FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2014 > 06

En viktig del i åldrandet består av att reperationsmekanismerna i cellerna inte riktigt hänger med. Följden är celler som inte fungerar som de ska. Dessa celler ska normalt rensas, men detta är en process som inte fungerar fullt ut. Men numera höjs det röster både här och var om att det borde gå att rensa ut dessa icke fungerande celldelar med läkemedel. En spännande satsning!

Intressant är också att en del tyder på att kalorireducering gör att man stärker de här mekanismerna.
Läs hela inlägget »
åldrande muskler åldrande muskler
Forskning på möss visar nu att hormonet oxytocin, som finns naturligt i kroppen, kan stärka muskler som försvagats av åldrande. Det fina med detta forskning är att oxytocin är ett ämne som redan används som läkemedel för människor, och därför är säkerheten hos ämnet redan prövad.

Den försvagning som kommer, och som blir extra tydlig för de som är över 70 år, är ofta ett stort hinder för en god livskvalitet hos äldre.

Samtidigt ska det sägas att orsakerna till muskelförsvagning är relativt komplexa och därför kan inte oxytocin vara den enda lösningen.
Läs hela inlägget »
Det fokus på att hitta botemedel för de så kallade folksjukdomarna som idag finns inom medicinsk forskning håller inte längre. Samtidigt som vården idag blir allt bättre på att behandla hjärt- och kärlsjukdomar och cancer så dör allt fler av de riktigt gamla av - åldrandet i sig själv.

En ny brittisk studie har analyserat nära 36 000 dödsfall hos människor blivit mer än 100 år gamla. Det visar sig att den vanligaste dödsorsaken är åldrandet i sig själv, genom allmän svaghet och enkla infektioner som skulle gått att bota hos en yngre människa. Faktum är att "old age" var nämnt som dödsorsak i mer än 3 av 4 dödsfall. Däremot minskar andelen som dör av cancer och hjärt- och kärlsjukdomar

Slutsatsen är självklar: Det behövs mer forskning för att se till att åldrandet inte förblir en lång utförsbacke. Medan det förr ansågs normalt att bli lite vimsig i huvudet när man blev äldre, så läggs det idag miljarder på demensforskning. När kommer det inte längre anses normalt att ha så dåligt immunförsvar att man inte vågar träffa sina barnbarn? Behöver det verkligen vara så att det inte går att gå upp för trappor för att man fyllt 80?

 
Läs hela inlägget »
Vanlig forskning om sjukdomar och åldrande sker genom noggranna och tidskrävande studier av cellerna och alla de ämnen som påverkar varandra där inne. Det är inte lätt att reda ut hur allt hänger ihop och därför tar också framstegen lång tid på sig. Men här är ett forskningsresultat som börjar på ett helt annat håll: "Förhårdnad av blodkärlen räcker för att förklara primärt högt blodtryck". Ett forskningsresultat som helt och hållet är baserat på en modell som byggts i datorn. 

Det är egentligen självklart att simuleringsverktyg idag kommit så långt att de kan användas för medicinsk forskning. Men förvånansvärt används de för det och det är sällan jag ser nyheter om det.
Läs hela inlägget »