Kan åldrandet bli ett tillstånd som får behandlas?

Idag är det inte möjligt att utveckla ett läkemedel mot åldrandet i sig själv, eftersom det inte är tillåtet att förskriva ett läkemedel mot det tillståndet. Ett läkemedel måste förskrivas för något som är definierat som en sjukdom, och det är inte åldrandet. Borde detta ändras?

Det finns uträkningar som säger att om man kunde bota all cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke samt diabetes typ 2 skulle man bara addera mellan 10 och 15 år på medellivslängden. Med nuvarande utveckling är detta en ökning av livslängden som t.ex. SCB menar kommer hända under detta århundrade. Vad gör man sedan?

Ett alternativ är att börja definiera delar av åldrandet som sjukdomar, som t.ex. nedsatt immunförsvar och muskelsvaghet. En intressant artikel i Wall Street Journal berättar om ett planerat forskningsprojekt där man vill satsa på ett annat alternativ: Att påverka FDA, amerikanska Läkemedelsverket, att erkänna åldrande som en sjukdom. Detta ska de göra genom att prova om metformin - ett etablerat läkemedel mot diabetes typ 2 - kan förlänga livet genom att förebygga en rad åldersrelaterade sjukdomar. Om man utgår från tidigare resultat med samma läkemedel är det inte alls otroligt att resultatet av studien blir att metformin faktiskt förlänger livet, även om det kanske inte rör sig om mer än något eller några år.

Eftersom metformin har så pass lindriga biverkningar och är ett relativt billigt preparat så kan ändå en hälsoekonomisk uträkning utifrån en ökad livskvalitet och livslängd visa att det kunde vara värt att medicinera för alla. Men i dagsläget vore det alltså inte tillåtet. 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln