FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Etiketter

Senaste kommentarer

Åldrandet kan beskrivas som ett gradvis förfall som visserligen pågår hela livet men inte märks förrän på slutet. Kroppens funktioner leder till diverse bieffekter som blir självförstärkande och till en början mest märks som rynkor, grått hår och liknande, ytliga tecken. Men redan efter 40 års ålder börjar risken för cancer och hjärt- och kärlsjukdomar öka och ökningen är sedan exponentiell. Någonstans vid 80-90 års ålder är risken att dö riktigt stor, och oftast beror det på de vanligaste så kallade åldersrelaterade sjukdomarna: Alzheimer, Parkinson, diabetes typ 2, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. 

En rysk forskare har nu gjort statistiska beräkningar baserade på dödstal och dödsorsaker, och har då sett att det just handlar om exponentiella ökningar som bäst kan förklaras av ett slumpartat, gradvis förfall som långsamt men säkert blir farliga för oss. Det handlar om att kroppen handlar i en ond cirkel som orsakar var och en av dessa sjukdomar, förutom i fråga om högt blodtryck, där forskaren ser två parallella processer som orsak. Enda undantaget är cancer, där han ser tecken på att sjukdomen snarare orsakas av tid än av åldrande. 

 

Läs hela inlägget »

Aubrey de Grey är chefsforskare på SENS Research Foundation och skrev för tio år sedan boken Ending Aging, som bygger på hans program för hur åldrandet kan behandlas genom att ta bort och reparera sju olika skador och restprodukter som uppstår i kroppen i samband med åldrandet. Här om dagen var han i Finland och berättade om SENS och åldrandet. Nu finns hans föreläsning på YouTube.

Läs hela inlägget »

Det finns många sätt att forska fram nya läkemedel. En bra bild av hur det ser ut i den mer innovativa delen av företagen som tar fram behandlingar mot åldrande får man i en intervju med Ichor Therapeutics vd Kelsey Moody som gjorts av LEAF.

Han är visserligen väldigt förtegen om hur det faktiskt går för Ichors forskning, men vi får många intressanta kommentarer om hur forskningen bedrivs och om framtidens möjligheter på området.

Läs hela inlägget »

Människor lever längre än vad som behövs för att avkomman ska växa upp och klara sig själv. Det verkar vara ett slöseri med resurser men en orsak kan vara att mormödrar som är i livet hjälper sina barnbarn att överleva tills de blir vuxna.

Nu har forskare använt statistik från 16- och 1700-talen för att försöka avgöra om det stämmer. Och de hittade stöd för att mormödrar som bor nära sina barn faktiskt var till hjälp, medan farmödrar inte var till lika stor nytta.

Den så kallade mormorshypotesen verkar alltså vara mer än en hypotes.

Läs hela inlägget »

Forskare vid Newcastle University har nyligen för första gången rensat ut hjärtceller som blivit senescenta, vilket ledde till att cellerna föryngrades. Detta kan på sikt bli ett nytt sätt att behandla hjärtproblem, särskilt hjärtsvikt.

Hjärtsvikt är relativt vanligt efter hjärtinfarkt, och åldrande är en stark riskfaktor. Orsaken är till stor del just de senescenta cellerna, som ökar i mängd vid ökad ålder. 

När forskarna rensade ut de senescenta cellerna från möss tillfrisknade deras hjärtan. Sannolikt skulle människor som riskerar att drabbas av hjärtinfarkt även behandlas förebyggande, men än så länge är det en bit kvar innan detta kommer prövas på människor.

Läs hela inlägget »

Allt mer forskning visar att fasta är en nyttig sak att ägna sig åt. I den senaste publiceringen i Nature visar det sig att en rad olika värden förbättras, och många av dem är relaterade till åldrandet. Metabolismen i kroppen sätter igång i högre takt. Sannolikt är detta ett av flera exempel på hur kroppen skärper till sig när den stressas. 

Exakt vilken typ av fasta som är bäst kan det mer fördel forskas mer kring, men det finns en rad varianter att välja på som verkar fungera. Dessutom är fasta en bra metod att gå ner i vikt. 

Den effekt som finns mot åldrandet är nog relativt begränsad och det är tveksamt om man lever längre med regelbunden fasta än utan. 

Läs hela inlägget »

Ett forskarteam som leds av George Church från Harvard University ska ge hundar inte mindre än 45 genterapier som alla behandlar olika aspekter av åldrandet. Tanken är att förlänga livet på hundarna på detta radikala sätt och därmed kunna visa att detta är möjligt att åstadkomma för ett djur som är ett däggdjur med en hel del gemensamt med människor. 

Genterapierna ska förebygga en rad åldersrelaterade sjukdomar som hjärtsjukdom, diabetes typ 2, benskörhet och njursvikt. Studien har redan påbörjats. 

Läs hela inlägget »

Senolytiska läkemedel är en av de mest lovande typerna av behandlingar som direkt påverkar en del av åldrandet, nämligen de senescenta celler som skadar kroppen med ökad ålder. Nu har dessa senolytiska läkemedel för första gången använts i en pilotstudie. Det handlar om 14 patienter med en dödlig lungsjukdom, idiopatisk lungfibros, som behandlades med de väletablerat senolytiska ämnena quercetin och dasatinib. Resultaten var uppmuntrande men är väldigt preliminära. 

Framför allt handlar detta om att visa att det går att använda senolytiska behandlingar över huvud taget. Biverkningarna var inte överväldigande och det verkar också som att det går att få resultat från dem. Samtidigt finns det mycket utrymme till bättre resultat, menar bland annat LEAF i en kommentar. Forskning har visat att just de medel som användes i studien bara påverkar vissa senoscenta celler och inte alla, och det är även oklart vilken dos som behövs för att påverka dem. 

Samtidigt som behandlingen inte verkar ha haft någon mirakulös effekt så är dessa behandlingar identiska med sådana som visat effekt mot allt från Alzheimers till cancer hos möss. De verkar helt enkelt ha en generell effekt mot åldrande. Därför är detta ett intressant resultat som kommer följas av fler. Sannolikt redan under 2019, eftersom det pågår fler studier med samma och andra senolytiska läkemedel.

Läs hela inlägget »

Är det fem år kvar till flera av de viktigaste delarna av åldrandet behandlas i kliniska studier? Det säger i alla fall ett par av de mest profilerade förespråkarna av SENS, den teori som går ut på att behandla sju redan kända delar av åldrandet så att vi ska kunna leva betydligt längre och friskare liv. 

Aubrey de Grey var mannen som tog fram SENS-teorin om åldrandet. Reason driver bloggen Fight Aging och driver en startup som försöker hitta behandlingar mot åldrandet. Båda är relativt optimistiska och tror att vi kommer se spännande upptäckter inom några år. 

Läs hela inlägget »

Vanligtvis brukar den här bloggen handla om nyheter, men den här gången handlar det om en diskussion. Den bästa beskrivningen av hur åldrandet kan behandlas är SENS Research Foundations lista på sju olika nödvändiga åtgärder. Men många forskare räknar även DNA-skador som en viktig del av åldrandet, och denna ingår inte i listan.

Det är därför intressant att se att det startar en diskussion om DNA-skador, om SENS behöver revideras och vad som ska göras. Dessutom i ett Reddit-forum för de som engagerar sig i åldrandefrågor. 


Hur viktiga DNA-skador är kommer säkert slås fast men än så länge är juryn ute!

Läs hela inlägget »
Bilder används under Creative Commons från Kevin Rodriguez Ortiz, Motapics, Marit & Toomas Hinnosaar, Matteo Bagnoli, Carlos Ebert, Lapichon