Dör djur av ålder i naturen?

Evolutionsteorin går bland annat ut på att egenskaper hos djur som lyckas fortplanta sig och föra sina gener vidare lever vidare medan egenskaper hos djur som inte lyckas fortplanta sig dör ut. Borde då inte djur som lever länge ha en fördel genom att de hinner fortplanta sig i större ustträckning? Därmed borde det finnas ett naturligt urval som gynnas ett senare åldrande.

Enligt flera teoretiker, inte minst Peter Medawar, så dör djur i naturen även utan åldrande. Om de åldras eller inte spelar därför ingen roll. Detta är alltjämt den förhärskande hypotesen, men stämmer den verkligen? 

Detta beror bland annat på huruvida djur i naturen dör av ålder eller inte. Det är nog mycket tveksamt att hävda att de inte gör det. En genomgång av någon som är mycket kritisk till Medawar med flera publicerades nyligen.. 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln