FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2014 > 10

Det ses nästan som självklart. Män lever kortare än kvinnor. I Sverige har det åtminstone varit så sedan dödsorsaksstatistikens början på 1750-talet. Men vad beror det på? Det är forskare inte alls överens om.

Till att börja med så finns det helt uppenbara faktorer, som att män i äldre generationer rökte i större utsträckning än kvinnor. Även när dessa räknas bort så kvarstår det dock en könsskillnad, och vad som ligger bakom den är omtvistat. Är det en fragil Y-kromosom, riskfyllt levene eller helt enkelt mer hjärt- och kärlsjukdomar?

Oavsett så har en ny metaanalys gått igenom 72 studier och kommit fram till att könsskillnaden i medelllivslängd nästan enbart finns i vissa urskiljbara subgrupper, och att dessa är socioekonomiskt bestämda. Slutsatsen blir därför att eventuella insatser ska riktas till de här grupperna, och att män sannolikt kan komma ikapp kvinnor i fråga om livslängd.
Läs hela inlägget »
I dagarna presenteras en helt ny organisation: Svenska Livsförlängingssällskapet. Det är en organisation där en av grundarna är skribenten av denna blogg, och en för första gången finns det nu en organisation som arbetar för att sätta åldrandet på agendan i Sverige.

Som ett första steg har Svenska Livsförlängningssällskapet startat ett upprop för att maximera den friska livslängden. Det största hindret mot detta är åldrande, som är en bakomliggande orsak till många av de sjukdomar som orsakar de flesta dödsfall idag. Vi bör därför se åldrandet som en sjukdom som behöver bekämpas. Skriv på uppropet!
Läs hela inlägget »