Kommer män någonsin ikapp kvinnlig livslängd?

Det ses nästan som självklart. Män lever kortare än kvinnor. I Sverige har det åtminstone varit så sedan dödsorsaksstatistikens början på 1750-talet. Men vad beror det på? Det är forskare inte alls överens om.

Till att börja med så finns det helt uppenbara faktorer, som att män i äldre generationer rökte i större utsträckning än kvinnor. Även när dessa räknas bort så kvarstår det dock en könsskillnad, och vad som ligger bakom den är omtvistat. Är det en fragil Y-kromosom, riskfyllt levene eller helt enkelt mer hjärt- och kärlsjukdomar?

Oavsett så har en ny metaanalys gått igenom 72 studier och kommit fram till att könsskillnaden i medelllivslängd nästan enbart finns i vissa urskiljbara subgrupper, och att dessa är socioekonomiskt bestämda. Slutsatsen blir därför att eventuella insatser ska riktas till de här grupperna, och att män sannolikt kan komma ikapp kvinnor i fråga om livslängd.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln