NY FORSKNING OM ÅLDRANDE

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Etiketter

Senaste kommentarer

Det har länge diskuterats vad det är som gör att vissa djur lever längre än andra. Kroppstorlek verkar ha en viss betydelse, liksom metabolism. Ett långsamt stort djur lever alltså längre. Nu har dock hittat ett mått som förklarar 75 % av skillnaden i livslängd, nämligen mängden neuroner. 

Vad beror det då på? Det vet nog ingen idag egentligen, men forskarna spekulerar i att det tar längre tid för individer med många neuroner att utvecklas till vuxna. Vilket ju exempelvis är fallet för människor i jämförelse med andra apor. 

Det visar sig också stämma inte bara inom vissa grupper av djur utan även mellan exempelvis däggdjur och fåglar. 

Läs hela inlägget »

Här om dagen publicerades en artikel i Circulation Research där man reder ut hur forskning inom de så kallade hallmarks of aging, som alltså handlar om olika aspekter av åldrandet, har fungerat i möss. Sedan försöker forskarna även ta reda på hur forskningen borde fortsätta på området. Det handlar om en rätt teknisk artikel, men det är ändå intressant hur systematisk forskningen har blivit på området. 

Läs hela inlägget »

I några år nu har det varit känt att Metformin, ett läkemedel mot diabetes typ 2, sannolikt gör att människor lever några år längre. Det är inte någon radikal förändring, men en viss förlängning av medellivslängden. Här är en artikel som beskriver hur metformin fungerar och hur det påverkar åldrandet

Läs hela inlägget »
De senaste decennierna har det gjorts stora framsteg mot hjärt- och kärlsjukdomar och vissa typer av cancer. Under de senaste åren har allt fler cancertyper blivit behandlingsbara. Men Alzheimers sjukdom finns det knappt något alls att göra åt. Nu presenteras för första gången en studie som faktiskt visar ganska goda resultat för patienter med Alzheimers

Det som är så positivt är att det rör sig om en stor fas 3-studie på människor. Behandlingen skulle alltså kunna användas kliniskt om bara några år, även om det är långt från säkert att det blir så. Positivt är också att det som mäts i studien är hur väl människor klarar sig i sin vardag och att det handlar om att behandla sjukdomen redan i ett tidigt stadie. Människor som får den här behandlingen kan alltså leva mer normalt under en längre tid.

Det ska dock sägas att det handlar om att symtomen på sjukdomen ökar 61 % mindre än placebo, men att sjukdomen ändå går framåt. Bara i en lägre takt. 

 
Läs hela inlägget »

Forskare vid Yale-NUS Collage visar nu hur en cocktail av flera läkemedel mot åldrande fungerar bättre än vad de gör var och en för sig. 

Forskarna använde flera kombinationer, bland annat rapamycin, för att få rundmaskar av typen C Elegans att leva längre. Den bästa kombinationen bestod av en rad ämnen. De fick maskarna att leva nästan dubbelt så länge som normalt.

Läs hela inlägget »

Hudförändringar kanske inte är den viktigaste delen av åldrandet, men kan kännas viktigt nog att behandla. Nu visar det sig att det med hjälp av radiovågor (!) går att behandla åldersfläckar, även kallade leverfläckar. Dessa bruna fläckar visar sig bestå av senescenta celler, och förstörs av en särskild teknik som används sedan åratal. Det finns begränsningar, men det verkar ändå fungera.

Läs hela inlägget »

Fisetin är ett ämne som finns i jordgubbar och andra bär. Forskare har nu kunnat visa att det är lika bra på att rensa ut senocenta celler ur kroppen som dasatinib, som anses vara riktmärket framför andra idag. Forskningen genomfördes såväl på möss som på mänskliga celler.

Fisetin går idag att köpa som kosttillskott men i forskningen har det använts i betydligt högre doser än vanligt. Visserligen bara över fem dagar, men jag rekommenderar ändå att vänta på fler resultat innan någon provar. Det är heller ingen större idé att äta jordgubbar (men gott!) eftersom det krävs cirka 44 kg jordgubbar för att få i sig samma mängd som i studien. 


Att rensa ut senocenta celler är något som kan motverka en rad följder av åldrandet, såsom hjärt- och kärlsjukdomar och artros. Senolytiska ämnen (alltså sådana som rensar ut dessa celler) är just nu ämnet för en stor mängd forskningspubliceringar. 

Läs hela inlägget »

Den förhärskande teorin om vad som orsakar cancer är att det har att göra med det ansamlas allt fler mutationer med åldern. Till sist uppstår så pass många mutationer någonstans att vi får cancer. Men en alternativ teori är att det i stället är så att vi får cancer hela tiden - men när vi är yngre klarar immunförsvaret av att rensa ut de celler som får farliga mutationer. Därför sprids aldrig cancern. 

Utifrån perspektivet åldrandeforskning betyder den senare teorin att cancer är intimt kopplat till åldrandet. Framför allt till att immunförsvaret försämras med åldern, i och med att thymus förtvinar och T-cellerna blir mindre effektiva. Bland annat. 

Dessutom finns det cancerforskare som idag menar att åldrandet inte har med cancer att göra, eftersom mutationerna är slumpmässiga (stokastiska) och cancer därför uppstår på grund av tid, inte på grund av åldrandet i sig. Kanske är detta en akademisk fråga men det gör hur som helst att fokuset inte hamnar på hur förebyggande arbete.

Om cancer däremot kan undvikas med ett välfungerande immunförsvar så blir exempelvis en återställd thymus en viktig faktor i kampen mot en av de farligaste sjukdomarna som drabbar människor. 

Läs hela inlägget »

Med åldern fungerar kroppens energiproduktion allt sämre i och med att mutationer av cellernas mitokondrier gör dem mindre effektiva. En väldigt häftig idé för att behandla detta är att flytta produktionen av de proteiner som behövs för energiproduktionen från mitokondrierna till cellkärnan. Detta låter som science fiction men forskningen har idag kommit så pass långt att SENS nu planerar att starta en musstudie. 

Som en händelse publicerades även här om dagen en genomgång av vad som är orsaken till mitokondriernas del av åldrandet

Läs hela inlägget »

Hos äldre är sårläkning ett problem som kan bli besvärande, till och med verkligt farligt. Ny genterapi från Salk Institute for Biological Studies är nu på god väg att föryngra cellerna runt sår så att de kan lösa problemet. 

Forskningen publicerades i Nature nyligen.

Läs hela inlägget »
Bilder används under Creative Commons från dno1967b, robertofaccenda.it, benjaminasmith, Kr. B., A Health Blog, Eric Kilby