FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Etiketter

Senaste kommentarer

Ett forskarteam som leds av George Church från Harvard University ska ge hundar inte mindre än 45 genterapier som alla behandlar olika aspekter av åldrandet. Tanken är att förlänga livet på hundarna på detta radikala sätt och därmed kunna visa att detta är möjligt att åstadkomma för ett djur som är ett däggdjur med en hel del gemensamt med människor. 

Genterapierna ska förebygga en rad åldersrelaterade sjukdomar som hjärtsjukdom, diabetes typ 2, benskörhet och njursvikt. Studien har redan påbörjats. 

Läs hela inlägget »

Senolytiska läkemedel är en av de mest lovande typerna av behandlingar som direkt påverkar en del av åldrandet, nämligen de senescenta celler som skadar kroppen med ökad ålder. Nu har dessa senolytiska läkemedel för första gången använts i en pilotstudie. Det handlar om 14 patienter med en dödlig lungsjukdom, idiopatisk lungfibros, som behandlades med de väletablerat senolytiska ämnena quercetin och dasatinib. Resultaten var uppmuntrande men är väldigt preliminära. 

Framför allt handlar detta om att visa att det går att använda senolytiska behandlingar över huvud taget. Biverkningarna var inte överväldigande och det verkar också som att det går att få resultat från dem. Samtidigt finns det mycket utrymme till bättre resultat, menar bland annat LEAF i en kommentar. Forskning har visat att just de medel som användes i studien bara påverkar vissa senoscenta celler och inte alla, och det är även oklart vilken dos som behövs för att påverka dem. 

Samtidigt som behandlingen inte verkar ha haft någon mirakulös effekt så är dessa behandlingar identiska med sådana som visat effekt mot allt från Alzheimers till cancer hos möss. De verkar helt enkelt ha en generell effekt mot åldrande. Därför är detta ett intressant resultat som kommer följas av fler. Sannolikt redan under 2019, eftersom det pågår fler studier med samma och andra senolytiska läkemedel.

Läs hela inlägget »

Är det fem år kvar till flera av de viktigaste delarna av åldrandet behandlas i kliniska studier? Det säger i alla fall ett par av de mest profilerade förespråkarna av SENS, den teori som går ut på att behandla sju redan kända delar av åldrandet så att vi ska kunna leva betydligt längre och friskare liv. 

Aubrey de Grey var mannen som tog fram SENS-teorin om åldrandet. Reason driver bloggen Fight Aging och driver en startup som försöker hitta behandlingar mot åldrandet. Båda är relativt optimistiska och tror att vi kommer se spännande upptäckter inom några år. 

Läs hela inlägget »

Vanligtvis brukar den här bloggen handla om nyheter, men den här gången handlar det om en diskussion. Den bästa beskrivningen av hur åldrandet kan behandlas är SENS Research Foundations lista på sju olika nödvändiga åtgärder. Men många forskare räknar även DNA-skador som en viktig del av åldrandet, och denna ingår inte i listan.

Det är därför intressant att se att det startar en diskussion om DNA-skador, om SENS behöver revideras och vad som ska göras. Dessutom i ett Reddit-forum för de som engagerar sig i åldrandefrågor. 


Hur viktiga DNA-skador är kommer säkert slås fast men än så länge är juryn ute!

Läs hela inlägget »

En mindre studie på människor visar nu att stamcellsinjektioner kan fungera mot ålderrelaterad skröplighet. Skröplighet kanske kan tyckas vara "normalt" men är i själva verket ett mycket farligt tillstånd som ofta leder till fall och stillasittande, som ofta leder till en hastig utförsbacke mot död. Därför vore en behandling något mycket positivt.

Sannolikt fungerar stamcellerna genom att de minskar inflammationen i kroppen. Stamcellerna skickar sannolikt signaler till omkringliggande vävnad som gör att den fungerar på ett yngre vis. Effekten borde sitta i under en relativt kort period. 

Läs hela inlägget »

Ända sedan 1990-talet har det varit en etablerad sanning att Jeanne Calment innehar rekordet i fråga om livslängd med sina 122 år. Men nyligen ifrågasattes det om den kvinna som dog 1997 verkligen var Jeanne Calment - eller hennes dotter! 

En researcher i Ryssland har nämligen gjort en djupdykning som visar på en del märkliga omständigheter. Jeanne Calments dotter Yvonne ska ha dött ung, redan 1934. Det visar sig dock att det kan ha funnits goda skäl för familjen att låtsas att var Yvonne, i stället för Jeanne, som dog. Inte minst en dålig ekonomi i kombination med hög arvsskatt. De kan mycket väl ha ställts inför valet mellan att bli av med gården - eller bluffa. 

Oavsett vad vi tror om konspirationsteorin så är det intressant att konstatera att om Jeanne Calment togs bort från listan över de som levt längst så skulle rekordet sjunka med tre år, från 122 till 119 år. Det skulle i stället vara Sarah Knauss som innehade rekordet. 

Läs hela inlägget »

Det kan tyckas självklart vad åldrandet betyder men för att kunna se om en behandling har effekt måste vi veta exakt. Därför är det viktigt att definiera vad åldrandet innebär. Precis det har Methuselah Foundation försökt göra. I ett långt dokument har de gått igenom existerande forskning och på punkt efter punkt visat exakt hur vi kan mäta kroppens förändringar. 

Det är verkligen en lång och tankeväckande rad av försämringar av allt från hörseln till lungkapacitet och njurfunktion. Det kan dock vara en tröst att tänka att många av dessa ålderstecken sannolikt har liknande orsak, vilket gör att flera av dem kan påverkas samtidigt.
 

Läs hela inlägget »

Forskare visar i en ny undersökning hur de kunde få senescenta celler att sprida sina skadliga effekter till omkringliggande celler. Detta gjorde de genom att sätta in senescenta celler på olika platser i möss och senare undersöka hur celler i närheten påverkades. Bland annat visade de sig att muskelfibrerna i omkringliggande celler förtunnades, vilket är ett kännetecken för sarcopenia, åldersrelaterad muskelsvaghet.

Forskarna säger att markörer för senescenta effekter ökar normalt med åldern men att omkringliggande cellers ålder i fråga om dessa markörer efter behandlingen verkade vara 32 månader i stället för deras faktiska ålder, som var 8 månader. 

Detta är ytterligare stöd för att det borde vara verkningsfullt att hjälpa kroppen rensa ut senescenta celler. Något som det idag pågår mycket forskning kring.

Läs hela inlägget »

Gurkmeja och fisetin är två ämnen som också är livsmedel. Fisetin finns bland annat i jordgubbar. Salk Institute berättar nu att gurkmeja och fisetin inte bara fungerar mot åldrande, utan även kan förebygga Alzheimers sjukdom.

De håller nu på att förbereda sig för de första studier på människor med två läkemedelskandidater som baserar sig på ämnena. Det finns också stor möjlighet att de saktar ner åldrandeprocesserna på flera sätt. Salk nämner bland annat att de kan skydda njurfunktioner och muskler. 

Båda ämnena finns redan tillgängliga som kosttillskott men det kan nog vara en bra idé att invänta fler forskningsresultat innan man sätter igång att äta stora mängder av dessa ämnen. 

 

Läs hela inlägget »

En utmaning med senolytiska behandlingar, som är en av de mer lovande mot åldrandet, är att de kan döda en del friska celler. Vilket är ett problem i fråga om de celler som inte förnyas i kroppen, exempelvis neuroner och hjärtceller. Nu är spanska forskare på god väg att ta fram ett sätt att rikta behandlingarna så att de bara påverkar celler som verkligen är senescenta, alltså är i ett vilostadie som de inte kommer tillbaka till. Detta kan också ge en bra behandling för cancerpatienter som efter behandling ofta har en mängd senescenta celler i kroppen.

Läs hela inlägget »
Bilder används under Creative Commons från Junayed M Chowdhury, gizmo-the-bandit, Kevin Rodriguez Ortiz