NY FORSKNING OM ÅLDRANDE

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Etiketter

Senaste kommentarer

Våra stamceller lagar vävnad, gör att vårt immunförsvar fungerar och är viktiga för blodproduktionen i kroppen. En rad stamcellsbehandlingar fungerar redan idag och fler är på väg. 

Här är en genomgång av stamcellernas koppling till åldrandet.
Läs hela inlägget »

Det pågår mycket forskning om så kallade senolytiska läkemedel nu, alltså sådana ämnen som rensar ur senescenta celler ur kroppen. En del håller just nu på att testas på människor. Vägen är dock lång till ett godkänt läkemedel (även om det finns ett par kandidater som redan är godkända för andra sjukdomar än de åldersrelaterade). Vad sägs om ett naturläkemedel i stället?

Ett sådant kanske går att få fram genom extrakt från långpeppar, en art som är nära besläktad med peppar och som ätits av människor i årtusenden. Det pågår studier och en del av dem verkar visa goda resultat. Bland annat visar möss minskad kognitiv nedgång med ökad ålder. Men som det här blogginlägget säger, så är inte resultaten ännu så pass övertygande att det är dags att börja köpa hem preparatet. Vägen dit borde dock inte vara så lång.

Läs hela inlägget »

Forskare vid University of Texas gav möss med Alzheimersliknande symtom en senolytisk behandling som rensade ut deras senescenta celler. Detta hejdade sjukdomen, något de nu också vill prova på människor.

Mössen var relativt gamla och hade utvecklat en sjukdom som liknar Alzheimers. De hade proteinansamlingar (så kallade tau) som liknar de som finns hos människor med Alzheimers och flera andra hjärnsjukdomar. Efter tre månaders behandling med senolytiska läkemedlen Dasatinib och Quercetin hade sjukdomen stoppats. Aging Cell har publicerat studien.

Eftersom dessa båda läkemedel är godkända för andra användningsområden på människor så är steget till kliniska studier kort, vilket så klart är spännande.

Läs hela inlägget »

För första gången har forskare lyckats transplantera i huvudsak konstgjorda organ hos grisar, ett djur som är relativt likt människan. Organen var egentligen lungor från döda grisar och där cellerna tagits bort så att bara strukturen fanns kvar. Därefter har lungorna fått framodlade celler från en annan gris, som sedan lungan opererats in i. Den verkar fungera. 

Samma teknik borde fungera hos människor och har flera fördelar. Främst ökar det mängden tillgängliga organ för transplantation och det gör också att den som får organet inte behöver riskera att det stöts bort av det egna immunförsvaret. Det senare innebär också att det inte krävs immunnedsättande mediciner på samma sätt som vid en vanlig transplantation. 

Det skulle eventuellt även kunna vara möjligt att odla fram lungor eller andra organ hos grisar och sedan använda dessa hos människor. Mycket återstår att göra innan en sådan utveckling blir möjlig, men forskningen är hur som helst ännu ett steg mot det som ibland kallas reservdelsmänniskan. 

Läs hela inlägget »

Ett av de många företag som nu utvecklar så kallad senolytisk behandling (senolytics) är Oisin Technologies. Dessa har nu visat upp preliminära resultat från sin musstudie - och resultaten är mycket imponerande. 

Data visas från möss som är ungefär 2,5 år gamla, vilket är en hög ålder för möss. Detta syns också på att 60 procent av de möss som fått placebobehandling hunnit dö. Av de som fått den bästa av Oisins behandlingar lever idag nära 90 procent. En stor skillnad i medellivslängd är alltså att vänta från studien.

Företaget använder en metod som slår ut senesenta celler, det vill säga celler som hamnat i en inflammationsskapande stadie. Behandlingen är en form av genterapi, vilket också kan vara ett av skälen till att den är så pass effektiv. 

 

Läs hela inlägget »

Institutet LEAF har på sin blogg intervjuat Peter de Keizer, en av de främsta forskarna i fråga om utveckla behandlingar som rensar ut celler i senescence. Detta är förstås en av de mest lovande sätten att motverka åldrandet, och intervjun belyser möjligheterna och vad som är den mest lovande vägen framåt på området. 

Läs hela inlägget »

En av de mest uppenbara försämringar vid ökad ålder hittar vi hos immunförsvaret. Det blir allt mer dysfunktionellt, av flera orsaker. Samtidigt har tidigare forskning visat att det går att motverka detta. Bland annat har det sedan tidigare godkända läkemedlet Rapamycin visat sig ha en positiv effekt. 

Nu presenteras dock forskning som är ännu mer positiv. Forskare testade två nya preparat på 264 försökspersoner som var 65+ för att se hur deras åldrade immunförsvar påverkades. Det visade sig att antalet infektioner (t.ex. förkylningar och influensa) halverades och de svarade bättre på ett influensavaccin som gavs. Intressant är också att behandlingen gavs under enbart sex veckor men trots detta gav ett så pass skydd under året som följde. 

Forskningen visar sig också fungera på samma del av cellen som Rapamycin, vilket alltså var det läkemedel tidigare gett bäst effekt. 

Ett bättre immunförsvar leder inte bara till bättre skydd mot infektioner utan immunförsvaret är också en viktig del av kroppens försvar mot cancer. Förhoppningsvis kan ett nytt läkemedel som föryngrar immunförsvaret därför ha en positiv effekt på flera åldersrelaterade sjukdomar. 

Artikeln publicerades i Science Translational Medicine.

Läs hela inlägget »

Läkemedelstypen senolytics visar fortsatt på mycket goda resultat. Nature publicerar nu en studie där forskare kunde visa att möss åldrades när de planterade in celler som var åldrade och hamnat i senescence-stadiet. När de sedan använde senolytics återfick de sin tidigare funktion. Detta ledde till att mössen levde i genomsnitt 36 procent längre.

Studien kan knappast sägas visa några överraskande resultat, men stärker ytterligare tesen att det kan vara fördelaktigt att rensa ut celler i senescencestadiet. En mängd startups har nu bildats som på olika sätt ska undersöka detta för att så småningom avgöra om det går att åstadkomma en behandling som fungerar även för människor.

Läs hela inlägget »

The hallmarks of aging har blivit en standardmodell för vad vilka aspekter av åldrandet som är de viktigaste. Men redan från början har modellen fått kritik, och många menar att den blandar ihop effekter av åldrandet, såsom förkortade telomerer, med centrala mekanismer, som sämre fungerande och mindre antal stamceller. 

Men allt fler artiklar verkar relatera till The hallmarks of aging ändå. Här är exempelvis en artikel som menar att CircRNA, en form av RNA med okänd funktion, sannolikt är involverat i hjärnans åldrande och att det därmed kan vara en ny aspekt av åldrandet som bör inkluderas i The hallmarks of aging. 

Läs hela inlägget »

Immunförsvaret har allt oftare pekats ut som en viktig del av åldrandet. Ny forskning visar nu också att immunförsvarets makrofager finns i två typer, varav M2-typen verkar öka kraftigt i samband med ökad ålder. Särskilt visar det sig att M2-makrofager orsakar inflammation, något som i sin tur bidrar till hjärt- och kärlsjukdomar och andra åldersrelaterade sjukdomar. Samtidigt är det också så att M1-makrofager kan användas för att bekämpa cancer och därför också har sina fördelar. 

Över huvud taget är det så att immunförsvaret är en av de delar av kroppen som försämras mest vid ökad ålder, något som behöver åtgärdas om vi ska leva längre än idag. 

Läs hela inlägget »
Bilder används under Creative Commons från jenschapter3, umseas, JOHN K THORNE FILMS, PinkPersimon, fihu, CodonAUG