Kombinationsläkemedel dubblar maskars livslängd

Forskare har nu provat att kombinera en rad olika ämnen som man redan sedan tidigare vet förlänger livslängden. Detta för att ta reda på vilken kombination som är mest effektiv. Den bästa varianten visade sig nästan fördubbla medellivslängden hos rundmaskar (C. elegans) och har nästan lika bra effekt på bananflugor. Detta är så vitt jag vet de bästa resultaten som någonsin åstadkommits i fråga om att förlänga livslängden på djur, och där behandlingen börjat på vuxna djur.

De läkemedel som provats är psora-4, rifampicin, rapamycin, metformin och allantoin. En kombination av rapamycin, rifampicin och allantoin gav bäst resultat, med nära 80 procent längre medellivslängd och maximal livslängd än kontrollgruppen. Det ska dock också noteras att alla kombinationer inte kunde testas eftersom det finns mer än 200 möjliga kombinationer. 

Det är också intressant att notera att djuren både var mer robusta mot den typ av slumpmässiga dödsfall som sker tidigt i livet och samtidigt var friska längre upp i åldrarna. 

Eftersom det är ett större genetiskt avstånd mellan fruktflugor och rundmaskar än mellan fruktflugor och människor så uppstår förstås frågan: Hur fungerar detta på människor? Sannolikt inte lika bra, bland annat eftersom vi redan är en art som lever relativt länge i jämförelse med våra närmaste släktingar. 

 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln