FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Etiketter

Senaste kommentarer

Våra stamceller blir allt mindre aktiva med ökad ålder. Det pågår intensiv forskning om stamceller och en del handlar om att få cellerna att vakna till liv igen. Här är en genomgång av olika strategier som kan vara möjliga för att få stamcellerna att agera så aktivt som när vi är unga.

Läs hela inlägget »

Här är ett exempel på en intervju med en entreprenör som faktiskt försöker hitta lösningar för åldrandet. Det är intressant hur han betonar att det finns massor av goda idéer om hur delar av åldrandet kan behandlas - men att ingen arbetar med det. Vilket beror på att forskare är dåliga på att förvandla goda idéer till ett företag. Många är ovilliga entreprenörer, helt enkelt. 

För den som vill bilda ett företag med framtidsutsikter eller som har pengar att investera är det här en direkt uppmaning... 

Läs hela inlägget »

Det är välkänt att träning av alla slag gör att vi får ett längre liv och ökad livskvalitet i hög ålder. Såväl konditionsträning som styrketräning har fördelar, och de är bara delvis överlappande. Trots detta är det endast 8,7% av amerikaner över 75 år som tränar styrka. Här är en liten genomgång av fördelar med styrketräning i hög ålder

Läs hela inlägget »

UNITY Biotechnology presenterar nu de första resultaten från studier på människor med så kallade senolytiska läkemedel. De visar en god effekt vid lokal behandling av osteoporos i knän. 

Detta kan vara första exempelet på behandling av en typ av läkemedel som blir betydelsefull för att behandla åldrandet. Samma typ av celler som behandlas har också bland annat betydelse för hjärtsjukdomar, visar nya resultat, men det finns flera andra exempel på hur senescenta celler orsakar åldrandets sjukdomar.

Det är förstås fortfarande en liten studie, och det är alltså inte en systemisk behandling. 
Positivt är också att det inte verkar finnas några allvarliga biverkningar. 

Läs hela inlägget »

Vad är egentligen de viktigaste aspekterna av åldrandet? Mycket är kartlagt, men en aspekt som kanske kan förtjäna mer uppmärksamhet är cirkulationen av blod och ämnen i kroppen. Denna mikrocirkulation minskar med åldern, vilket både är orsak och effekt av andra aspekter av åldrandet. Sannolikt finns orsakerna till detta i ökad mängd skador av olika slag och även ökad inflammation

Läs hela inlägget »
En undersökning av artiklar i The Guardian och New York Times visar att dessa medier lyfter fram relativt ovanliga dödsorsaker, som terrorism och självmord, samtidigt som de sällan skildrar den vanligaste dödsorsaken av alla: hjärt- och kärlsjukdom. Detta kan ha en inverkan på vad människor tror är de vanligaste dödsorsakerna och i förlängningen även finansiering av forskning. 
Läs hela inlägget »
Immunförsvaret blir allt mer nedsatt med ökad ålder, vilket inte bara gör att det är svårare att hantera infektioner utan även kan leda till ökad risk för cancer. En del av problemet är att thymus (brässen) blir allt mindre aktiv och krymper i samband med ökad ålder. Nu har forskare från universitetet i Pécs, Ungern, använt så kallade exosomer för att återaktivera thymus hos möss. 

Exosomer är en slags partiklar som utsöndras av cellerna. Vi vet ännu inte om samma metod fungerar på människor, utan det får ytterligare forskning visa. Just nu pågår även annan forskning för att bygga upp thymus så förhoppningsvis är det åtminstone någon av behandlingen som visar sig fungera. 
Läs hela inlägget »

Harvardprofessorn George Church startade förra året ett företag som ska ta fram åldersrelaterade behandlingar av hundar. Tanken är att det finns en marknad för att få hundar att leva längre och reglerna kring godkännande av behandlingar av djur är betydligt enklare att ta sig igenom än de som gäller människor. Så det går att relativt snabbt forska fram behandlingar, tjäna pengar på dem och sedan eventuellt också kunna använda dem på människor i ett senare steg. 

Första projektet handlar om ett vanligt hjärtfel som drabbar hundar, främst en typ av spaniel. Studien ska starta i höst. 

Läs hela inlägget »

Ny forskning visar att det går att transplantera in benmärg på möss och därigenom öka den maximala livslängden

Läs hela inlägget »

När kroppen åldras ansamlas det flera svårnedbrytbara ämnen i cellerna. Dessa så kallade AGE (Advanced Glycation End Products) är bidragande orsaker till många åldersrelaterade sjukdomar och sannolikt skulle vi må bättre och leva längre om det gick att bryta ner dem. Nu har forskare kunnat hitta ämnen som åtminstone i laboratoriet kan bryta ner två varianter av AGE.

Detta är startpunkten på forskning som ska leda till produkter som faktiskt kan bryta ner dessa ämnen i kroppen. Samtidigt pågår även forskning om att bryta ner den vanligaste formen av AGE, nämligen glukosepan. 

AGE-ämnen finns i kött som hettats upp kraftigt, till exempel på en grill. Därav bilden här ovanför. Vad jag vet så är det inte känt om dessa ämnen gör det farligt att äta sådant kött. Normalt sett ska kroppen klara av att bryta ner ämnena men ju äldre vi är desto mer ansamlas ändå i cellerna.

Läs hela inlägget »
Bilder används under Creative Commons från wuestenigel, mbsimoe, Kanijoman, NS Newsflash, m.mate, NathanF, takeshi.hiro