FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Etiketter

Senaste kommentarer

UNITY Biotechnology presenterar nu de första resultaten från studier på människor med så kallade senolytiska läkemedel. De visar en god effekt vid lokal behandling av osteoporos i knän. 

Detta kan vara första exempelet på behandling av en typ av läkemedel som blir betydelsefull för att behandla åldrandet. Samma typ av celler som behandlas har också bland annat betydelse för hjärtsjukdomar, visar nya resultat, men det finns flera andra exempel på hur senescenta celler orsakar åldrandets sjukdomar.

Det är förstås fortfarande en liten studie, och det är alltså inte en systemisk behandling. 
Positivt är också att det inte verkar finnas några allvarliga biverkningar. 

Läs hela inlägget »

Vad är egentligen de viktigaste aspekterna av åldrandet? Mycket är kartlagt, men en aspekt som kanske kan förtjäna mer uppmärksamhet är cirkulationen av blod och ämnen i kroppen. Denna mikrocirkulation minskar med åldern, vilket både är orsak och effekt av andra aspekter av åldrandet. Sannolikt finns orsakerna till detta i ökad mängd skador av olika slag och även ökad inflammation

Läs hela inlägget »
En undersökning av artiklar i The Guardian och New York Times visar att dessa medier lyfter fram relativt ovanliga dödsorsaker, som terrorism och självmord, samtidigt som de sällan skildrar den vanligaste dödsorsaken av alla: hjärt- och kärlsjukdom. Detta kan ha en inverkan på vad människor tror är de vanligaste dödsorsakerna och i förlängningen även finansiering av forskning. 
Läs hela inlägget »
Immunförsvaret blir allt mer nedsatt med ökad ålder, vilket inte bara gör att det är svårare att hantera infektioner utan även kan leda till ökad risk för cancer. En del av problemet är att thymus (brässen) blir allt mindre aktiv och krymper i samband med ökad ålder. Nu har forskare från universitetet i Pécs, Ungern, använt så kallade exosomer för att återaktivera thymus hos möss. 

Exosomer är en slags partiklar som utsöndras av cellerna. Vi vet ännu inte om samma metod fungerar på människor, utan det får ytterligare forskning visa. Just nu pågår även annan forskning för att bygga upp thymus så förhoppningsvis är det åtminstone någon av behandlingen som visar sig fungera. 
Läs hela inlägget »

Harvardprofessorn George Church startade förra året ett företag som ska ta fram åldersrelaterade behandlingar av hundar. Tanken är att det finns en marknad för att få hundar att leva längre och reglerna kring godkännande av behandlingar av djur är betydligt enklare att ta sig igenom än de som gäller människor. Så det går att relativt snabbt forska fram behandlingar, tjäna pengar på dem och sedan eventuellt också kunna använda dem på människor i ett senare steg. 

Första projektet handlar om ett vanligt hjärtfel som drabbar hundar, främst en typ av spaniel. Studien ska starta i höst. 

Läs hela inlägget »

Ny forskning visar att det går att transplantera in benmärg på möss och därigenom öka den maximala livslängden

Läs hela inlägget »

När kroppen åldras ansamlas det flera svårnedbrytbara ämnen i cellerna. Dessa så kallade AGE (Advanced Glycation End Products) är bidragande orsaker till många åldersrelaterade sjukdomar och sannolikt skulle vi må bättre och leva längre om det gick att bryta ner dem. Nu har forskare kunnat hitta ämnen som åtminstone i laboratoriet kan bryta ner två varianter av AGE.

Detta är startpunkten på forskning som ska leda till produkter som faktiskt kan bryta ner dessa ämnen i kroppen. Samtidigt pågår även forskning om att bryta ner den vanligaste formen av AGE, nämligen glukosepan. 

AGE-ämnen finns i kött som hettats upp kraftigt, till exempel på en grill. Därav bilden här ovanför. Vad jag vet så är det inte känt om dessa ämnen gör det farligt att äta sådant kött. Normalt sett ska kroppen klara av att bryta ner ämnena men ju äldre vi är desto mer ansamlas ändå i cellerna.

Läs hela inlägget »

Det finns många bakomliggande orsaker till att cancerrisken ökar med åldern. Epigenetiska förändringar är en av dem, enligt ny forskning. Kanske är ändå det försämrade immunförsvaret viktigare men det vet vi inte än så länge.

Läs hela inlägget »

Företaget ResTORbio är ett av flera som försöker ta fram läkemedel som liknar rapamycin och som kan motverka flera delar av åldrandet, bland annat genom att stärka immunförsvaret. De har i en studie lyckats minska luftvägsinfektioner med en tredjedel hos äldre. En intervju med Joan Mannick från ResTORbio uppdaterar om framstegen. 

Läs hela inlägget »

Det pågår nu mycket forskning om senescenta celler, och bara de senaste veckorna har flera forskningsresultat visat att de är en del av orsaken till diabetes typ 1, diabetes typ 2 och ryggproblem. När senescenta celler rensats ut hos möss har dessa sjukdomar kunnat behandlas. 

Än så länge vet vi förstås inte så mycket om hur detta fungerar hos människor, men det är åtminstone lovande. En annan sak att notera är att dessa studier vanligtvis använder beprövade läkemedel och ger en intensiv, kortvarig dos (eller flera upprepade dito). Idag pågår parallellt med denna forskning också utveckling av mer effektiva metoder att rensa ut senescenta celler, vilket sannolikt kan göra behandlingarna mer effektiva. 

Läs hela inlägget »
Bilder används under Creative Commons från fihu, wuestenigel, mbsimoe, Kanijoman, NS Newsflash, m.mate, NathanF