FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Läkemedel som hejdar aktiveringen av så kallad IKK/NF-κB i flera musmodeller såväl som i mänskliga celler förbättrar healthspan (livstid i god hälsa) och minskar celler i senescence. Detta rapporteras i en studie i Aging Cell. Här finns en kommentar till studien i Lifespan.io

Läs hela inlägget »

UNITY biotechnology rapporterar att deras senolytiska behandling gett positivt resultat på människor i en fas 1-studie. Det handlar om lokal behandling av en vanlig form av allvarlig åldersrelaterad synnedsättning, makulär degeneration. 

Läs hela inlägget »

Kariovaskulära sjukdomar orsakas relativt ofta av "transthyretin amyloidosis", en lite bortglömd och intressant mekanism. Läs mer.

En uppdatering av vad Repair Biotechnology gör för att påverka plack i arteoskelros.
 

Läs hela inlägget »

Endosymbiosis är uttrycket och innebär att man genmanipulerar bakterier som sedan förs in i cellerna, bland annat för att motverka åldrandet. Mer om detta i artikel i New Scientist.

Läs hela inlägget »

För ett par år sedan visade försök att äldre möss kunde föryngras med hjälp av unga individers blod. Sedan blev det komplicerat. Här är en genomgång av forskningsläget idag.

Läs hela inlägget »

Nej, det finns inte så många friska och pigga 100-åringar. En undersökning visar att 95% är sköra.

En cellterapi av stamceller i fas 2b-studie visade hyfsade förbättringar hos patienter som var sköra. 

Läs hela inlägget »

Vill man motverka åldrandet så är immunförsvaret en viktig del. Här är en genomgång av problemet

Läs hela inlägget »

Bra njurfunktion verkar ha stor betydelse för hela kroppen. Framför allt kan hjärt- och kärlsjukdomar orsakas av njursjukdomar. Genen Klothko, som kan ge ett längre liv, har visat sig ha effekt framför allt i njurarna. Mer information. 

Läs hela inlägget »

Ny forskning visar att små extracellulära vesiklar kan användas på äldre möss för att ta bort i stort sett alla tecken på skröplighet, så som motorisk koordination, greppstyrka, trötthet, pälsregenerering och njurfunktion. I kontrollgruppen hade 40 procent av mössen sådana symtom på åldrande, men i den grupp som fått vesiklar injicerade hade inga av mössen symtom. 

Detta påminner om den signalfunktion som sannolikt kommer människor till gagn när de får stamceller inplanterade. Skillnaden är att vesiklarna kan injiceras och alltså är enkla att leverera. 

Läs hela inlägget »