FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2013 > 07

Redan på 50-talet kom teorin om att de fria radikalerna i kropperna orsakade skador på cellerna, som sedan i sin tur ledde till åldrande och död. Senare forskning har hittat en del stöd för detta, men samtidigt finns det också en del saker som talar emot. Som till exempel att det finns en slags nakenråtta, naked mole rat, som lever ett långt liv med höga nivåer av fria radikaler - till synes utan problem.

De fria radikaler som man mest talat om på senare är kallas ROS (Reactive Oxygen Species) och uppstår som en biprodukt av mitokondriernas arbete med att förse cellen med energi. Det har gjorts försök där man ökat mängden ROS på försöksdjur, och likaså har man minskat kroppens eget skydd mot ROS på flera sätt. Resultaten har inte varit särskilt tydliga.

Samtidigt så har antioxidanter - som neutraliserar fria radikaler - absolut en effekt på många sjukdomar. Men slutsatsen är ändå: Även om de fria radikalerna säkert har en roll i åldrandet så är de knappast ensamma förövare.
Läs hela inlägget »
Här är en intressant liten graf från Health Extension, ett kaliforniskt nätverk för de som är intresserade av åldrande. Grafen visar hur alla förr eller senare drabbas av de vanliga folksjukdomarna; cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, alzheimers. Det som alla dessa sjukdomar har gemensamt är att de kommer först när vi åldrats. Så varför inte fokusera på att behandla själva åldrandet?
Läs hela inlägget »
Det finns många teorier om varför vi åldras. De ledande teorierna är 1. att vi är "programmerade" att dö vid en viss tidpunkt, t.ex. därför att evolutionen har funnit det lämpligt att byta ut indivderna med jämna mellanrum och 2. att vi samlar på oss mindre fel över en lång tid och till sist dör. I detta fall så ser man det snarare som att evolutionen inte spelat någon roll, eftersom individer är ointressanta efter fertil ålder eller eftersom individer ändå inte lever så länge i de flesta historiska samhällen.

På senare år så är det teori 2 som har fått mest stöd. Det finns många exempel på fel som vi samlar på oss över åren. T.ex. så producerar mitokondrierna som en biprodukt av cellandningen en mängd fria radikaler som skadar mitokondrierna. När vi blir äldre har vi betydligt färre mitokondrier i våra celler, vilket är ett av skälen till att människor blir svagare med åren.
Läs hela inlägget »
En stor utmaning för medicinen är att ersätta organ som slitits ut eller förstörts av sjukdom. Men framstegen på området är stora, inte minst genom forskning om stamceller. Bara idag ser jag två nyheter i ämnet:

Japanska forskare skapar fungerande lever av stamceller
Nature går igenom vad som behövs för att skapa ett nytt hjärta, med hjälp av stamceller
Läs hela inlägget »
Döden är det enda som är säkert i livet. Men det säkra är inte alltid det bästa.

För ett tag sedan pratade jag om döden med ett par vänner. De beskrev döden som något som inte går att ändra, som inte bara är självklart, utan naturligt. Något som man inte ska ifrågasätta.

Det brukar sägas att människor alltid drömt om att vara odödliga. Det stämmer säkert också, men för relativt få människor. De allra flesta tänker tvärt om inte alls på odödlighet, eftersom det verkar så omöjligt.

Sannolikt stämmer det också att odödlighet är omöjligt, och åtminstone är det så för oss som lever idag. Men samtidigt så har människan i århundraden ökat sin livslängd. Så dödligheten är möjlig att påverka.

Det är lätt att göra det som är vanligt förekommande till det som är eftersträvansvärt. Vi är sociala varelser som i stor utsträckning gör som andra gör, för att det är enklare.

I framtiden kommer vi fortsätta öka medellivslängden. Då är frågan när vi börjar se det som normalt att leva till vi är 100, eller kanske 150. Att dö ung kanske kommer innebära att man dör innan man är 80 eller 90.

Så ofta när vi tänker på döden som något naturligt så glömmer vi bort att döden förändras. Det som är det vanliga idag är inte det vanliga i morgon. Det som verkar omöjligt idag är kanske inte det i framtiden.

Därför tycker åtminstone jag att man ska vara försiktig med att låsa sig vid hur döden ska se ut och när den ska komma. Det går sannolikt till och med att påverka tidpunkten.

 
Läs hela inlägget »
Etiketter: död, medellivslängd