FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2014 > 01

Åldrande orsakar minskad muskelstyrka, särskilt i högre åldrar. Nu forskas det en del om ett ämne, myostatin, som visar sig ha en god effekt mot detta. En intressant studie på möss visade att de fick ökad muskelstyrka med hjälp av injektioner av ämnet.
Läs hela inlägget »
Idag pågår en hel del forskning som syftar till att imitera effekterna som uppstår när man äter starkt kalorireducerad kost. Att faktiskt äta sådan kost är både något som kräver rejäl viljestyrka, eftersom man i praktiken alltid är hungrig, och dessutom inte nödvändigtvis är nyttigt, eftersom bland annat immunförsvaret riskerar att fungera sämre.

En relativt ny idé är att även imitera effekterna av fysisk träning. Detta skulle till exempel kunna ha effekt på styrkan, vilket ofta är ett problem för äldre. Likaså mental kapacitet, som påverkas positivt av träning.

Ett exempel på denna forskning.
Läs hela inlägget »
En forskargrupp vid Harvard Medical School har minskat inflammation och muskelförtvining som orsakas av åldrande samt sett återbildning av en form av muskel som finns i unga möss.

Detta gjorde de genom att injicera möss två gånger per dag i en vecka med en molekyl som ökar NAD+, ett ämne som kontrollerar mängden av mitokondriernas SIRT1, en slags protein. Detta påverkar mitokondriernas funktion.

Det är intressant forskning, som visar ett exempel på hur det går att påverka mitokondrierna. Mitokondriernas allt sämre funktion är en stor del av det vi kallar åldrande.
Läs hela inlägget »
När man blir äldre så försvinner många bakterier i mage och tarm. Detta har att göra med att en gen som heter FOXO kroniskt är påslagen, enligt forskning. Detta är en stressgen som reagerar på bakterier, och den ska normalt inte vara igång. Följden blir ett överreagerande immunförsvar som tar död på för många bakterier. Ett konstant tillstånd av inflammation.

Enligt ett intressant blogginlägg skulle detta kunna addera flera år till människors livslängd - om man fick ordning på genens aktivitet.Läs hela inlägget »
AGE är ett ämne som produceras i cellerna och som skapar kronisk inflammation. Något som visat sig vara en orsak till åldrandet i sig såväl som flera av våra vanliga sjukdomar, t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar.

Forskare har nu hittat en gen (SNP rs1800624) som påverkar receptorerna för AGE, kallade RAGE (receptor for advanced glycation end-products). De som har version AA av denna gen lever längre, åtminstone om de är män.

Detta är ett av flera exempel på hur olika gener är kopplade till olika livslängd. Dock ska man säga att generna inte påverkar så stor del av livslängden, och även med de bästa av gener så är den maximala livslängden för de allra flesta människor ungefär den samma.
Läs hela inlägget »
Idag har återigen forskare kommit med forskningsresultat som säger att man är på väg att ta fram en medicin som ska skjuta upp åldrandet. Problemet är bara att detta är något som sagts länge nu, och att även om det lyckas så handlar det om att göra så att människor lever på sin höjd något decennium extra.

Under 90- och 00-talen har det flera gånger publicerat forskningsresultat där man visat att olika ämnen kan skjuta upp åldrandet för olika sorters djur. De har fungerat bra på bananflugor, men när man forskat på djur som liknar människor så går det inte lika bra längre. Problemet är att metabolismen är komplicerad och därför är effekterna svåra att förstå.

Dessutom skulle även en väldigt lyckad medicin som påverkar metabolismen sannolikt ha en ganska begränsad effekt, och kanske göra att människor som inte drabbas av andra sjukdomar kan leva något tiotal år extra. Detta är naturligtvis bra, så länge det handlar om friska år, men knappast revolutionerande.

En annan typ av forskning som kanske kan visa sig bli mer intressant är den som handlar om att ta bort åldrandets skador på människokroppen. Det kan t.ex. handla om att ta bort de restprodukter som ansamlas i cellerna med åren eller att reparera skador på mitokondrierna. Där har dessvärre forskningen inte kommit lika långt och än så länge har vi inte sett några resultat - inte ens på bananflugor. Men förhoppningsvis kommer det om en inte allt för lång tid!


Läs hela inlägget »
Ett protein som heter GDF-15 har i en studie från Uppsala Universitet visat sig vara starkt kopplat till insjuknande och död i hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Mycket talar för att proteinet korrellerar med biologiskt åldrande, genom att det utsöndras av stressade celler. Den här typen av markörer är intressanta att hitta, eftersom ett test på sikt skulle kunna visa om någon är i riskzonen för de här sjukdomarna.

Läs hela inlägget »