FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Etiketter

Senaste kommentarer

Vanligtvis brukar den här bloggen handla om nyheter, men den här gången handlar det om en diskussion. Den bästa beskrivningen av hur åldrandet kan behandlas är SENS Research Foundations lista på sju olika nödvändiga åtgärder. Men många forskare räknar även DNA-skador som en viktig del av åldrandet, och denna ingår inte i listan.

Det är därför intressant att se att det startar en diskussion om DNA-skador, om SENS behöver revideras och vad som ska göras. Dessutom i ett Reddit-forum för de som engagerar sig i åldrandefrågor. 


Hur viktiga DNA-skador är kommer säkert slås fast men än så länge är juryn ute!

Läs hela inlägget »

En mindre studie på människor visar nu att stamcellsinjektioner kan fungera mot ålderrelaterad skröplighet. Skröplighet kanske kan tyckas vara "normalt" men är i själva verket ett mycket farligt tillstånd som ofta leder till fall och stillasittande, som ofta leder till en hastig utförsbacke mot död. Därför vore en behandling något mycket positivt.

Sannolikt fungerar stamcellerna genom att de minskar inflammationen i kroppen. Stamcellerna skickar sannolikt signaler till omkringliggande vävnad som gör att den fungerar på ett yngre vis. Effekten borde sitta i under en relativt kort period. 

Läs hela inlägget »

Ända sedan 1990-talet har det varit en etablerad sanning att Jeanne Calment innehar rekordet i fråga om livslängd med sina 122 år. Men nyligen ifrågasattes det om den kvinna som dog 1997 verkligen var Jeanne Calment - eller hennes dotter! 

En researcher i Ryssland har nämligen gjort en djupdykning som visar på en del märkliga omständigheter. Jeanne Calments dotter Yvonne ska ha dött ung, redan 1934. Det visar sig dock att det kan ha funnits goda skäl för familjen att låtsas att var Yvonne, i stället för Jeanne, som dog. Inte minst en dålig ekonomi i kombination med hög arvsskatt. De kan mycket väl ha ställts inför valet mellan att bli av med gården - eller bluffa. 

Oavsett vad vi tror om konspirationsteorin så är det intressant att konstatera att om Jeanne Calment togs bort från listan över de som levt längst så skulle rekordet sjunka med tre år, från 122 till 119 år. Det skulle i stället vara Sarah Knauss som innehade rekordet. 

Läs hela inlägget »

Det kan tyckas självklart vad åldrandet betyder men för att kunna se om en behandling har effekt måste vi veta exakt. Därför är det viktigt att definiera vad åldrandet innebär. Precis det har Methuselah Foundation försökt göra. I ett långt dokument har de gått igenom existerande forskning och på punkt efter punkt visat exakt hur vi kan mäta kroppens förändringar. 

Det är verkligen en lång och tankeväckande rad av försämringar av allt från hörseln till lungkapacitet och njurfunktion. Det kan dock vara en tröst att tänka att många av dessa ålderstecken sannolikt har liknande orsak, vilket gör att flera av dem kan påverkas samtidigt.
 

Läs hela inlägget »

Forskare visar i en ny undersökning hur de kunde få senescenta celler att sprida sina skadliga effekter till omkringliggande celler. Detta gjorde de genom att sätta in senescenta celler på olika platser i möss och senare undersöka hur celler i närheten påverkades. Bland annat visade de sig att muskelfibrerna i omkringliggande celler förtunnades, vilket är ett kännetecken för sarcopenia, åldersrelaterad muskelsvaghet.

Forskarna säger att markörer för senescenta effekter ökar normalt med åldern men att omkringliggande cellers ålder i fråga om dessa markörer efter behandlingen verkade vara 32 månader i stället för deras faktiska ålder, som var 8 månader. 

Detta är ytterligare stöd för att det borde vara verkningsfullt att hjälpa kroppen rensa ut senescenta celler. Något som det idag pågår mycket forskning kring.

Läs hela inlägget »

Gurkmeja och fisetin är två ämnen som också är livsmedel. Fisetin finns bland annat i jordgubbar. Salk Institute berättar nu att gurkmeja och fisetin inte bara fungerar mot åldrande, utan även kan förebygga Alzheimers sjukdom.

De håller nu på att förbereda sig för de första studier på människor med två läkemedelskandidater som baserar sig på ämnena. Det finns också stor möjlighet att de saktar ner åldrandeprocesserna på flera sätt. Salk nämner bland annat att de kan skydda njurfunktioner och muskler. 

Båda ämnena finns redan tillgängliga som kosttillskott men det kan nog vara en bra idé att invänta fler forskningsresultat innan man sätter igång att äta stora mängder av dessa ämnen. 

 

Läs hela inlägget »

En utmaning med senolytiska behandlingar, som är en av de mer lovande mot åldrandet, är att de kan döda en del friska celler. Vilket är ett problem i fråga om de celler som inte förnyas i kroppen, exempelvis neuroner och hjärtceller. Nu är spanska forskare på god väg att ta fram ett sätt att rikta behandlingarna så att de bara påverkar celler som verkligen är senescenta, alltså är i ett vilostadie som de inte kommer tillbaka till. Detta kan också ge en bra behandling för cancerpatienter som efter behandling ofta har en mängd senescenta celler i kroppen.

Läs hela inlägget »

Det har länge diskuterats vad det är som gör att vissa djur lever längre än andra. Kroppstorlek verkar ha en viss betydelse, liksom metabolism. Ett långsamt stort djur lever alltså längre. Nu har dock hittat ett mått som förklarar 75 % av skillnaden i livslängd, nämligen mängden neuroner. 

Vad beror det då på? Det vet nog ingen idag egentligen, men forskarna spekulerar i att det tar längre tid för individer med många neuroner att utvecklas till vuxna. Vilket ju exempelvis är fallet för människor i jämförelse med andra apor. 

Det visar sig också stämma inte bara inom vissa grupper av djur utan även mellan exempelvis däggdjur och fåglar. 

Läs hela inlägget »

Här om dagen publicerades en artikel i Circulation Research där man reder ut hur forskning inom de så kallade hallmarks of aging, som alltså handlar om olika aspekter av åldrandet, har fungerat i möss. Sedan försöker forskarna även ta reda på hur forskningen borde fortsätta på området. Det handlar om en rätt teknisk artikel, men det är ändå intressant hur systematisk forskningen har blivit på området. 

Läs hela inlägget »

I några år nu har det varit känt att Metformin, ett läkemedel mot diabetes typ 2, sannolikt gör att människor lever några år längre. Det är inte någon radikal förändring, men en viss förlängning av medellivslängden. Här är en artikel som beskriver hur metformin fungerar och hur det påverkar åldrandet

Läs hela inlägget »
Bilder används under Creative Commons från Eric Kilby, Junayed M Chowdhury, gizmo-the-bandit