FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2015 > 04

Det finns två teorier om hur dödligheten förändras med åldern. En del tidigare studier har stött teorin om att mortaliteten minskar efter en viss ålder. Nu visar en ny, omfattande studie att detta inte stämmer utan dödsfallen fortsätter i öka i samma takt ända upp till över 100 års ålder. Det finns alltså ingen platå, där färre dör över en viss ålder.

Att detta varit en så pass svår fråga att svara på har flera orsaker. Dels så beror det på att folkbokföringen förbättrats och dels på att många andra djur, förutom däggdjur, har just en sådan platå. Varför inte däggdjur också skulle ha den är oklart. Samtidigt så är åldrande och dödlighet väldigt olika fördelat för olika djur. Vissa dör i jämnt antal över hela livstiden, medan en vandrande lax dör inom några dagar efter sin fortplantning - trots att den verkat frisk alldeles före.

Kan detta nya resultat då användas som argument för eller emot någon av de teorier som försöker förklara åldrandet? För den som tror på teorier om att åldrandet är evolutionärt ointressant - vilket är den vanligaste teorin - spelar det nog inte så stor roll. Den som tror att åldrandet är programmerat kanske hade lite svårare att förklara en eventuell platå, men vad jag förstår hade inte heller det varit omöjligt.

 
Läs hela inlägget »

Det pågår en diskussion om hur cellernas telomerer egentligen fungerar. Telomerer förkortas med åldern men även stress av olika slag har samma effekt. En barndom där man utsätts för våld, sjukdomar eller att en anhörig avlider har alla effekter på telomerer. Är det ROS, reaktiva syreföreningar, som orsakar stresseffekterna?

Att telomerer är i högsta grad inblandade i åldrandet är alla överens om. Frågan är om det går att påverka åldrandet genom att förlänga telomererna? Det finns en del forskning som tyder på det, men cellernas mekansimer är så komplicerade att det inte är lätt att slå fast vad som är orsak och verkan.

Här är en artikel där man går igenom en del forskning och kommer fram till att telomerer inte är en åldersklocka alls. Men som sagt så finns det olika åsikter.

Läs hela inlägget »
Forskare har lyckats förlänga livet på celler i jäst genom att hindra en mekanism som kallas homologous recombination (HR), och som syftar till att reparera DNA-brott. Det visar sig att HR även påverkar telomererna och att de i själva verket skadar dem.

Att DNA blir instabilt med åldern anses vara en av orsakerna till åldrande, men den här studien visar att verkligheten kanske är mer komplicerad. Forskningsresultatet ska nog snarast ses som grundforskning som kan leda till mer spännande resultat framöver. Studien publicerades i PLoS Genetics.
Läs hela inlägget »
Att minska på mängden kalorier (calorie restriction) är det mest etablerade sättet att leva längre. Det finns enorma mängder forskning som visar att det fungerar på allt ifrån rundmaskar till apor. En forskningsgenomgång i Cell visar på alla aspekter av kalorireducering. Här finns de positiva resultaten och möjligheterna, som t.ex. att utveckla läkemedel som imiterar effekten utan att man behöver svälta. Men även de många frågetecknen, som t.ex. att det faktiskt inte går att testa om detta fungerar på människor eftersom det handlar om långtidseffekter av en ganska extrem minskning av matintaget. Få personer skulle ställa upp på en sådan kost.

En intressant sak är att allt mer nu tyder på att det inte är mängden kalorier som skapar effekten, utan snarare vissa former av proteiner. Dessutom har tidpunkten för när man äter stor effekt, vilket också gör att det just nu pågår mycket forskning om olika former av fasta. Det finns också läkemedel under utveckling, och åtminstone ett redan godkänt läkemedel, Rapamycin, som i viss utsträckning fungerar genom samma mekanismer.
Läs hela inlägget »