FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Etiketter

Senaste kommentarer

En del av åldrandet handlar om en ökad inflammation i kroppen. Det är omdiskuterat exakt hur farligt det här är men det orsakar åtminstone en del problem. Här är en studie som går ut på att åldrad hud är en del av orsaken till den ökade inflammationen

Läs hela inlägget »

Stamcellerna i kroppen försvinner allt mer ju äldre vi blir. Detta får en rad följder i kroppen, bland annat försämras immunförsvaret när det bildas färre nya immunceller. Här är en rapport om framstegen och utmaningarna i fråga om att återbilda så kallade hemotopoetiska stamceller

Läs hela inlägget »

Svaret är ja. Inte minst forskningen om senolytiska läkemedel men även andra spännande resultat kunde ses under 2019. Här är en sammanfattning av vad som hänt i fråga om forskningen om åldrandet.

Läs hela inlägget »

Åldrandet definieras ofta som en nedsatt funktion hos kroppens olika organ. Det finns bakomliggande orsaker till dem och det är nog främst dessa som borde behandlas. Men ibland kan även en lokal behandling fungera. Här är ett exempel på behandling av åldersrelaterad hörselnedsättning som är intressant, även om den är långt ifrån klar för klinisk användning.

Läs hela inlägget »

Sannolikt är en av orsakerna till att hjärtat så småningom slutar fungera att det bildas plack av så kallade amyloider. Dessa består av proteiner som fått en felaktig form och därför förlorat sin funktion. Istället sätter de sig runt cellerna i klumpar. Många former av amyloider har ett samband med åldersrelaterade sjukdomar, exempelvis Alzheimers sjukdom. Bland 100-åringar ses det som en vanlig dödsorsak.

En studie visar nu att det finns ett samband mellan amyloider i hjärtat och arytmier, vilket väl inte är så förvånande. Det borde gå att rensa ur dessa proteiner, något som en del forskare jobbar med.

Läs hela inlägget »

En av de mest omtalade möjliga målen med läkemedel mot åldrande är mTORC1. Nu har en fas III-studie misslyckats att visa positiva resultat på människor. Det är företaget ResTORbio som genomfört den hittills största studien på människor, och som nu alltså inte visat några resultat. 

Läs hela inlägget »

De senaste decennierna har hjärt- och kärlsjukdomarna blivit mindre vanliga i Sverige. Mycket beroende på god behandling, till exempel att förebygga sjukdomar genom att behandla högt blodtryck. 

Detta räcker dock inte för att ta bort risken för hjärt- och kärlsjukdomar utan dessa är fortfarande vanliga dödsorsaker. I framtiden kanske vi kan förebygga bättre och tidigare. Här är ett exempel på en mekanism som skulle kunna attackeras, nyupptäckt av forskare i Sheffield.

Läs hela inlägget »

För den som vill stödja forskningen om åldrandet finns det relativt få sätt att göra det på. Det kanske bästa är att ge pengar till någon av de organisationer som finansierar forskning på området. SENS Research Foundation är den mest innovativa och trovärdiga av dessa organisationer. 

Bidra till deras vinterkampanj för forskningen om åldrande

Läs hela inlägget »

Forskare har i en studie på möss gett dem genförändrade stamceller som gör att de producerar fler natural killer-T immunceller. Detta gör att de blir mer motståndskraftiga mot cancer. Ett av de viktigaste skälen till att cancer ökar med åldern är sannolikt att immunförsvaret försämras och därför inte bekämpar cancercellerna. 

 

Läs hela inlägget »

Detta är ett ämne som framför allt är farligt för våra blodkärl. Det pågår nu forskning för att bryta ner ämnet och därmed minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Bland annat pågår forskning i ett företag som heter Underdog Pharmaceuticals. Här är en presentation de gjorde nyligen. Här en bakgrund till deras forskning om 7-ketocholesterol

Läs hela inlägget »
Bilder används under Creative Commons från plasticrevolver, Menage a Moi, ChodHound