FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2015 > 03

Gener är bara en del av förklaringen till att en del av oss blir äldre än andra. Fram till 80-85-årsåldern så förklaras överlevnaden bara till 20-30 procent av generna. Men för de som blir riktigt gamla så är förklaringsgraden högre. 

En ny studie visar exakt i vilken utsträckning generna påverkar livslängden i allt högre grad ju äldre man blir. De som har en förälder som levt till 90 års ålder har 1,7 större chans än genomsnittet att också leva till 90. Samma siffror för 95 år är 3,5! För 100 är det hela nio gånger och för de som har en förälder som levt till 105 år har 35 gånger större chans än snittet att göra det samma. 

Läs hela inlägget »

Att hitta genetiska orsaker till att vissa människor ännu vid över 100 års ålder inte drabbats av de vanliga ålderssjukdomarna har visat sig vara svårt. Gener påverkar livslängden, men kanske är det bara 20-30 procent av förklaringen. Mutationer är inte heller något som visat sig ha något större förklaringsvärde.

Däremot har epigenetiska förändringar ett starkt samband med ålder. Här är en diskussion och en studie om metylisering av DNA som är intressant. 

Läs hela inlägget »

Idag är det inte möjligt att utveckla ett läkemedel mot åldrandet i sig själv, eftersom det inte är tillåtet att förskriva ett läkemedel mot det tillståndet. Ett läkemedel måste förskrivas för något som är definierat som en sjukdom, och det är inte åldrandet. Borde detta ändras?

Det finns uträkningar som säger att om man kunde bota all cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke samt diabetes typ 2 skulle man bara addera mellan 10 och 15 år på medellivslängden. Med nuvarande utveckling är detta en ökning av livslängden som t.ex. SCB menar kommer hända under detta århundrade. Vad gör man sedan?

Ett alternativ är att börja definiera delar av åldrandet som sjukdomar, som t.ex. nedsatt immunförsvar och muskelsvaghet. En intressant artikel i Wall Street Journal berättar om ett planerat forskningsprojekt där man vill satsa på ett annat alternativ: Att påverka FDA, amerikanska Läkemedelsverket, att erkänna åldrande som en sjukdom. Detta ska de göra genom att prova om metformin - ett etablerat läkemedel mot diabetes typ 2 - kan förlänga livet genom att förebygga en rad åldersrelaterade sjukdomar. Om man utgår från tidigare resultat med samma läkemedel är det inte alls otroligt att resultatet av studien blir att metformin faktiskt förlänger livet, även om det kanske inte rör sig om mer än något eller några år.

Eftersom metformin har så pass lindriga biverkningar och är ett relativt billigt preparat så kan ändå en hälsoekonomisk uträkning utifrån en ökad livskvalitet och livslängd visa att det kunde vara värt att medicinera för alla. Men i dagsläget vore det alltså inte tillåtet. 

Läs hela inlägget »

När människor åldras övergår en del av våra celler till ett så kallat "senescent" stadie. De delas då inte längre, men sprider däremot ut ämnen som skadar omgivande vävnad och skapar inflammation. Man har tidigare kunnat visa att om man rensar ut celler i detta stadie från möss så lever de längre. Nu har The Scripps Research Institute och Mayo Clinic upptäckt att en kombination av två cancerläkemedel (dasatinib och quercetin) åstadkommer detta på ett enkelt och effektivt sätt. Läkemedlen visade sig förbättra kardiovaskulär funktion och uthållighet vid träning, samt reducerade osteoporos och åldersskörhet. Den hälsosamma livslängden förlängdes.

Detta är ytterligare ett av de nu många exempel som finns på att det för tillfället pågår en intensiv jakt på läkemedel mot ålderssymtom, och där man letar bland redan godkända läkemedel. På så sätt slipper man utvecklingskostnaden för ett nytt läkemedel, vilket är extremt dyrt, och kan i stället satsa på att utvidga indikationen för vilka tillstånd läkemedlet kan förskrivas för. Det är smart för läkemedelsföretagen, så klart, och kan säkert leda till ett och annat trevligt resultat och ett mer hälsosamt åldrande. 

Quercetin finns förresten i skalet till färgglada frukter (bland annat vindruvor, vilket förklarar bilden här ovanför!), men eftersom forskarna inte gett så mycket information om dos och hur medlet administreras så blir det nog ganska svårt att för tillfället nå något resultat genom att självmedicinera. 

Läs hela inlägget »

En studie visade nyligen att fastande någon dag per vecka kan leda till bättre hälsa och sannolikt till ett längre liv. Principen är den samma som för träning, det vill säga att när man stressar kroppen så bygger man upp motståndskraften. What doesn't kill you make you stronger, så att säga. Intressant att notera är att studien visade en ökning i kroppen av uttrycket av genen SIRT3, som är känd för att förlänga livet hos däggdjur.

En annan studie visade också att det kanske går att äta lika mycket som vanligt, och lura kroppen att den äter mindre. Rundmaskars system för hur de uppfattar att de ätit kunde påverkas via något som heter AMPK, en molekyl som får kroppen att uppfatta energinivåer. 

Läs hela inlägget »