Rapamycinbehandling minskar åldersrelaterad inflammation

Buck Institute presenterar nu forskning som visar att behandling med rapamycin kan minska mängden inflammation i kroppen om den ges i intervaller. Detta gör att den inflammation som påverkar kroppen kraftigt vid hög ålder kan brytas, vilket minskar risken för bland annat cancer. Att läkemedlet inte tas kontinuerligt gör också att de bieffekter som finns inte blir så allvarliga.

Inflammation ökar i kroppen i samband med att celler går in i det vilande stadie som kallas senescence. Cellerna slutar då att dela sig och släpper i stället ut cytokiner i kroppen som orsakar inflammation.

Sannolikt kommer studien leda vidare till mer forskning om hur rapamycin kan förebygga och även användas i behandling av cancer.

Rapamycin är redan ett godkänt läkemedel, och används för att minska aktiviteten hos immunförsvaret efter en transplantation, för att på så sätt hindra frånstötning av det nya organet.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln