FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2013 > 08

Under sommaren berättade ett forskarteam i Japan om att de är nära att med hjälp av stamceller kunnat producera mänskliga organ inuti grisar. Det de tänkt göra är att genändra grisar så att de saknar ett visst organ, t.ex. en njure. Därefter använder de iPS-celler från människor (där IPS står för induced ploripotent stem cells) som kan utvecklas till vilken typ av cell som helst. Inuti ett grisembryo blandas de sedan med grisens celler och grisen utvecklas som vanligt - men med en mänsklig njure.

Än så länge har det japanska teamet fått mycket av detta att fungera i möss. Förutom själva organet har de också fått blodkärlen att vara mänskliga, vilket gör att risken för avstötning vid transplantation borde minska kraftigt.

Det är fortfarande många års forskning innan komplicerade organ som odlats i andra djur kan transplanteras till människor, men forskningen närmar sig åtminstone för varje år målet.

 
Läs hela inlägget »
På senare år har forskare hittat många pusselbitar i hur Parkinsons sjukdom framskrider. Det handlar om att ett enzym som kallas parkin inte längre fungerar normalt. Dess uppgift är egentligen att märka vissa proteiner i cellen så att de förstörs, men i Parkinsons sjukdom så slutar den fungera. Detta gör att dessa proteiner ansamlas i cellerna. Sannolikt har de något att göra med sjukdomen. En av proteinen verkar till exempel göra så att hjärnceller som producerar dopamin förstörs. Dopaminbrist är ett kännetecken på Parkinsons.

Men extra intressant är att parkin verkar sluta fungera hos de flesta, bara i olika stor utsträckning och olika tidigt i livet. Kanske kommer Parkinsons, som så många andra sjukdomar, allt mer gå från att ses som en sjukdom till att vara ett tillstånd som har med åldrandet att göra. Det som behöver behandlas är då inte bara sjukdomen utan hela tillståndet.
Läs hela inlägget »
Ny forskning visar att möss som fötts med skadliga mutationer i mitokondrierna, det som brukar kallas kroppens kraftverk, åldras snabbare. Eftersom mitokondrierna enbart ärvs från modern så går det att härleda åldrandet från de mutationer som modern har.

Forskaren kommenterar sedan att han inte har som mål att människor ska leva så mycket längre. Ur mitt perspektiv är det ett märkligt uttalande. Tycker han inte om livet?
Läs hela inlägget »
Etiketter: mitokondrier
Övervikt orsakar en rad problem i kroppen som har med åldrandet att göra. Särskilt illa är det fett som lagras inne i kroppen, mellan organen.

En stor svensk studie som rapporterade under sommaren visar till exempel hur övervikt orsakar hjärtproblem.

Det finns sedan tidigare också studier som visar att övervikt skapar en kronisk inflammation, och i förlängningen förkortar livet.
Läs hela inlägget »
Det är sedan länge känt att genomsnittlig livslängd kan ökas genom kalorireduktion. Vad jag förstår så finns det nu en del som tyder på att detta beror på att den programmerade celldöden ökar. Detta innebär att de celler som inte längre fungerar så väl rensas undan mer effektivt, vilket leder till att de som finns kvar fungerar bättre. Här är t.ex. en studie som tycks tyda på detta.

Intressant är då också att det kan finnas andra metoder att sätta igång de här processerna och som ändå fungerar på samma sätt. Att dramatiskt minska kaloriintaget finns det visserligen en del människor som klarar, men för de flesta är det väldigt plågsamt. Dessutom kan den försvagning som det innebär att näst intill svälta också orsaka andra problem, och som ett exempel har det nämnts att immunförsvaret eventuellt försämras.
Läs hela inlägget »