FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2014 > 11

Tidningen Humanity Plus skrev nyligen en artikel om tre tekniker att hålla ögonen på och som kan förlänga den hälsosamma delen av livet, och kanske även livslängden.

En handlar om ett ämne som kan motverka att thymus skrumpnar ihop med åldern, och därför orsakar ett försämrat immunförsvar. En annan teknik handlar om ett ämne som ska minska inflammation som orsakar en rad ålderssjukdomar. En tredje handlar om att förlänga telomererna. Detta är tekniker som attackerar några av de mest iögonfallande delarna av åldrandet.
Läs hela inlägget »
Svenska forskare vid Karolinska Institutet har använt unga kapillärblodkärl runt pankreasöar i bukspottskörteln. Det visar sig då att pankreasöarnas insulinproduktion börjar fungera. Systemisk åldersförändring visar sig alltså vara en större del av orsaken till diabetes än man tidigare tänkt sig.

Att behandla inflammation kan vara en viktig del av behandlingen. Över huvud taget är inflammation något som nämns allt oftare som en viktig och negativ del av åldrandet.
Läs hela inlägget »

Det finns förstås flera teorier om vad som orsakar åldrandet. En av de mer vanliga handlar om programmerat åldrande. Den liknar åldrandet vid t.ex. puberteten och menopaus, det vill säga utvecklingssteg som alla människor går igenom (i fråga om menopaus kanske bara hälften av alla människor, förresten).

Men hur klockan som styr det programmerade åldrandet ut? Vilken forskning är intressant för att utforska det? Det är en fråga som forskaren Josh Mitteldorf skrivit om på sin blogg, och han landar i att rekommendera företag som vill forska om praktiska botemedel mot åldrandet:
- Telomeraseaktiverare, som är avsedda att förlänga antalet gånger en cell kan dela sig
- Återväxt av thymus. Här finns flera metoder som kommit relativt långt.
- GDF11 och flera andra blodfaktorer. Här pågår redan forskning, riktat mot Alzheimers, som jag nämnt tidigare i bloggen.

Läs hela inlägget »
Det verkar nästan vara en trend just nu. Jag har under hösten sett flera olika forskare och institutioner som publicerar genomgångar om vilken forskning om åldrande som det finns behov av. Här är exempelvis topp 40 av åldrandeforskning som borde göras och Buck Institute om "kritiska områden" för forskning.

Det är naturligtvis positivt att många funderar över detta. Det är också intressant att flera vill prioritera samma saker, som exempelvis rollen för inflammation och hur exakt kalorireduktion fungerar för att förlänga livet.
Läs hela inlägget »
En genetisk undersökning av supercentenarians, alltså de som är äldre än 110 år, har genomförts för att försöka hitta gener som förklarar deras livslängd. Vad man hittade? Inget särskilt!

Det verkar helt enkelt vara så att extrem livslängd bara kan förklaras med hjälp av komplicerade mekanismer. Det kan fortfarande vara gener som är en viktig del av förklaringen, men livslängden beror på många olika gener som var och en bara ger små för- och nackdelar. Eftersom extrem livslängd är vanligare i vissa familjer så tyder fortfarande det mesta på att generna är inblandade. Till exempel kom nyligen en metaanalys där det konstaterades att genen ApoE har inflytande över livslängd.

Men sedan finns det också andra aspekter i fråga om miljö och livsstil som är minst lika viktiga.

Sammanlagt finns det för övrigt bara 74 personer i livet som är över 110 år gamla. I studien ingick 17 av dessa.
Läs hela inlägget »
I en amerikansk undersökning tillfrågades för drygt 20 år sedan 26 000 personer över 50 år om hur sannolikt de trodde de var att de skulle leva när de var 75 år gamla. Nu har facit kommit... Forskarna undersökte svaren och kontrollerade vilka personer som var vid liv idag. Det visar sig då att många varit dåliga att förutse sin livslängd.

Några intressanta resultat:
- En mycket stor andel trodde de skulle leva kortare än vad som sedan skedde i verkligheten

- Generellt kan man säga att det är svårt att förutse sin livslängd. Men en del av de som redan hade en svag hälsa verkar ändå kunnat förutse att deras odds var dåliga.

- Av de som trodde det var 0% sannolikhet att de skulle vara vid liv så var det nära hälften som faktiskt levde!

- De som var optimistiska i fråga om sin chans att överleva till 75 visade sig ha ungefär lika stor chans att klara sig som de som bara trodde chansen bara var 50%

Här är en bloggpost med en mer visuell beskrivning som beskriver skillnaderna mellan uppskattad livslängd och den faktiska chansen att ha överlevt.
Läs hela inlägget »