Läkemedel som föryngrar hjärnceller såväl som muskler

En läkemedelskandidat som redan undersöks för sin effekt mot cancer visar sig nu även föryngra stamcelller i såväl hjärnan som musklerna. Detta är intressant inte minst eftersom det visar att det finns likheter i åldrandets mekanismer i dessa olika typer av celler.

Ämnet påverkar TGF-beta 1, en tillväxtfaktor som finns i många typer av celler. Detta verkar vara en möjlig väg för att försena åldrandet i en rad olika delar av kroppen, och visar sig alltså nu också vara möjlig att påverka med hjälp av en molekyl som kan spridas i kroppen på ett sätt som är praktiskt genomförbart. Intressant är också att det är möjligt att en del av den effekt som kan ses genom att ge yngre individers blod till äldre individer, så kallad parabiosis, kan bero på påverkan på just TGF-beta 1.

Mycket mer forskning krävs naturligtvis innan detta kan leda till en användbar behandling, men det är ändå ett viktigt steg.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln