FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Etiketter

Senaste kommentarer

När forskare använde ett sedan tidigare godkänt läkemedel för att blockera TNFa hos åldrade möss ledde till att deras muskler slutade minska i storlek i styrka. Det hänger ihop med att sarcopenia beror på inflammation. Senolytiska läkemedel borde fungera på liknande sätt.

Läs hela inlägget »

Longevity Marketcap är en webbplats och ett nyhetsbrev om företag som forskar om åldrande. De har nu en liten databas som listar de kliniska studier som genomförs om åldrande.

De har också listat, i två inlägg (1 och 2), studierna och ger mer information om dem. 

Läs hela inlägget »

Det finns idag flera modeller för vad som utgår åldrandet, som till exempel the seven pillars of aging och hallmarks of aging. Men de har flera problem och kan ibland leda tanken fel. Här är en diskussion om vad åldrandet egentligen är, som dock kommer fram till att åldrandet inte alls existerar! De menar istället att åldrandet är en rad komplicerade processer som skiljer sig åt mellan olika arter - och till och med mellan olika individer. Vilket även gör att behandlingen behöver se olika ut. Hur som helst en intressant artikel.

Läs hela inlägget »

Här är en genomgång av främst kardiovaskulära behandlingar som kan komma i fråga för senolytiska läkemedel. En rad sådana är redan i kliniska studier. 

Läs hela inlägget »

Klotho är en gen som i högsta grad är inblandat i åldrandet. Genen uttrycks allt mindre med ökad ålder, vilket särskilt mycket verkar påverka njurarnas åldrande. Här är mer information om klotho.

Läs hela inlägget »

En rad proteiner blir kvar i kroppen när vi blir äldre. Många av dem är sannolikt skadliga även om det ofta är oklart hur. Här är en artikel om medin, som ansamlas i hjärnan. Här är en kommentar i bloggen Fight Aging.

Läs hela inlägget »

Alfa-ketoglutarsyra är ett ämne som finns naturligt i kroppen. Ett tillskott av det har visat sig i en studie förlänga den hälsosamma delen av livet hos möss. 

Läs hela inlägget »

De senaste åren har de bakterier som lever i symbios med oss och deras påverkan på vår hälsa kommit i fokus. Uppenbarligen kan de i viss utsträckning påverka åldrandet, bland annat genom att hälsosamma bakterietyper med åldern försvinner. Här finns en genomgång av den senaste forskningen.

Läs hela inlägget »

Det finns mycket som talar för att åldrande och kvinnors menopaus hänger ihop. Här finns en genomgång av det här ämnet

Läs hela inlägget »