FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2014 > 12

I åldrandet ingår det att allt fler av kroppens celler dör. De allra flesta sådana celler rensas bort, men när vi blir äldre blir kroppen sämre på att göra detta och cellerna blir då kvar. En del menar att det har att göra med cancer, medan de som tror på programmerat åldrande snarare ser det som en del av programmet.

Hur som helst så skulle vi må bättre om fler celler kunde rensas bort. Inte minst eftersom dessa celler utsöndrar ämnen som skapar inflammation.

Cancerforskare har på senare år arbetat mycket med att utveckla metoder för att kunna nå celler av en viss typ - i deras fall cancerceller. De har också nått viss framgång. Dessa metoder kunde även användas för att rensa bort döda celler, t.ex. genom att binda till något som kallas p16. En bra genomgång av detta finns här.

Ett nytt forskningsresultat har hittat en bra markör för döda celler i form av en kombination av proteiner. Detta kan vara en väg framåt för att hitta ett ämne som kan rensa ut de överblivna cellerna så att de slutar att göra skada i kroppen.
Läs hela inlägget »

En av de mest lovande ämnena i fråga om att hejda åldrandet är rapamycin. Som det ser ut nu har det en relativt god effekt för att bromsa åtminstone delar av det vi kallar åldrandet, men är samtidigt inget undermedel.

I en lång rad musstudier har mössen visat sig leva i storleksordningen 10% till 50% längre, och såväl medellivslängd som maximal livslängd har påverkats. Mycket av effekten verkar bero på att rapamycin minskar risken att utveckla cancer. En fördel med rapamycin är också att det är ett redan sedan tidigare godkänt läkemedel, och därmed skulle det vara möjligt att använda det redan idag. 

En artikel i Science går nu igenom effekterna av rapamycin på ett väldigt pedagogiskt sätt. Utgångspunkten för artikeln är att rapamycin kan användas mot Alzheimers, eftersom detta är en sjukdom där åldrandet är den största riskfaktorn. 

Läs hela inlägget »

Nyligen presenterade OECD sin Health at a glance 2014, en rapport om hälsan i medlemsländerna. Sverige är en av de bästa i klassen, och rapporter i till exempel Svenska Dagbladet lyfte fram att svenska pensionärer blivit friskare - och till och med är friskast i hela Europa. Vi har bland annat en relativt sett liten mängd år mot slutet av livet med dålig livskvalitet. Den dåliga, sista delen av livet har minskat med åtta år från de som föddes 2004 till de som föddes 2012!

Samtidigt är inte allt förträffligt i Sverige. Förväntad medellivslängd vid födseln (2012 81,8 år i Sverige) har visserligen ökat med flera år sedan 1990, men i Sverige nästan minst av alla medlemsländer. Man kan också se i rapporten att Sverige är väldigt bra på att bota cancer, men knappt över medel i fråga om stroke. 

Läs hela inlägget »
För runt ett år sedan satsade Google en större summa på att grunda Calico, ett företag som säger sig arbeta med mediciner mot åldrande. Eftersom det handlar om Google så är Calico väldigt omtalat. Calico har nu tagit sina par första steg och det går att säga en del om deras strategi. Främst verkar den handla om att försöka bota sjukdomar som har ett samband med åldrande, snarare än åldrandet själv. För mig verkar detta vara en annan sak än att försöka boka åldrande, men lycka till ändå!

Ett mer intressant företag är Craig Venters Longevity Inc, som tänker prova vilka av de många kurer som redan visat effekt på djur som fungerar på människor. Big data är ett av hjälpmedlen. 

Alkahest, som just nu genomför en undersökning där de tar blod från unga och ger till äldre, är också högst intressanta. Om effekten är den samma på människor som på djur så kommer vi höra mer om dem.

Nature skriver om dessa och fler företag som vill bota åldrandet i sitt senaste nummer.
Läs hela inlägget »
Telomererna är de yttersta ändarna på våra kromosomer, och för varje celldelning blir de kortare. Detta är kopplat till livslängd, om än inte på ett alldeles enkelt sätt. Telomererna kan förkortas när vi får en sjukdom men kan sedan återigen förlängas. Telomeras är det enzym som förlänger telomererna. Detta enzyms aktivitet påverkas av en rad gener, och i en ny undersökning som genomförts bland äldre på Kungsholmen i Stockholm visades det att en viss genvariant faktiskt kan betyda ett längre liv.

Som sagt är dock sambanden inte enkla. En del ser mer telomerernas längd som ett tecken på hur långt åldrandet gått, snarare än som en orsak till åldrandet.
 
Läs hela inlägget »
Det här är egentligen inte en nyhet, utan snarare flera nyheter som tillsammans visar på något som är nytt: Att däggdjur har kvar sin förmåga att återbilda organ, som annars finns fullt ut kvar hos en del djur som däggdjur härstammar från. Det mest kända exemplet är ödlan vars svans växer ut igen när den släppts den för att undvika rovdjur. Men hos däggdjur har förmågan stängts av. Om samma mekanismer finns kvar borde det också vara möjligt att sätta på förmågan igen.

Det finns en del intressant forskning på området. Som exempel finns det en undersökning där man satte igång möss stamceller i hjärtat så att de återbildades efter en skada. Annars brukar hjärtan efter exempelvis en hjärtinfarkt i stället få ärr.
Läs hela inlägget »