Jämn ökning av dödligheten med åldern

Det finns två teorier om hur dödligheten förändras med åldern. En del tidigare studier har stött teorin om att mortaliteten minskar efter en viss ålder. Nu visar en ny, omfattande studie att detta inte stämmer utan dödsfallen fortsätter i öka i samma takt ända upp till över 100 års ålder. Det finns alltså ingen platå, där färre dör över en viss ålder.

Att detta varit en så pass svår fråga att svara på har flera orsaker. Dels så beror det på att folkbokföringen förbättrats och dels på att många andra djur, förutom däggdjur, har just en sådan platå. Varför inte däggdjur också skulle ha den är oklart. Samtidigt så är åldrande och dödlighet väldigt olika fördelat för olika djur. Vissa dör i jämnt antal över hela livstiden, medan en vandrande lax dör inom några dagar efter sin fortplantning - trots att den verkat frisk alldeles före.

Kan detta nya resultat då användas som argument för eller emot någon av de teorier som försöker förklara åldrandet? För den som tror på teorier om att åldrandet är evolutionärt ointressant - vilket är den vanligaste teorin - spelar det nog inte så stor roll. Den som tror att åldrandet är programmerat kanske hade lite svårare att förklara en eventuell platå, men vad jag förstår hade inte heller det varit omöjligt.

 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln