FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Etiketter

Senaste kommentarer

Harvardprofessorn George Church startade förra året ett företag som ska ta fram åldersrelaterade behandlingar av hundar. Tanken är att det finns en marknad för att få hundar att leva längre och reglerna kring godkännande av behandlingar av djur är betydligt enklare att ta sig igenom än de som gäller människor. Så det går att relativt snabbt forska fram behandlingar, tjäna pengar på dem och sedan eventuellt också kunna använda dem på människor i ett senare steg. 

Första projektet handlar om ett vanligt hjärtfel som drabbar hundar, främst en typ av spaniel. Studien ska starta i höst. 

Läs hela inlägget »

Ny forskning visar att det går att transplantera in benmärg på möss och därigenom öka den maximala livslängden

Läs hela inlägget »

När kroppen åldras ansamlas det flera svårnedbrytbara ämnen i cellerna. Dessa så kallade AGE (Advanced Glycation End Products) är bidragande orsaker till många åldersrelaterade sjukdomar och sannolikt skulle vi må bättre och leva längre om det gick att bryta ner dem. Nu har forskare kunnat hitta ämnen som åtminstone i laboratoriet kan bryta ner två varianter av AGE.

Detta är startpunkten på forskning som ska leda till produkter som faktiskt kan bryta ner dessa ämnen i kroppen. Samtidigt pågår även forskning om att bryta ner den vanligaste formen av AGE, nämligen glukosepan. 

AGE-ämnen finns i kött som hettats upp kraftigt, till exempel på en grill. Därav bilden här ovanför. Vad jag vet så är det inte känt om dessa ämnen gör det farligt att äta sådant kött. Normalt sett ska kroppen klara av att bryta ner ämnena men ju äldre vi är desto mer ansamlas ändå i cellerna.

Läs hela inlägget »

Det finns många bakomliggande orsaker till att cancerrisken ökar med åldern. Epigenetiska förändringar är en av dem, enligt ny forskning. Kanske är ändå det försämrade immunförsvaret viktigare men det vet vi inte än så länge.

Läs hela inlägget »

Företaget ResTORbio är ett av flera som försöker ta fram läkemedel som liknar rapamycin och som kan motverka flera delar av åldrandet, bland annat genom att stärka immunförsvaret. De har i en studie lyckats minska luftvägsinfektioner med en tredjedel hos äldre. En intervju med Joan Mannick från ResTORbio uppdaterar om framstegen. 

Läs hela inlägget »

Det pågår nu mycket forskning om senescenta celler, och bara de senaste veckorna har flera forskningsresultat visat att de är en del av orsaken till diabetes typ 1, diabetes typ 2 och ryggproblem. När senescenta celler rensats ut hos möss har dessa sjukdomar kunnat behandlas. 

Än så länge vet vi förstås inte så mycket om hur detta fungerar hos människor, men det är åtminstone lovande. En annan sak att notera är att dessa studier vanligtvis använder beprövade läkemedel och ger en intensiv, kortvarig dos (eller flera upprepade dito). Idag pågår parallellt med denna forskning också utveckling av mer effektiva metoder att rensa ut senescenta celler, vilket sannolikt kan göra behandlingarna mer effektiva. 

Läs hela inlägget »

Pluripotenta stamceller kan skapas genom att få vanliga celler att återgå till ett tidigare stadium, och detta görs numera enkelt i ett labb. Här om året kom även ett forskningsresultat där sådana celler skapats i möss, som ett sätt att föryngra dem. En sådan metod borde ge cancer - men så var det inte. I stället visade resultaten på en mängd positiva effekter. Nu planerar Turn.bio mer forskning på detta spännande område.

Läs hela inlägget »

Enkla infektioner dödar relativt stor andel av alla äldre. Det handlar ofta om virus som inte skulle nämnvärt påverka yngre personer, men för en redan skröplig person kan ett nedsatt immunförsvar vara förödande. resTORbio sätter nu igång fas 3-studier för ett ämne som visat sig halvera antalet märkbara infektioner hos äldre i en fas 2-studie.

Intressant är att ämnen fungerar genom en allmän förstärkning av immunförsvaret. Något som borde gynna individer mer än bara genom att minska mängden infektioner. 

Läs hela inlägget »
Vad säger en ökad optimism om forskning om åldrandet om hur det går med verkliga framsteg? Det är hur som helst ett faktum att flera forskare har uttryckt sig mer positivt på senare år. Ett väldigt konkret exempel är Aubrey de Grey, som sänkt tiden han tror det finns en 50% chans att ha lyckats föryngra en mus till ca 3 år, från att tidigare uppskattat det till 5-6 år. Det här innebär alltså inte att musen måste leva för alltid, utan definitionen han ger är att behandla en äldre mus (ca 2 år gammal) så att den lever tre gånger så långt som normalt (ca 9 år). 

Är det möjligt? Ja, det är det förstås men frågan är om det stämmer att forskningen kommit så pass långt ännu. Facit kommer alltså inom några år. 
Läs hela inlägget »

Ett ämne som används i traditionell kinesisk medicin, 4,4′-dimethoxychalcone (DMC), visar sig nu ha effekt på aspekter av åldrandet. Ämnet stimulerar autofagi, som är en cellprocess där organeller och proteiner i cellerna bryts ned och delvis återanvänds. Autofagi har visat sig vara en process som minskar i samband med åldrandet, och som stimuleras av flera av de ämnen som på senare år ha visat sig ha en effekt (om än måttlig) på åldrandet. Eftersom preparatet redan finns tillgängligt att köpa så kan det eventuellt vara något att fundera på att använda så länge som det inte finns mer effektiva behandlingar mot åldrandet. 

Ämnet finns i växten ashitaba, som alltså använts i Kina och Asien länge. Den har påståtts ha en mängd goda effekter, men de flesta har provats utan att några särskilt positiva effekter kunnat visas. Nu kanske växten trots allt visar sig ha positiva effekter i fråga om autofagi, men detta har dock ännu inte visats på människor ännu.

Läs hela inlägget »
Bilder används under Creative Commons från fihu, wuestenigel, mbsimoe