FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2014 > 09

I senaste utgåvan av Cell skriver Leonard Guarante från MIT:s Glenn Laboratory for the Science of Aging om de olika spår som finns i fråga om forskningen om åldrandet. Det är slående hur mycket forskning som skett, men även hur mycket som finns kvar att göra. Det är också intressant hur den här forskningen numera är ett etablerat forskningsfält som en välrenommerad tidskrift gärna skriver om - något som inte var fallet för 20 år sedan i samma utsträckning.

Guarantes slutsats är dock tyvärr väldigt typisk bland många forskare idag. Han är helt enkelt riktigt negativ, och tror det kommer dröja länge innan människan kan rubba den maximala livslängden. Han verkar till och med tveksam till om medelllivslängden kan öka så mycket mer, utan hoppas mest att människor kan vara friskare under den tid som finns. Man kan väl konstatera att det är sällan man ser till exempel en solcellsforskare som har en så pass negativ inställning till sitt eget forskningsfält. Det här blir särskilt noterbart då åldrandet är ett område där så mycket ännu inte är provat och det trots allt finns många lovande spår att följa. För min egen del tror jag attityden snarare handlar om kulturella attityder kring åldrandet.

(En annan artikel från Cell med en genomgång av åldrandets mekanismer)
Läs hela inlägget »
När man utvecklar läkemedel mot en sjukdom så försöker man ofta hitta en substans som ger effektiv bot, men detta kan vara svårt. I fråga om till exempel HIV så lyckades man först få stopp på sjukdomen genom att kombinera flera läkemedel som var och en för sig bara lyckades delvis med sin uppgift. Nu har ett initiativ startats som för första gången ska prova samma sak i fråga om åldrande. En kombinationsbehandling mot åldrandet, helt enkelt!

Forskarna ska  genom genterapi på möss ändra 11 gener som är kända för att förlänga livslängen och samtidigt ändra 8 gener som orsakar åldersrelaterade sjukdomar i olika delar av kroppen. De kommer jämföra dessa kombinationsbehandlade möss med möss där bara en enda av de 11+8 generna förändrats. På så sätt ska de kunna se om kombinationsbehandlingen är bättre än de enskilda delarna.

 
Läs hela inlägget »
Ny forskning visar att telomerernas längd går att påverka på ett nytt sätt. Telomerer är ändar på dna som kortas i takt med vår livslängd men också på grund av sjukdom och stress. Är de för korta stannar celldelningen av. I cancerceller är de däremot långa, för att accelerera celldelningen.

Nu har forskare hittat ett sätt att stänga av mekanismen för hur telomererna förkortas. Telomererna kan nämligen ändras med hjälp av enzymet telomeras, men nu visar det sig att enzymet har en off-knapp. Därmed borde det kunna vara möjligt att hindra den process där telomernas förkortas, t.ex. på grund av åldrande.

Vi kommer med stor sannolikhet få återkomma till detta forskningsresultat, eftersom det öppnar upp för en mängd nya och spännande forskning. Hur åldrandet i stort påverkas är naturligtvis dock oklart.

 
Läs hela inlägget »
Pussla ihop åldrandekoden, vinn en miljon dollar Pussla ihop åldrandekoden, vinn en miljon dollar
Nu har det hunnit gå ett par dagar sedan nyheten om ett nytt pris på en miljon dollar. Det är Palo Alto Longevity Prize som ger ett pris till den som förlänger livet på ett däggdjur med minst 50 procent.

Priset finansieras av en rad investerare och kommer förhoppningsvis leda till fler spännande resultat att rapportera om här framöver.

Det borde inte heller vara särskilt långt fram i tiden som någon vinner priset, med tanke på att flera team förlängt livet på möss i viss utsträckning.
Läs hela inlägget »
Genen AMPK förlänger livet på bananflugor, visar en ny studie. Det är när genen aktiveras i inälvor eller nervsystemet som effekten syns. Det mest intressanta är att genen kan aktiveras på en central plats i kroppen och få effekt på en rad olika organ, inklusive hjärnan. En slags fjärrkontroll, skulle man kunna kalla det. Detta gör att metoden är relativt realistisk.

Dock är det så klart inte säkert att genen fungerar lika bra på människor, även om vi faktiskt har samma gen.
Läs hela inlägget »
Metabola signalvägar som styr åldrande och livslängd låter inte så spännande, men alla de ämnen som regelbundet rapporteras förlänga livet på rundmasken C Elegans eller möss med ibland upp till 70 procent har alla gemensamt att de har med detta att göra. En genomgång av forskningssituationen är därför så klart intressant, och nu kan jag länka till en sådan.

Det är en bra genomgång av forskningsläget kring rapamycin, metformin, resveratrol och pekar även på en del områden som skulle behöva utforskas mer.
Läs hela inlägget »