FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Etiketter

Senaste kommentarer

Det finns idag flera modeller för vad som utgår åldrandet, som till exempel the seven pillars of aging och hallmarks of aging. Men de har flera problem och kan ibland leda tanken fel. Här är en diskussion om vad åldrandet egentligen är, som dock kommer fram till att åldrandet inte alls existerar! De menar istället att åldrandet är en rad komplicerade processer som skiljer sig åt mellan olika arter - och till och med mellan olika individer. Vilket även gör att behandlingen behöver se olika ut. Hur som helst en intressant artikel.

Läs hela inlägget »

Här är en genomgång av främst kardiovaskulära behandlingar som kan komma i fråga för senolytiska läkemedel. En rad sådana är redan i kliniska studier. 

Läs hela inlägget »

Klotho är en gen som i högsta grad är inblandat i åldrandet. Genen uttrycks allt mindre med ökad ålder, vilket särskilt mycket verkar påverka njurarnas åldrande. Här är mer information om klotho.

Läs hela inlägget »

En rad proteiner blir kvar i kroppen när vi blir äldre. Många av dem är sannolikt skadliga även om det ofta är oklart hur. Här är en artikel om medin, som ansamlas i hjärnan. Här är en kommentar i bloggen Fight Aging.

Läs hela inlägget »

Alfa-ketoglutarsyra är ett ämne som finns naturligt i kroppen. Ett tillskott av det har visat sig i en studie förlänga den hälsosamma delen av livet hos möss. 

Läs hela inlägget »

De senaste åren har de bakterier som lever i symbios med oss och deras påverkan på vår hälsa kommit i fokus. Uppenbarligen kan de i viss utsträckning påverka åldrandet, bland annat genom att hälsosamma bakterietyper med åldern försvinner. Här finns en genomgång av den senaste forskningen.

Läs hela inlägget »

Det finns mycket som talar för att åldrande och kvinnors menopaus hänger ihop. Här finns en genomgång av det här ämnet

Läs hela inlägget »

Ämnet CDC42 har många funktioner inuti cellerna. Med ökad ålder ökar ämnet i kroppen. Men det kan enligt en ny studie som presenteras i Aging Cell oskadliggöras med hjälp av fyra dagars injektioner av ett ämne som kallas CASIN. Effekten blev att medelålders möss fick ett längre liv. En så pass kort och enkel intervention gav 12-16 procent längre liv och en påverkan på så väl medianlivslängd som maximal livslängd. 

Sannolikt har detta att göra med att det inverkar på vissa stamcellers funktion. Specifikt handlar det om stamceller som är involverade när nytt blod och immunceller skapas, och som när de åldras påverkar immunförsvaret negativt. Mer information

Läs hela inlägget »

Glukosamin används av många reumatiker, trots att effekten är omdiskuterad och sannolikt inte bättre än placebo. Nu har dock en studie visat att dödsfall av alla orsaker minskat med 15 procent för de som använde glukosamin i jämförelse med placebo. Om dessa resultat kan upprepas är det en väldigt positiv effekt. Eventuellt kan det ha att göra med minskad inflammation i kroppen.

Bland annat var hjärt- och kärlsjukdomsdödsfallen 15 procent lägre och cancerdödsfallen 6 procent lägre. Än större effekt fanns i fråga om andningsorganens sjukdomar och mag/tarmsjukdomar.

Innan någon börjar äta glukosamin ska det också påpekas att det finns biverkningar och att det även rapporterats interaktioner med flera läkemedel.

Läs hela inlägget »

Ämnet osteocalcin minskar med åldern i kroppen. Detta ämne kan när det ges till möss ge dem tillbaka minnesförmåga som när de var unga. Minskad mängd osteocalcin ger oss även svagare ben och muskler. Här är en artikel.

Läs hela inlägget »