FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2014 > 03

Mycket forskning pågår nu om hur man kan producera mänskliga organ, för att ersätta sådana som inte längre fungerar. Här om dagen presenterades dock forskning som har en mycket annorlunda approach. I stället för ett helt nytt hjärta så har man här med hjälp av mänskliga stamceller skapat en slags mini-hjärtan som hjälper ett försvagat hjärta.

Mini-hjärtana slår precis som vanliga hjärtan och består av vanliga hjärtceller, som odlats fram i labbet. De formas som en liten ring som placeras i de lägre extremiteterna och hjälper till med att pumpa runt blodet.

Fördelen är att man på det här sättet inte skapar ett så pass komplicerat organ som ett hjärta, men ändå kan man lösa problemet.
Läs hela inlägget »
Det finns forskning som tyder på att unga personers blod som ges till äldre kan ge positiva hälsoeffekter. Forskare vet inte alla mekanismer bakom detta, men mer praktiskt lagda forskare håller ändå på att undersöka vad som händer om man skulle rena blodet från skadliga effekter.

Här presenterar en forskare om blodförändringar de genomför på möss, på HealthExtension Salon.
Läs hela inlägget »
Enligt en mycket stor undersökning, en metaanalys av elva studier, förkortas livslängden med tre år för män med bukomfång över 110 cm och med hela fem år för kvinnor över 95 cm. Män bör högst ha 90 cm och kvinnor högst 70 cm i bukomfång, enligt studien.

En mer noggrann genomgång av riskerna visar att fetman ofta hänger ihop med att man inte tränar. Dessutom leder fetman till en konstant inflammation.
Läs hela inlägget »
De senaste dagarna har det varit mycket publicitet kring att rött kött orsakar en för tidig död. Artiklarna är baserad på en studie som publicerats i Cell.

Men vad säger egentligen studien? Jo, att det finns ett samband mellan att få cancer och att äta mycket kött, i åldern 50-65 år. Över 65 år så visar det sig i stället att det finns ett negativt samband mellan att äta kött och dödlighet. Men denna åldersgrupp fick i alla fall en ökad risk för diabetes typ 2 om de åt kött.

Dessutom hänger effekten av minskat proteinintag eventuellt ihop med minskat kaloriintag. Diskussionen om i vilken utsträckning vegetarianer lever mer hälsosamt i allmänhet är också i högsta grad levande.

Det är alltså oklart hur studien ska användas praktiskt. Möjligen kan man ändå säga att de som är mellan 50 och 65 ska vara försiktiga med att äta alltför mycket rött kött, men så mycket mer än så går nog inte att utröna från detta.
Läs hela inlägget »
SENS Foundation är ett forskningsinstitut som arbetar för forskning som syftar till att föryngra människor. Forskningen baseras på ett särskilt program som baseras på de aspekter av åldrandet som Aubrey de Grey beskrivit i sin bok Ending Aging.

SENS arrangerade nyligen även en kongress, Reimaging Aging, om forskningen, och har nu lagt ut en rad filmer där forskningen presenteras. Mycket intressant information - för den som har en del tid över!
Läs hela inlägget »