Programmerad celldöd bidrar till åldrandet

Forskare vid Institute of Molecular Biology i Mainz har nyligen publicerat forskningsresultat som visar hur gener som styr autophagy, programmerad celldöd, håller rundmaskarna C elegans ungdomliga i tidiga stadier av livet men därefter börjar driva på åldrandet. Om samma gener fungerar likadant hos människan kan detta vara en del av åldrandets orsaker.

När autophagyprocessen stängdes ner via neuronerna hos äldre maskar ledde det dessutom till en bättre hälsa och 50 % längre liv. Trots att autophagy anses vara en mycket viktig cellprocess fick det alltså en positiv effekt när den stängdes av. Intressant i samband med detta är också att flera sjukdomar, bland annat Alzheimers och Parkinson, har med dåligt fungerande autophagy att göra.

Dessa geners existens stödjer dessutom en teori om varför åldrandet över huvud taget existerar, nämligen teorin om antagonistic pleiotropy. Denna säger att åldrandet kan hamna i våra gener av en tillfällighet, genom att samma gener som driver åldrandet också är fördelaktig för fortplantningen för unga individer. Då kommer evolutionen att leda till att dessa generna selekteras, trots att de är dåliga för de äldre individerna, eftersom de senare inte är fortplantar sig så ofta och deras gener därför inte förs vidare. Om en genförändring gör att en individ blir bättre på att fortplanta sig i unga år gör det inte så mycket om den inte lever så länge, helt enkelt. 

Om detta fungerar likadant på människor är dock oklart. Väldigt mycket skiljer sig åt mellan rundmaskarna och människor i fråga om dessa komplicerade processer, men det är åtminstone ett intressant forskningsspår.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln