Självdestruktion av celler och celldelar bromsar åldrande

Autophagy är en process där organellerna, små delar av cellerna, eller hela cellen förstör sig själv. Det senare kallas även programmerad celldöd. Nu visar forskare i en artikel som publicerats i Nature att de genom att öka autophagy får musklers stamceller att bli mer livaktiga, vilket gör att cellerna inte hamnar i vilostadiet senescence.

Autophagy visar sig genom att påverka stamcellerna kunna minska risken för sarcopenia, alltså den försvagning av musklerna som är vanlig hos äldre. Sarcopenia är en del av åldrandet som sänker livskvaliteten och även ökar risken för fall. I förlängningen är sarcopenia väldigt farligt, och behandlingar vore väldigt bra. I dagsläget finns det inga.

Faktum är att sarcopenia är något som ligger nära till hands att bli nästa del av åldrandet som inte längre ses som normalt, utan som något som är sjukt och ska behandlas. Ungefär på samma sätt har såväl hjärt- och kärlsjukdomar som demens för inte så länge sedan setts som normalt, något som äldre helt enkelt får stå ut med. Förhoppningsvis ändrar detta sig nu allt mer i fråga om sarcopenia.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln