FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Etiketter

Senaste kommentarer

Levern är ett av de få organ i människan som har en viss förmåga att läka sig själv, till och med att återbilda sig. Ungefär som ödlor kan återbilda sin svans. Denna förmåga försvinner hos människan med åldern eller sjukdomar som levercirros. Nu visar en studie att det verkar vara möjligt att med hjälp av senolytisk behandling få levern att återfå sin återbildande förmåga

Läs hela inlägget »

I Nature presenteras nu en studie där människor blivit 2,5 år yngre efter ett års behandling. Åtminstone så pass mycket yngre genuttryck, så de har alltså epigenetiskt förändrats av behandlingen. 

Egentligen var studien tänkt att få thymus, en viktig del av immunförsvaret som passiviseras av ålder, att återfå sin funktion. Det är oklart om studien uppnådde detta men spännande att den istället nådde en epigenetisk förändring. Särskilt som tidigare studie visar en ganska tydlig koppling mellan dessa markörer och dödlighet av alla orsaker (all-cause mortality).

Läs hela inlägget »

Mycket forskning om åldrande handlar nu om att "lura" cellerna tillbaka till ett yngre stadium så att de proteiner som uttrycks i dem ändras. Dessa epigenetiska förändringar borde bland annat göra att cellernas mitokondrier föryngras. Något som är bra för celler som kräver mycket energi, bl.a. hjärnan och musklerna. 

Här är en artikel som försöker förena teorierna om regenerering och åldrande

Läs hela inlägget »

En rad kända forskare inklusive George Church, David Sinclair, Vadim Gladyshev och Steve Horvath - alla kända inom åldrandeforskning - presenterade nyligen en ny studie där de använde epigenetik för att föryngra möss ögon. I studien använde de tre olika ämnen för att få ögat att reparera sig själv. Ögonen var skadade av antingen yttre skador eller ålder, och oavsett vilket kunde det reparera sig. Kontentan är att detta är ett exempel på hur epigenetiska förändringar, alltså hur olika gener i cellen uttrycks förändras med åldern, kan vara en orsak till åldrandet. Frågan är nu förstås om det även går att använda den här metoden på människor och på andra delar av kroppen. 

Läs hela inlägget »

Med åldern försvinner ögonlinsernas elasticitet, och detta beror på så kallade crosslinks. Nu utvecklar läkemedelsföretaget Novartis en behandling mot detta. Det handlar om ett ämne som bryter dessa crosslinks och därmed gör linsen mer elastisk. En fas 1/2-studie visade på goda resultat.

Läs hela inlägget »

Idag finns den första generations behandlingar mot åldrande på marknaden. Mest intensivt har olika metoder för att återställa nivåer av NAD+ marknadsförts. Men fungerar de och deras konkurrenter? Vad har de för för- och nackdelar? Detta ska Forever Healthy undersöka och göra guider om, är det tänkt.

De har nu publicerat sin första genomgång, och det är just NAD+ de riktar in sig på. Deras slutsats låter rimlig, nämligen att detta är något som kan ha en positiv men liten effekt hos de äldre, medan de av oss som är yngre eller medelålders kan riskera att få bieffekter som överväger fördelarna.

Läs hela inlägget »

Våra stamceller blir allt mindre aktiva med ökad ålder. Det pågår intensiv forskning om stamceller och en del handlar om att få cellerna att vakna till liv igen. Här är en genomgång av olika strategier som kan vara möjliga för att få stamcellerna att agera så aktivt som när vi är unga.

Läs hela inlägget »

Här är ett exempel på en intervju med en entreprenör som faktiskt försöker hitta lösningar för åldrandet. Det är intressant hur han betonar att det finns massor av goda idéer om hur delar av åldrandet kan behandlas - men att ingen arbetar med det. Vilket beror på att forskare är dåliga på att förvandla goda idéer till ett företag. Många är ovilliga entreprenörer, helt enkelt. 

För den som vill bilda ett företag med framtidsutsikter eller som har pengar att investera är det här en direkt uppmaning... 

Läs hela inlägget »

Det är välkänt att träning av alla slag gör att vi får ett längre liv och ökad livskvalitet i hög ålder. Såväl konditionsträning som styrketräning har fördelar, och de är bara delvis överlappande. Trots detta är det endast 8,7% av amerikaner över 75 år som tränar styrka. Här är en liten genomgång av fördelar med styrketräning i hög ålder

Läs hela inlägget »

UNITY Biotechnology presenterar nu de första resultaten från studier på människor med så kallade senolytiska läkemedel. De visar en god effekt vid lokal behandling av osteoporos i knän. 

Detta kan vara första exempelet på behandling av en typ av läkemedel som blir betydelsefull för att behandla åldrandet. Samma typ av celler som behandlas har också bland annat betydelse för hjärtsjukdomar, visar nya resultat, men det finns flera andra exempel på hur senescenta celler orsakar åldrandets sjukdomar.

Det är förstås fortfarande en liten studie, och det är alltså inte en systemisk behandling. 
Positivt är också att det inte verkar finnas några allvarliga biverkningar. 

Läs hela inlägget »
Bilder används under Creative Commons från NathanF, takeshi.hiro, e-MagineArt.com, MattX27, nfocusdesign