FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2015

Det är sedan relativt länge känt att intelligenta människor lever länge. Men varför? En artikel i Scientific American nyligen går igenom den här frågan. Svaret handlar främst om att personer med hög IQ (vilket är den mätmetod som de här studierna använder) fungerar bättre i största allmänhet och därför bland annat har ett beteende som påverkar livslängden positivt.
Läs hela inlägget »
Stamcellers åldrande hejdas av ett läkemedel mot osteoporos, visar ny forskning. Zoledronate minskar DNA-skador på stamcellerna, åtminstone i benceller.

Sedan tidigare har det varit känt att läkemedlet ökar överlevnaden hos patienter med benskörhet, men sannolikt fungerar läkemedlet på alla.

Studien är gjord på University of Sheffield och publicerades i Stem Cells.
Läs hela inlägget »

Genom att med hjälp av komplex dataanalys analysera existerande data från effekten av olika ämnen på mänskliga celler har forskare upptäckt flera ämnen som kan bromsa åldrandet. Några av ämnena fungerar ungefär som rapamycin, det vill säga genom att imitera kalorireduktion.

Sammanlagt elva ämnen identifierades, varav fem har testats på rundmaskar. De flesta av dem förlängde livet på maskarna, vilket tyder på att metoden fungerade.

Ett av ämnena är allantoin, som är en vanlig ingrediens i hudkrämer. Inte minst i hudkrämer som kallas anti-aging, även om det är svårt att tro att det finns någon koppling mellan detta och en effekt som syns inne i cellerna. Faktiskt verkar just detta ämne inte fungera riktigt på samma sätt som de andra, vilket är spännande. Nästa steg är att testa på däggdjur.

Läs hela inlägget »

Med åldern hamnar allt fler av våra celler i viloläge, så kallad senescence. Dessa celler släpper ut ämnen i kroppen som orsakar inflammation och snabbar på åldrandet av stamceller. Därför har forskare föreslagit att man skulle kunna rensa ut åtminstone en del av de vilande cellerna. Tidigare forskning på djur har också kunnat visa att en sådan rensning fungerar mot flera åldersrelaterade sjukdomar.

Nu har en ny metod för att rensa ut celler i viloläge utvecklats, även om den än så länge bara har visat sig fungera i mänskliga cellkulturer. ABT-263 gavs även oralt till möss och visade sig även där fungera. 

Läs hela inlägget »
På kort tid har mycket hänt i fråga om acceptansen för forskning om åldrande i myndighets- och forskarvärlden. Viktigast är kanske att amerikanska läkemedelsverket FDA för första gången någonsin godkänt en studie där syftet är att motverka åldrandet. Studien TAME har vi skrivit om tidigare.

Nästan samtidigt har två av världens största medicinska forskningstidskrifter, Nature Medicine och Science, temanummer om just åldrandeforskning.
Läs hela inlägget »

Det är så ovanligt med svensk forskning om åldrande att det nästan är en större nyhet än vilka forskningsresultat som presenterades. Men en forskargrupp vid Göteborgs Universitet där bland annat professor Tomas Nyström är verksam är en av få svenska exempel på åldrandeforskning i biologisk mening, till skillnad från forskning om demografi eller hjälpmedel.

En ny avhandling av Sandra Malmgren Hill har fått fram ökad kunskap kring hur celldelningen kan göra att dotterceller får alla åldersrelaterade fel, medan modercellen håller sig hel och felfri. Detta är bland annat en av anledningarna till att stamceller kan hålla sig unga genom en människas liv.

Läs hela inlägget »

Idag har Aftonbladet och en rad andra medier publicerat artiklar om att en "mirakelmedicin" ska testas för att den sägs kunna leda till man är 120 år gammal. Professorn i geriatrik Bengt Winblad får dock även uttala sig och säga att detta är överoptimistiskt, vilket nog dessvärre är sant. Däremot är metformin, som är läkemedlet det handlar om, sannolikt faktiskt positivt för hälsan för det stora flertalet och det finns flera studier som verkar tyda på att medellivslängden skulle förlängas om vi alla åt ämnet. Däremot inte så länge så man lever 120 år. Läs gärna mer om detta här, här och här

Om studien faktiskt genomförs, vilket nu verkar troligt, så är det också första gången som amerikanska läkemedelsverket FDA godkänt att en studie genomförs som syftar till att motverka själva åldrandet. I vanliga fall brukar studier bara godkännas om de provar hur effekten är på sjukdomar som har ett samband med åldrande, vilket ju är en annan sak. Det här har gjort att studier genomförts som till exempel sägs förbättra immunförsvaret hos äldre, trots att det egentligen handlar om ämnen som fungerar mot bredare åldrandeprocesser i kroppen. 

Läs hela inlägget »
Forskare har upptäckt ett nytt ämne, J147, som gör möss hjärnor yngre. Syftet med ämnet var egentligen att motverka Alzheimers sjukdom, vilket det också lyckades bra med. Men samtidigt visade det sig att många mått på ålder i hjärnan förbättrades till nivåer som liknade unga möss. Nästa år planeras det för studier på människor.

Detta är återigen ett exempel på hur läkemedel som motverkar åldrande inte kan testas för detta utan i stället används för sjukdomar vars största riskfaktor är just ålder.
Läs hela inlägget »
Det finns två övergripande idéer om hur åldrandet sker:
1. Det finns ett program för åldrande i kroppen som styrs från centralt håll och som påverkar alla celler
2. Cellerna slits ner efter hand, utan styrning utifrån.

Här är en genomgång av argument av från en forskare som förespråkar den första modellen. Den som vill veta mer om den andra kan vända sig till SENS.

Skillnaden mellan de båda idéerna är på sätt och vis dramatisk. De som ser ett program vill så klart påverka själva programmet, genom att förstå hur det fungerar och signalera till kroppen att bli ung igen. Ett exempel på sådan forskning kan vara den här artikeln som nyligen kom ut, om hur IGF-1 kan administreras i hjärnan och sedan påverkar hela kroppen. De som i stället ser lokala skador på cellerna ser nog hellre forskning om regenerativ medicin och reservdelsorgan.
Läs hela inlägget »
JAK eller Janus kinase är ett enzym som överför signaler mellan celler via den så kallade JAK-STAT. I JAK-STAT överförs information som gör att celler aktiveras. Ny forskning visar nu att JAK-inhibitors kan användas för att minska mängden inflammation på åldrande möss. Detta är viktigt eftersom inflammation är något som är en stor del av åldrandet, och som i sin tur orsakar flera av de mest allvarliga åldersrelaterade sjukdomarna. 

Framför allt fungerade forskarnas JAK-inhitor genom att celler som gått in i vilostadiet senesence inte längre utsöndrade så mycket inflammationsbefrämjande ämnen. Senesence är något som är starkt förknippat med åldrande och det finns forskare som arbetar med olika metoder för att rensa ut celler som gått in i senesence alterantivt att minska deras effekt.

Mössen som behandlades visade tydliga tecken på minskade ålderstecken. Främst påverkades skröpligheten (frailty), mätt i styrka och uthållighet. Något som ofta anses vara den kanske viktigaste bakomliggande orsaken till dödsfall i mycket gamla personer.

Läs gärna mer om detta och JAK-STAT i den här bloggposten.
Läs hela inlägget »
Det finns ålder och sedan finns det ålder. Dels finns det den kronologiska åldern, det vill säga den tid som gått sedan födseln. Dels borde det också gå att mäta hur åldrad en person är. Och detta har nu forskning tagit ett steg mot att kunna göra.

Epigenetik, det vill säga de cellförändringar som styr vilka gener som sätts på och stängs av i varje enskild cell, visar sig vara en lovande väg för de som vill mäta hur åldrad någon är. En tvillingstudie i Danmark har mätt en rad epigenetiska förändringar och jämfört tvillingarna. Förändringarna är starkt kopplade till kronologisk ålder, men de av tvillingarna som är något mer åldrade har flera gånger högre risk att dö under en femårsperiod. Studien publicrades nyligen i Aging Cell.

Denna studie kan ses som ännu ett forskningsresultat som visar hur åldrandet har ett nära samband med epigenetik. Dessutom är det ett resultat som är intressant för de forskare som vill se vilka behandlingar och läkemedel som kan hindra åldrandet.
Läs hela inlägget »
Bild: National Institute of Health Bild: National Institute of Health
Cellernas telomerer, som finns i kromsomändarna, styr hur många gånger som cellen kan delas och därmed är de inblandade i åldrandet. Korta telomerer har ofta visat sig ha ett samband med hög ålder och sjukdomar - även om det exakta sambandet inte är helt klarlagt. Telomerer kan förlängas av enzymet telomeras, vilket bland annat är en metod som cancerceller använder för att kunna dela sig hur många gånger som helst. Detta har dock också inneburit att många menar att om man behandlar människor med telomeras för att förlänga livet så riskerar man att även orsaka cancer. Nu visar det sig dock att det även finns ett annat enzym, ATM kinase, som kan förlänga telomererna.

Detta kan utforskas vidare för att undersöka om det kan vara ett sätt att förlänga telomererna utan att riskera att orsaka cancer. Forskarna kunde också visa att en PARP1-inhibitor, ett slags läkemedel, kunde göra att ATM kinase aktiverades i möss och därmed att telomererna slutade förkortas. Just detta läkemedel fungerade dock inte på mänskliga celler, men det finns sannolikt andra metoder som väntar på att upptäckas.

Forskningen är gjord av en forskargrupp ledd av Carol Greider vid John Hopkins institute for basic biomedical sciences. Greider vann även 2009 års Nobelpris för sin upptäckt av telomeras.
Läs hela inlägget »
Nya forskningsresultat visar att cancer kan orsakas av inflammation som i sin tur orsakas av åldrande.

Traditionellt menar många forskare att cancer behöver mycket tid för att utvecklas och att det är detta som gör att många fler äldre än yngre drabbas. Vilket kan hänga ihop med att de många mutationer som ansamlas med åldern antas orsaka cancer.

Det visar sig dock att möss som har mycket åldersrelaterad inflammation har lättare att få leukemi. Detta verkar bero på att de cellmutationer gynnas som gör att cellerna överlever i en miljö som präglas av inflammation.

Intressant är också att det finns en rad läkemedel som hejdar inflammation. Kanske är detta orsaken till att de som använder mycket NSAID (t.ex. Ipren och Aspirin) har mindre risk att få cancer?

 
Läs hela inlägget »
Astmamedicinen montelukast (även marknadsförd som Singulair) har i en musstudie visat sig återställa ett ungdomligt tillstånd i åldrade möss hjärnor. Nu ska läkemedlet testas på parkinsonpatienter, men effekten verkar handla om att minska effekten av åldrande.

I studien visade sig mössens minnesförmåga såväl som deras kognitiva förmåga. Det gick även att se att nya celler uppstod i hjärnan i en grad som liknar de hos unga möss. Ämnet fungerar främst genom att minska inflammationen i hjärnan, som normalt ökar med åldern.

Det som framför allt var förvånande var att effekten var så stark. De äldre mössens minne och kognitiva förmåga återfick samma kapacitet som när de var unga.
Läs hela inlägget »
Nature publicerade här om dagen ny forskning som visar att mitokondrier som fungerar sämre med åldern sannolikt gör det på grund av epigenetik. Annars brukar ofta mutationer anges som orsak men sedan tidigare har det visat sig att dessa inte är så vanliga som man trott.

Samtidigt är det många genuttryck som behöver ändras. Nyligen kom ett forskningsresultat som tyder på att inte mindre än 1450 genuttryck är inblandade i åldrandet. Det innebär sannolikt också att det är mycket som behöver ändras i kroppen för att vi ska kunna hindra de negativa följderna av åldrandet.
Läs hela inlägget »
Genterapi har varit nästa stora grej sedan någon gång på 90-talet. Men har hejdats av strikta regler om säkerhet - inte minst efter ett dödsfall vid en tidigare behandling. Här är en intervju med vd:n för BioViva, ett företag som vill ta fram genterapibehandlingar mot åldrandet, men som hindras av lager och regler. Trots allt har de flera spännande koncept och har nyligen påbörjat säkerhetstester för två behandlingar - och vd:n Liz Parrish är själv försöksperson!

Det går så klart vara mer eller mindre optimistisk kring möjligheterna att hejda åldrandet och dess sjukdomar, men alldeles tydligt är i alla fall nuvarande regelverk inte anpassat för att stimulera forskare och läkemedelsföretag att ta fram nya behandlingar och ämnen som förebygger och hejdar åldrande.
Läs hela inlägget »
Telomorerna har ofta setts som en central del av åldrandet, och korta telomerer har ett samband med flera typer av dåliga hälsotillstånd. Men vid en ny studie kom man fram till att det inte finns något samband mellan korta telomerer och frailty, alltså vad man skulle kunna kalla för skröplighet. Det här stödjer ett faktum som egentligen varit tydligt ett tag, nämligen att telomerernas roll i åldrandet är komplicerat och ännu inte klarlagt.

Vad detta säger om hur det kommer gå för dem som nu forskar om att förlänga telomererna genom att tillföra telomeras, ett ämne som finns naturligt i cellerna och som förlänger telomererna, är lika komplicerat och oklart. Sannolikt kan förlängda telomerer åtminstone till en del motverka åldrandet, men frågan är vilka delar och hur mycket.

Graden av frailty undersöktes för övrigt genom ett index som kallas Fried's criteria, och som innebär att man drabbats av trötthet, muskelsvaghet, oavsiktlig viktnedgång, långsam gång och låg aktivitetsnivå.
Läs hela inlägget »
Rapamycin har på senare år fått mycket uppmärksamhet som ett läkemedel som visat sig kunna förlänga livet, åtminstone med några år. Problemet är att det visserligen är ett godkänt läkemedel, men det har samtidigt allvarliga biverkningar. Nu har dock forskare kunnat utveckla en slags dosering som innebär att man använder rapamycin under en period och därefter gör ett uppehåll, och detta visar sig vara ett sätt att undvika biverkningarna. De har även kommit fram till att två liknande ämnen är bättre på att undvika biverkningar.

Precis som metformin nu är på väg att på allvar studeras som en metod för att skjuta upp åldrandet så tar därmed även rapamycin ett steg på vägen. Ett annat alternativ är naturligtvis också att i stället ta fram ett liknande ämne som fungerar på samma sätt, vilket exempelvis Novartis uppenbarligen arbetar med.
Läs hela inlägget »
Forskare kunde med hjälp av att undersöka 26 metabola kännetecken förutspå livslängden hos rundmaskar (C.elegans) med en god säkerhet, visar en ny undersökning. Hur kroppen tar till sig och använder energin från olika näringsämnen visar sig vara viktigt för hur vi åldras. Enligt forskarna åldrades en grupp rundmaskar ca 40 procent snabbare från medelåldern och framåt än en grupp med andra metabola kännetecken.

Detta skulle kunna vara ett sätt att förutspå och mäta åldrandet även för människor, och därmed också ett sätt att utvärdera olika behandlingar. Helt enkelt är detta ett intressant forskningsspår att följa.
Läs hela inlägget »
Australienska tidningen "The age" har ett lämpligt namn för att publicera en artikel om olika intressanta framsteg inom forskning om åldrande. Det är så klart en populärvetenskaplig artikel, men ändå intressant.
Läs hela inlägget »
Ett mindre läkemedelsföretag, BioViva, genomför nu en första studie på människor för att prova om det går att hejda delar av åldrandet genom genterapi. Främst satsar de på att öka mängden telomeras i cellerna, vilket är det ämne som förlänger telomererna. Detta borde göra att cellerna kan fortsätta att delas även vid hög ålder.  Något som är förknippat med många positiva effekter, men som många också menar kan vara förknippat med en ökad risk för cancer. En studie som verkar ganska riskfylld, men också väldigt spännande.
Läs hela inlägget »
Ny forskning visade att en population av stamceller åldrades genom ett program av uppreglerade micro-RNA i cellerna. Mer specifikt var en av dem, miRNA-195, ansvarig. Detta ledde till senescence, alltså ett vilostadie där cellerna blir skadliga för omgivningen, bland stamcellerna. Detta skedde bland annat genom att Tert, en typ av det mer kända enzymet telomeras, inte längre var aktivt. Telomeras är välkänt som det ämne som gör att cellernas telomerer förlängs - och som därigenom gör att cellerna fortsätter leva och delas.

Genom att man spårar programmet som stänger av Tert så kan man eventuellt också hitta ämnen som sätter på det igen, och därmed kunde åldrandet sannolikt bromsas.

Studien gällde så kallade mesenchymala stamceller, som kan utvecklas till bland annat muskel- och benceller. Ytterligare studier får visa om samma mekanismer finns även i andra stamceller.
 
Läs hela inlägget »

En intressant analys genomfördes nyligen av en rad ryska forskare. De djurarter som lever länge verkar uttrycka sina gener på ett stabilt sätt även då de åldras. Detta gör att de fortsätter att kunna stå emot stress. Flera arter av sköldpaddor såväl som den mycket studerade nakenråttan har även i hög ålder ungefär samma mortalitet som då de är unga.

Arter som människan där reparationsmekanismerna i cellerna inte är lika bra drabbas däremot av ökad instabilitet i genuttrycket. Detta leder i sin tur till minskad motståndskraft av olika former av stress, såsom sjukdomar, i hög ålder. Mortaliteten ökar därmed med åldern.

Läs hela inlägget »
GDF 11 har varit omtalat på senare tid. Ämnet finns naturligt i blodet, och det har visat sig kunna få möss att leva längre. Nu visar det sig att människor med hjärtsjukdom som har mer GDF 11 i blodet lever längre.
Läs hela inlägget »
Det kanske mest omtalade läkemedlet under senare år i fråga om att förlänga livet är rapamycin. Rapamycin fungerar genom att påverka mTOR, och ny forskning visar nu att genom att hämma mTOR gör rapamycin att de ämnen som skickas ut av vilande celler (celler i så kallad senescence) kan kontrolleras. Detta är alltså mekansimen som gör rapamycin verksamt - något som inte tidigare var känt.

Forskningen sätter därmed återigen fokus på vilofasen, som inträder hos allt fler celler med ökande ålder. Det är sedan tidigare känd att de proteiner som sådana celler skickar ut, och som även kalllas SASP, orsakar inflammation och sannolikt även kan förvärra cancer.

Här om dagen kom också forskning som visar att hud som är mer åldrad också har mer celler i vilofasen. Detta alltså oavsett ålder räknat i tid.

De fåtal forskningsresultat som jag sett som handlar om att rensa ut dessa celler ur kroppen framstår som väldigt intressanta!
Läs hela inlägget »
En stor del av dagens forskning om åldrande sker i USA. Här är en genomgång av hur finansieringen av denna forskning ser ut. Det man kan konstatera är att mycket av pengarna kommer från staten och kanaliseras via stora, nationella myndigheter.

Det finns också stora summor som kommer från läkemedelsföretag, men här är storleken affärshemligheter och därmed okända.

Den finansiering som det är mest publicitet kring är den privata delen, vilket i sammanställningen visar sig vara under 10 procent av den totala summan. Att det är den mest uppmärksammade delen har nog delvis att göra med att en del privata stiftelser, exempelvis SENS research foundation, vill ha pengar av allmänheten och därför behöver marknadsföra sig.
 
Läs hela inlägget »
"Hur har du kunnat bli så här gammal?" är nog den konstigaste frågan som en gammal person kan få. Som om de skulle ha en aning. Nu finns dessutom bevis på hur ogenomtänkt den här frågan är, i form av en klart underhållande sammanställning av vad riktigt gamla människor svarat på frågan. Och det är inte alla som säger något i stil med att de äter grönsaker eller att de är i god fysisk form... 
Läs hela inlägget »

Det är inte självklart för alla om man ska kalla åldrandet för en sjukdom eller inte. Det finns många som använder enkla förklaringar som inte alltid är så övervägda, som exempelvis att man ser åldrandet som något naturligt och därför inte sjukligt. Men egentligen måste de flesta sjukdomar sägas vara naturliga enligt de flesta definitioner av vad som är naturligt. Exempelvis fanns en sjukdom som cancer även före den moderna tiden, och vad kan vara mer naturligt än ett virus? Väldigt få argumenterar för att detta gör att vi inte ska behandla cancer eller vaccinera oss.

För den som är intresserad av den här diskussionen finns här en välargumenterad artikel som menar att åldrandet faktiskt är en form av sjukdom eller kanske snarare flera sjukdomar. Det finns dock även de forskare som argumenterar för att inte kalla åldrande för en sjukdom, och ett exempel på en artikel som driver en sådan linje är denna.

Läs hela inlägget »
När forskare tog bort ett enzym, HEL-1, som verkar på RNA i cellerna, levde rundmaskar dubbelt så länge. Sannolikt finns liknande mekanismer även i människor.

HEL-1 är en så kallad helikas av en typ som hjälper RNA att bildas och underhållas i cellen. HEL-1 uppreglerar FOXO, en transkriptionsfaktor som sedan tidigare är känd för att vara inblandat i processer som påverkar åldrandet.

Studien publicerades här om dagen i Procedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, även kallad PNAS.
Läs hela inlägget »
Det kanske mest effektiva sättet att förlänga livet genom en livsstilsförändring är det som kallas kalorirestriktion, caloric restriction. Detta innebär att mängden kalorier man äter minskas kraftigt, och många har ifrågasatt om detta är möjligt för de allra flesta av oss. Det är helt enkelt en för krävande metod.

En ny studie har nu dock under två år låtit människor prova, och med viss förvåning kan jag konstatera att det faktiskt funkat riktigt bra.

Försökspersonerna var inte överviktiga från början, i övrigt var de vanliga människor. De fick äta 25 procent färre kalorier är normalt, vilket många klarade. De vägde 10,4 kg mindre vid studiens slut än vid dess början.
Läs hela inlägget »
Forskare vid Northwestern University har hittat en gen som börjar uttryckas i samband med att rundmasken c. elegans når fertil ålder, och som gör att åldrandet påbörjas. När genen hämmas försenas åldrandet.

Det handlar om att en mekansim som skyddar celler mot stress stängs av och därmed börjar cellerna en nedåtgående spiral. Mekansimen ser till att proteiner i cellerna viks på rätt sätt. 

Studien publicerades i Molecular Cell igår.
Läs hela inlägget »
Buck Institute presenterar nu forskning som visar att behandling med rapamycin kan minska mängden inflammation i kroppen om den ges i intervaller. Detta gör att den inflammation som påverkar kroppen kraftigt vid hög ålder kan brytas, vilket minskar risken för bland annat cancer. Att läkemedlet inte tas kontinuerligt gör också att de bieffekter som finns inte blir så allvarliga.

Inflammation ökar i kroppen i samband med att celler går in i det vilande stadie som kallas senescence. Cellerna slutar då att dela sig och släpper i stället ut cytokiner i kroppen som orsakar inflammation.

Sannolikt kommer studien leda vidare till mer forskning om hur rapamycin kan förebygga och även användas i behandling av cancer.

Rapamycin är redan ett godkänt läkemedel, och används för att minska aktiviteten hos immunförsvaret efter en transplantation, för att på så sätt hindra frånstötning av det nya organet.
Läs hela inlägget »
Åldrandefonden är en ny, svensk organisation som samlar in pengar till forskning om åldrandets mekanismer. Fonden är än så länge bara i startgroparna, och idag har man publicerat en debattartikel i Uppsala Nya Tidning med syfte att lyfta upp åldrandet på dagordningen.

Förebilden är på sätt och vis Cancerfonden, som samlar in mycket pengar till forskning. Samtidigt finns också ett annat mål, nämligen att påverka staten så att det även kommer mer offentliga medel till forskningen om åldrandet.
Läs hela inlägget »
Forskning har visat att ungt blod kan reaktivera stamceller som blivit mer passiva med åldern.  Detta verkar nu bland annat ske genom att ämnet Beta-2-microglobulin ökar bland äldre. Denna ökning orsakar att stamceller i hjärnan fungerar sämre.

Parabiosis, som innebär att ge ungt blod till äldre individer, är den metod som använts här. Många tror att det finns en rad ämnen i blodet med liknande, föryngrande effekt som beta-2-microglobulin.
Läs hela inlägget »
På senare tid har det pratats allt mer om fastande som en metod till ett friskare och längre liv. Eventuellt kan fasta vara ett sätt att ge samma signaler till kroppen som vid en extrem minskning av kalorimängden. Något som visat sig leda till en längre livslängd hos de flesta organismer. Fastan har dessutom fördelen att den inte är lika svårt att klara av att stå ut med att genomföra.

Nyligen kom ett nytt forskningsresultat, i Cell Metabolism, som utforskar det här vidare. Det visar sig att en mängd olika markörer för åldersrelaterade sjukdomar visar en positiv utveckling vid regelbunden fasta. Det handlar om allt från cancer till inflammatoriska sjukdomar och immunsystemet.
Läs hela inlägget »
I USA uppvaktas nu amerikanska läkemedelsverket FDA av forskare som vill studera om metformin kan vara ett läkemedel som skjuter upp själva åldrandet. Åldrandet är en "diagnos" som FDA normalt sett inte godkänner som något som ett läkemedel kan vara verksamt mot, och därför finns det inte heller någon poäng att genomföra en studie om åldrandet. Nu vill alltså en grupp forskare ändra på detta, och senaste numret av Nature skriver om deras försök. Jag har skrivit om detta tidigare, men

En tidigare observationsstudie visade att metformin minskade dödligheten relativt kraftigt. Den nya studien ska följa 3000 amerikaner över ca 7 år.
Läs hela inlägget »
Utifrån ett evolutionärt perspektiv borde det inte vara fördelaktigt att åldras, eftersom det försämras möjligheten att få avkomma, och därför borde inte åldrande finnas. Det finns en rad teorier som försöker komma runt detta problem men alla är inte helt övertygade. En ny simulering kan nu möjligen innebära ett steg mot en bättre förklaring till varför vi åldras.

Utifrån några givna förutsättningar har man lyckats räkna sig fram till en miljö som styr selektionen så att åldrand inte gynnas. En av förutsättningarna är att resurserna i miljön förändras kraftigt över tiden, och flera andra förutsättningar finns också.
Läs hela inlägget »
Människor som dör i 80-årsåldern, vilket är den vanligaste åldern att dö i, har ofta drabbats av cancer och/eller hjärt- och kärlsjukdomar. Men de som överlevt till att bli mer än 100 år har andra dödsorsaker. Enligt en brittisk studie så dör de främst av "old age/frailty" (28,1 %), lunginflammation (17,7%) medan det är mindre än 10 procent som dör av hjärtsjukdom och bara 4,4 % som dör av cancer.

Vad menas då med detta? Ja, det sägs det inget om i själva studien men man kan väl dra ett par slutsatser: Främst att det sker en allmän försvagning som gör att enkla infektioner eller lite vad som helst egentligen är tillräckligt för att orsaka dödsfall.
Läs hela inlägget »
På senare tid har kalorireduktion, som länge setts som det säkraste sättet att få människor och djur att leva längre, börjat ifrågasättas. Främst därför att forskare upptäckt att det verkar som att det fungerar lika bra att bara minska intaget av proteiner. Dessutom bara vissa typer av proteiner.

Exakt vad som ska minskas och hur alltihop fungerar är dock väldigt komplicerat och än finns bara en del av svaren. Här är en bra genomgång av problematiken.
Läs hela inlägget »
AMPK identifieras nu som det som behöver sättas igång i muskelceller för att sätta stopp för försämrad muskelstyrka som har åldrandet att göra, och som även kallas sarcopenia. En god nyhet är att det redan finns flera metoder som fungerar, nämligen dels träning och dels åtminstone två välkända och milda läkemedel: Metformin och aspirin.

Metformin är ett läkemedel mot diabetes typ 2 som även kopplats till en förläng livslängd i en stor undersökning förra året. Aspirin är ju en av de mest kända pillren mot värk, men har också en del andra, goda effekter som att det visat sig minska risken för cancer. Dock har det även funnits en del diskussioner om bieffekter.
 
Läs hela inlägget »
Runt om på nätet finns det en lång rad olika webbplatser där man kan räkna ut vilken livslängd man statistiskt sett kan se fram emot. Av någon anledning så innehåller åtminstone två av de jag sett kaffedrickande som en faktor som drar ner den förväntade livslängden. Vilket är ganska märkligt, eftersom jag aldrig hört om någon forskning som säger något om att kaffe orsakar en tidig död.

Här om dagen såg jag att en journalist med hälsobakgrund hade gått igenom en del forskning på ämnet och kommit fram till att det snarare verkar vara så att kaffedrickande - åtminstone så länge det inte handlar om väldigt stora mängder - sannolikt snarare är ganska hälsosamt. Två stora metastudier har till exempel tydligen visat att kaffedrickande har ett samband med en minskad risk för en tidig död.
Läs hela inlägget »
Forskare har upptäckt ett ämne som verkar vara en viktig del av mekanismen bakom att det går att leva längre genom att äta mindre. Det handlar om neuropeptid Y, som förmedlar nervimpulser i hjärnan och det autonoma nervsystemet.

Det ska sägas att det inte verkar vara så att mekanismen enbart fungerar genom neuropeptid Y, men den är åtminstone en del av den. Dessutom är det ett ämne som borde fungera att ta som läkemedel, till exempel genom att aktivera specifika organ som lever, hjärta och andra muskler eller blodomloppet.
Läs hela inlägget »
Forskare vid Tsukubauniveresitetet i Japan lyckades nyligen få celler från en 97-åring att uppföra sig som om de vore unga, enbart genom att styra aktiviteten i två gener i mitokondrierna. Generna styr produktionen av aminosyran glycin och när denna produktion ökade så förbättrades cellandningen radikalt.

Intressant är också att detta är ytterligare ett exempel på problemen med teorin om att en ackumulation av mutationer i mitokondrierna skulle orsaka deras försämrade funktion. Snarare verkar resultatet tyda på att det är epigenetisk styrning som orsakar åtminstone den här delen av åldrandet.
Läs hela inlägget »

Tidigare har flera studier visat att IGF-11 är det hormon som gör att ungt blod i en gammal kropp (en process som kallas parabiosis) verkar föryngrande på bland annat muskler. Åtminstone anses det vara ett av de viktigaste ämnena. Men nu har en annan forskningsgrupp haft problem med att repetera studien, och har samtidigt sagt att IGF-11 inte ens verkar minska med åldern. Det verkar som att det var något annat, eller möjligen en viss variant av IGF-11, som orsakade effekten i den ursprungliga studien. Möjligen är det i stället det närbesläktade ämnet myostatin. 

Vad är det då som gör att ungt blod även föryngrar skelettet? Här har en ny studie hittat ett ämne som kallas beta-catenin som ökar när yngre blod kommer in i kroppen, vilket leder till förbättrat läkande av ben som skadats. Detta är alltså ett svar på vad som händer i kroppen vid parabiosis, och det återstår att hitta ett ämne som orsakar förändringen. 

En större diskussion är vad effekterna av parabiosis egentligen visar. Är det ett tecken på att det finns ett signalsystem en high-level signalering som åstadkommer åldrandet, så som programmerat åldrande-skolan gärna vill hävda? Det finns också de som inte alls tror att det finns någon high-level utan att allt är wear and tear som händer lokalt i våra celler. 

 

Läs hela inlägget »
En brittisk grupp, The Longevity Science Panel, har gjort intervjuer med experter inom forskning om åldrande och sammanställt en rapport om var forskningen står idag och hur framtiden ser ut. "What is ageing? Can we delay it?" heter rapporten, och titeln förklarar tydligt nog vad den handlar om.

Rapportens primära slutsats kan nog sägas vara att väldigt mycket är osäkert, och att det behövs mer forskning om det allra mesta. Huruvida vi kan förvänta oss att åldrandet kan skjutas upp under de närmaste decennierna? Ingen kan egentligen svara på den frågan idag, enligt rapporten.

Vad kan man då göra idag? Rapporten lyfter av goda skäl fram träning som den bästa metoden att skjuta upp åldrandet. De enda läkemedel som redan är godkända och som inte har allt för mycket bieffekter är statiner, menar man i rapporten. Kanske borde de också inkluderat metformin?
Läs hela inlägget »
Amerikanska biotechföretaget Retrotope startar nu en klinisk prövning som ska testa om ett särskilt fett fungerar mot Friedreichs ataxia, en genetisk sjukdom som har vissa likheter med åldrande.

Det handlar om att bota effekter av fria radikaler i cellerna. Som många säkert känner till är teorin om att fria radikaler orsakar åldrande en av de äldsta, men på senare år har den också ifrågasatts. Men den kan ändå ha viss bäring på de skador som uppstår på cellernas membran, och dess fettmolekyler. Det nya ämnet ska skydda membranen genom att stärka de molekylära bindningarna, och därmed minska risken att de reagerar med de fria radikalerna. Det har åtminstone fungerat på jäst, och nu ska det alltså testas på människor.
Läs hela inlägget »
En läkemedelskandidat som redan undersöks för sin effekt mot cancer visar sig nu även föryngra stamcelller i såväl hjärnan som musklerna. Detta är intressant inte minst eftersom det visar att det finns likheter i åldrandets mekanismer i dessa olika typer av celler.

Ämnet påverkar TGF-beta 1, en tillväxtfaktor som finns i många typer av celler. Detta verkar vara en möjlig väg för att försena åldrandet i en rad olika delar av kroppen, och visar sig alltså nu också vara möjlig att påverka med hjälp av en molekyl som kan spridas i kroppen på ett sätt som är praktiskt genomförbart. Intressant är också att det är möjligt att en del av den effekt som kan ses genom att ge yngre individers blod till äldre individer, så kallad parabiosis, kan bero på påverkan på just TGF-beta 1.

Mycket mer forskning krävs naturligtvis innan detta kan leda till en användbar behandling, men det är ändå ett viktigt steg.
Läs hela inlägget »
Skelettmusklerna förtvinar med åldern, vilket leder till en rad problem. På senare tid har man funnit att det går att minska problemen genom att väcka stamceller till liv, och att detta går att göra genom att sända rätt signaler till cellerna. Här är en artikel om tankarna bakom detta.
Läs hela inlägget »

Det finns en mycket stor mängd forskningsresultat som visar olika metoder som framgångsrikt förlänger livet på möss och råttor. Men däremot inga som visar att det går att förlänga livet på människor. Vilket sannolikt främst beror på att det inte går att experimentera på människor på samma sätt. Etiska hänsyn och människors längre livslängd lägger krokben.

Följden är att många människor inte är medvetna om att det idag finns många intressanta läkemedelskandidater som skulle kunna användas för att förlänga människors liv. Nu har några forskare kommit på ett sätt att ändra detta och öka medvetenheten. De ska genomföra vad de kallar Dog Aging Project, som syftar till att använda rapamycin för att visa att även större däggdjurs liv kan förlängas med enkla medel. Förhoppningsvis kan detta vara en bra metod. När människor erbjuds läkemedel med bevisad effekt på sitt husdjurs livslängd kanske de även börjar efterfråga samma sak till sig själva.

Den som vill donera till forskningen erbjuds att göra det på projektets hemsida.

Läs hela inlägget »
Det finns två teorier om hur dödligheten förändras med åldern. En del tidigare studier har stött teorin om att mortaliteten minskar efter en viss ålder. Nu visar en ny, omfattande studie att detta inte stämmer utan dödsfallen fortsätter i öka i samma takt ända upp till över 100 års ålder. Det finns alltså ingen platå, där färre dör över en viss ålder.

Att detta varit en så pass svår fråga att svara på har flera orsaker. Dels så beror det på att folkbokföringen förbättrats och dels på att många andra djur, förutom däggdjur, har just en sådan platå. Varför inte däggdjur också skulle ha den är oklart. Samtidigt så är åldrande och dödlighet väldigt olika fördelat för olika djur. Vissa dör i jämnt antal över hela livstiden, medan en vandrande lax dör inom några dagar efter sin fortplantning - trots att den verkat frisk alldeles före.

Kan detta nya resultat då användas som argument för eller emot någon av de teorier som försöker förklara åldrandet? För den som tror på teorier om att åldrandet är evolutionärt ointressant - vilket är den vanligaste teorin - spelar det nog inte så stor roll. Den som tror att åldrandet är programmerat kanske hade lite svårare att förklara en eventuell platå, men vad jag förstår hade inte heller det varit omöjligt.

 
Läs hela inlägget »