. Och de hittade stöd för att mormödrar som bor nära sina barn faktiskt var till hjälp, medan farmödrar inte var till lika stor nytta.

Den så kallade mormorshypotesen verkar alltså vara mer än en hypotes.

Läs hela inlägget »
Bilder används under Creative Commons från Matteo Bagnoli, Carlos Ebert, Lapichon