FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2014 > 08

Ny forskning visar att ämnet ATF4 är förhöjt i levern verkar vara en gemensam faktor i fråga om en rad ämnen och processer som förlänger livet hos möss, som t.ex. kalorireduktion och rapamycin. Det borde därmed vara en del av åldrandets mekanismer. En intressant pusselbit i vad som är själva orsaken/orsakerna till åldrandet.

Men det finns så klart en lång rad ämnen som förlänger livet på möss med åtminstone 10 procent och i vissa fall 60-70 procent, och långt i från alla är ordentligt genomforskade. Förhoppningsvis hinner inte dagens barn bli gamla innan vi vet betydligt mer.
Läs hela inlägget »
Nu har ett forskarteam lyckats återskapa en thymus i möss. Thymusen är ett litet organ som är mycket centralt i immunförsvaret, och som förtvinar när vi åldras. Fortfarande befinner sig forskningen åratal från att provas på människan, men det närmar sig trots allt.

Thymusens försämrade funktion är en stor del av orsaken till att vårt immunförsvar försämras med åldern. Vilket i sin tur både är farligt (allt fler äldre dör av enkla infektioner) och som orsakar en sämre livskvalitet för äldre.

Jag ser också en annan intressant artikel om hur immunförsvaret eventuellt skulle kunna hjälpas av så kallade p38 inhibitators, en redan existerande möjlighet.
Läs hela inlägget »
Tidigare studier har visat att blod från unga möss som genom blodtransfusioner ges till äldre möss ger positiva förändringar i en rad organ, i allt väsentligt en föryngring. Nu har ett team vid Stanford School of Medicine fått godkännande på att inleda en studie i höst där äldre människor med Alzheimers kommer ges blodplasma från personer under 30 år. Förhoppningsvis kommer effekterna bli tydliga och snabba.

Det som framför allt finns i yngre människors blod är GDF11, ett protein som alla har i blodet men där mängden av okänd anledning minskar med åldern. Ämnet testas nu även för att se om det kan användas för att krympa cancertumörer. 
Läs hela inlägget »

Daumone är ett ämne som hos rundmasken C Elegans orsakar ett dvalaliknande tillstånd som den behöver för att sova sig igenom ofördelaktiga miljöförhållanden. I detta tillstånd lever dessutom C Elegans längre. Nu har forskare undersökt om ämnet kan ges till möss och få även dem att leva längre. Det visar sig att det fungerar.

Mössen var redan gamla när de fick daumone. Forskarna såg en rad goda effekter, som minskad inflammation och insulinresistans. Ämnet gavs oralt, vilket är bra om man ska utveckla ett läkemedel baserat på resultatet. Jag antar därför att vi kommer se mer forskning om detta!

Läs hela inlägget »
Äldre som har större muskelmassa lever längre. Detta har rapporterats tidigare och en ny studie stärker bilden.

Muskelmassan mättes genom bioelektrisk impendens. BMI är däremot inte ett intressant mått.

Det går så klart diskutera vad som är orsak och verkan här. Den som är frisk kanske har mer muskler och förblir sedan frisk längre.
 
Läs hela inlägget »
Från 1800-talet ända till idag har medellivslängden ökat kontinuerligt. Från början berodde ökningen på bättre hygien, ökat välstånd och botemedel mot infektionssjukdomar. Senare har även andra sjukdomar kunnat bekämpas, och numera går det även att påverka många av de sjukdomar som förknippas med åldrandet.

Detta gör att större delen av den förändring av medellivslängden vi sett under senare år beror på att äldre lever längre, inte på att unga överlever i större utsträckning. Delvis beror detta så klart på att väldigt få dör unga. Men en stor del beror på bättre behandling av hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. 
Läs hela inlägget »
Ny forskning har lyckats omprogrammera och implantera stamceller som blivit till neuroner i hjärnan på möss. På så sätt skulle de t.ex. kunna bli behandla Parkinsons sjukdom.

Det är vid Luxemburgs universitet som den nya forskningen utförts. Forskarna kunde konstatera att efter sex månader så användes de implanterade stamcellerna som normala neuroner i mössens hjärnor. Det borde på det här viset vara möjligt att ersätta sjuka delar av människors hjärna med friska.

Forskarna säger att de nu specifikt ska undersöka om det går att göra samma sak med de neuroner i hjärnan som producerar dopamin. Det är i första hand när dessa fallerar som Parkinsons sjukdom utvecklas.
Läs hela inlägget »
Om man lyckas bota all cancer så vinner man bara tre år i medellivslängd, enligt en undersökning som jag just upptäckt men som inte egentligen är alldeles ny. Något liknande gäller hjärt- och kärlsjukdomar. Det är inte längre bekämpandet av dessa folksjukdomar som är den bästa investeringen för att öka medellivslängd och öka antalet "health span" - antalet år i god hälsa.

I stället är nya behandlingar mot åldrandet i sig mycket mer verksamma. Även en relativt liten effekt på åldrandet skulle innebära en väsentligt större del av de äldre som har full eller god hälsa.
Läs hela inlägget »
Sedan tidigare är det känt att en relativt liten mängd träning är positiv för hälsa och livslängd. Nu har en stor undersökning visat att till och med en så pass liten mängd träning som fem minuter per dag har en tydlig effekt. Inte så särskilt förvånande är att det särskilt var hjärt- och kärlsjukdomar som var mycket mindre vanliga hos de som tränade.
Läs hela inlägget »