NY FORSKNING OM ÅLDRANDE

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Etiketter

Senaste kommentarer

En ny översiktlig bild av hur det går med att ta fram behandlingar mot de olika delarna av åldrandet har tagits fram av LEAF. De kallar den för "The rejuvenation roadmap" och den bygger på en lista över de delar av åldrandet som man tycker behöver behandlas. 

En del glapp finns det säkert fortfarande men det är ändå slående att det faktiskt skett många framsteg, särskilt de allra senaste åren.

Läs hela inlägget »

Bloggaren Reason (ja, han heter så!) har föreställt sig hur åldrandet behandlas någon gång runt 2050, när han själv är ca 85 år gammal och dagens spännande forskningsuppslag utvecklats till etablerade behandlingar.

Det är en mycket positiv bild, men kanske ändå inte helt orealistisk. En gång i tiden hade det varit svårt att föreställa sig att infektionssjukdomar inte längre skulle vara ett stort hot. För bara ett par decennier sedan var såväl astma som barnleukemi genuint farliga sjukdomar men idag är de sällan dödliga. Behandlingen av allt från högt blodtryck till en rad cancersjukdomar har blivit mycket bättre.

I en relativt snar framtid kommer vi nästan säkert få effektiva behandlingar mot fler cancerformer, och likaså kommer de första verksamma behandlingarna mot Alzheimers och de plack och förkalkningar som utlöser många hjärt- och kärlsjukdomar.

Redan idag börjar det bli dags att prata mer om att behandla det som blir nästa generations folksjukdomar, så som åldersnedsatt immunförsvar, allmän skörhet och muskelsvaghet. Det är åldrandets sjukdomar som är nästa medicinska frontlinje och nog är det rätt sannolikt att det redan före 2050 kommer bli spännande där på allvar.

Läs hela inlägget »
Alla får svagare muskler när de åldras, och absolut värst är det förstås för dem som inte tränar dem. Muskelsvaghet, också kallat sarcopenia, är även en av de åldersförändringar som nog under en relativt nära framtid kommer börja behandlas. Inte minst eftersom de bidrar till stillasittande och fallolyckor, vilka i sin tur är vanliga orsaker till att åldersförfallet sätter ytterligare fart i 80-90-årsåldern. 

Orsakerna till sarcopenia är omdiskuterade och fokuserar framför allt kring cellernas mitokondrier, och inte minst stamceller. Det finns dock fler möjliga orsaker och de diskuteras i den här artikeln om sarcopenia.
Läs hela inlägget »

Autofagi (även kallat programmerad celldöd) är en process i cellerna där en icke fungerande cell självdör och dess beståndsdelar återvinns. Detta sker dock inte alltid som det ska och när processen inte fungerar ställer det till problem i kroppen. Allt från cancer till Alzheimers och flera andra åldersrelaterade sjukdomar har kopplingar till autofagi.

Nu har forskare vid UT Southwestern Medical Center introducerat en gen i möss som leder till att deras autofagi ökar under hela livet. Intressant är dels att detta ledde till ökad livslängd, vilket är förväntat, men också att livstidsökningen var så pass liten som 10 procent. Det finns en rad andra saker man kan hitta på med möss som ger betydligt bättre effekt. Artikeln har publicerats i Nature

Det kan säkert diskuteras vad effekten berodde på och kanske kan effekten förbättras om den kombineras med andra insatser eller genomförs på bättre sätt. 

Läs hela inlägget »

Det finns många aspekter av åldrandet som skulle kunna åtgärdas. Forskare vid University of Virginia School of Medicine har hittat en ny mekanism som kanske kan behandlas. Det handlar om att cellkärnans membran förlorar ämnet lamin, vilket gör att membranet förlorar sin form och fel gener riskerar att uttryckas i cellen. 

Forskarna menar att detta borde kunna åtgärdas med hjälp av virusvektorer som levererar nytt lamin till cellerna. Än så länge är det dock oklart på vilket sätt som ämnet orsakar problem, men mer forskning kommer säkert.

Läs hela inlägget »

På senare år har det talats mycket om NAD+ ett ämne som finns i cellerna och är viktiga för dess metaboliska funktion. Det fungerar sämre när vi blir äldre, vilket bland annat visar sig kunna orsaka Alzheimers och diabetes typ 2.

NAD+ säljs nu också som kosttillskott, vilket gör det än mer relevant att gå igenom hur väl det faktiskt fungerar. Här är därför en artikel om hur NAD+ påverkar åldrandet.

Läs hela inlägget »

En klinisk fas II-studie har kartlagt hur mesenchymala stamceller kan motverka den skröplighet som drabbar många äldre. Studien ledde enligt forskarna till kraftfulla resultat.

Metoden ledde till bättre resultat både i fråga om fysisk prestation och minskad inflammation.

Denna så kallade frailty mäts med ett index och innebär bland annat att klara av vardagsaktiviteter och -rörelser. Den största riskfaktorn för att drabbas av detta är inaktivitet, men med ökad ålder är frailty till sist nästan ofrånkomligt.

Läs hela inlägget »

Forskare vid Brown University hittade en ny metod att öka autofagi i cellerna, vilket ledde till ökad livslängd hos rundmasken C elegans. Metoden kan utvecklas för mer avancerade djur, menar forskarna i sin artikel i Cell Reports. 

Autofagi är en cellprocess som innebär att proteiner och organeller återvinns. Något som fungerar sämre med åldern och som ofta har pekats ut som en orsak till såväl åldrandet i sig som en rad åldersrelaterade sjukdomar. Forskarna säger själva att metoden kan komma att användas för behandling av Alzheimers och ALS. 

Metoden som användes går ut på att manipulera en transkriptionsfaktor, det vill säga ett ämne som slår på och av genuttryck i cellen, så att den uttrycker autofagiprocessen starkare. Forskarna använde ett existerande ämne som håller på att prövas mot cancer, vilket gör att det är känt att ämnet är tolererat hos människor. Denna typ av ämnen kallas SINE och forskarna visade att det fungerade för att stimulera autofagi även i mänskliga celler.  

Läs hela inlägget »

Cell Metabolism har nyligen publicerat en artikel som har sitt ursprung i svensk forskning av bland annat Martin Orr vid Stockholms universitet. Artikeln handlar om hur cellernas mitokondrier får allt svårare att kommunicera med andra organeller i cellen med ökad ålder, och att detta leder till att den inte kan styra proteinproduktionen lika väl. 

Det handlar om grundforskning, ännu en pusselbit i hur åldrandet fungerar som lagts på plats. Därmed är även användningsområdet för forskningen inte helt enkel att se men det är hur som helst kul att se att svenska forskare publicerar åldersrelaterad forskning i stora vetenskapliga tidskrifter! 

Läs hela inlägget »

Åldrandets sjukdomar är främst hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, Alzheimer - så brukar det beskrivas. Men flera av dessa sjukdomar hänger på ett eller annat sätt ihop med virus och bakterier. Inte så att mikrobrerna är den enda eller ens den största orsaken, men en av dem åtminstone.

Vi vet att immunförsvaret spelar stor roll för livslängden och att det förtvinar med åldern. Möss som fått leva i en steril miljö lever 20-50 procent längre. Många av de riktigt gamla (över 100 år) dör av lunginflammation och andra infektioner. 

Här är en artikel från Frontiers in Genetics där en forskare går igenom sambanden och propagerar för att vi måste tala om mikroberna när vi talar om åldrandet

Läs hela inlägget »
Bilder används under Creative Commons från AJC1, Niklas Bildhauer, takeshi.hiro, GOGO Visual