FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2013 > 09

Nyligen kom ett intressant forskningsresultat, baserat på möss. Genom att ge blodtransfusioner med blod från unga möss till äldre möss så lyckades man göra de äldre mössen friskare, och på många sätt - yngre. De yngres blodplasma förändrade de äldres celler. Hur exakt detta kan fungera är okänt. Sannolikt har det att göra med signalproteiner.

Frågan är om någon vågar genomföra en studie om detta på människor. Något som talar emot detta är att mekanismen är okänd.

Läs hela inlägget »
På sistone har jag sett allt fler artiklar om att det är nyttigt att röra på sig, stå upp, hoppa omkring, egentligen vad som helst förutom att sitta ner. Inaktivitet i vardagen är farligt, är budskapet. Men stämmer det?

Ja, det verkar så. 2010 presenterade American Cancer Society en studie som omfattade 123 000 medelålders människor som följts under 14 år. Det visade sig att de kvinnor som var fysiskt inaktiva hade en 37 procent ökad mortalitet, medan siffran för män var lägre men fortfarande stor, 17 procent. Dessutom visar det sig att även de som tränar intensivt i 45-60 minuter per dag har en ökad mortalitet om de sitter ner under resten av dagen.

Det som man framför allt ska ta med sig från undersökningarna är att alla former av rörelse är bättre än inaktivitet. Att stå upp framför datorn är bättre än att sitta ner. Att ta korta pauser från skrivbordsarbetet för att röra på sig är bra. Och så vidare.
Läs hela inlägget »
Etiketter: död, forskning, motion, åldrande
Nyligen presenterades en studie i The Lancet där resultatet visar hur ett hälsosamt leverne har gjort att en grupp män fått längre telomerer. Telomerer är ett slags skydd som sitter längst ut på kromosomerna och som blir allt kortare med åldern, men också genom sjukdomar och stress. När telomererna är för korta blir det svårt för cellen att dela sig, vilket en del forskare menar är en viktig del av orsaken till åldrandet.

Studien behandlar en grupp män med icke-agressiv prostatcancer som i fem år fick äta en bra kost (lite fett, mycket frukt och grönt, fullkorn), samtidigt som de motionerade, deltog i stödgrupper och lärde sig metoder för att inte stressa, som t.ex. yoga. Detta ledde till att deras telomerer ökade i längd, i jämförelse med en kontrollgrupp. Det ska dock sägas att studien har ifrågasatts, bland annat för att den omfattar mycket få personer.
Läs hela inlägget »
Googles vd Larry Page tillkännagav här om dagen att Google kommer satsa på ett projekt de kallar Calico. Det handlar om att utveckla tekniska lösningar för åldrandets tillstånd och sjukdomar.

Vad betyder detta? Framför allt är det ytterligare ett steg på vägen mot att forskning som handlar om åldrandet i sig själv blir allmänt accepterat, till och med vanligt. För bara något decennium sedan ansågs det högst suspekt att forska om åldrandet, och kunde längre tillbaka till och med vara ett sätt att förstöra en forskarkarriär. Googles rykte om att vara i framkant, samtidigt som de uppenbarligen lyckats med en mängd häftiga saker, är ett tydligt tecken på att denna tid definitivt är förbi.

 
Läs hela inlägget »
Mitokondrier fungerar allt sämre med åldern, och är en stor del av själva åldrandet. Dessutom kan förändringarna orsaka cancer. Här är ett forskningsresultat där man med hjälp av ett ämne som heter ndi1 fått flugor att leva längre, genom att påverka mitokondrierna och minska de fria radikaler de utsöndrar. Dessutom en analys av vad detta innebär.
Läs hela inlägget »