FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2015 > 06

På senare tid har det pratats allt mer om fastande som en metod till ett friskare och längre liv. Eventuellt kan fasta vara ett sätt att ge samma signaler till kroppen som vid en extrem minskning av kalorimängden. Något som visat sig leda till en längre livslängd hos de flesta organismer. Fastan har dessutom fördelen att den inte är lika svårt att klara av att stå ut med att genomföra.

Nyligen kom ett nytt forskningsresultat, i Cell Metabolism, som utforskar det här vidare. Det visar sig att en mängd olika markörer för åldersrelaterade sjukdomar visar en positiv utveckling vid regelbunden fasta. Det handlar om allt från cancer till inflammatoriska sjukdomar och immunsystemet.
Läs hela inlägget »
I USA uppvaktas nu amerikanska läkemedelsverket FDA av forskare som vill studera om metformin kan vara ett läkemedel som skjuter upp själva åldrandet. Åldrandet är en "diagnos" som FDA normalt sett inte godkänner som något som ett läkemedel kan vara verksamt mot, och därför finns det inte heller någon poäng att genomföra en studie om åldrandet. Nu vill alltså en grupp forskare ändra på detta, och senaste numret av Nature skriver om deras försök. Jag har skrivit om detta tidigare, men

En tidigare observationsstudie visade att metformin minskade dödligheten relativt kraftigt. Den nya studien ska följa 3000 amerikaner över ca 7 år.
Läs hela inlägget »
Utifrån ett evolutionärt perspektiv borde det inte vara fördelaktigt att åldras, eftersom det försämras möjligheten att få avkomma, och därför borde inte åldrande finnas. Det finns en rad teorier som försöker komma runt detta problem men alla är inte helt övertygade. En ny simulering kan nu möjligen innebära ett steg mot en bättre förklaring till varför vi åldras.

Utifrån några givna förutsättningar har man lyckats räkna sig fram till en miljö som styr selektionen så att åldrand inte gynnas. En av förutsättningarna är att resurserna i miljön förändras kraftigt över tiden, och flera andra förutsättningar finns också.
Läs hela inlägget »
Människor som dör i 80-årsåldern, vilket är den vanligaste åldern att dö i, har ofta drabbats av cancer och/eller hjärt- och kärlsjukdomar. Men de som överlevt till att bli mer än 100 år har andra dödsorsaker. Enligt en brittisk studie så dör de främst av "old age/frailty" (28,1 %), lunginflammation (17,7%) medan det är mindre än 10 procent som dör av hjärtsjukdom och bara 4,4 % som dör av cancer.

Vad menas då med detta? Ja, det sägs det inget om i själva studien men man kan väl dra ett par slutsatser: Främst att det sker en allmän försvagning som gör att enkla infektioner eller lite vad som helst egentligen är tillräckligt för att orsaka dödsfall.
Läs hela inlägget »
På senare tid har kalorireduktion, som länge setts som det säkraste sättet att få människor och djur att leva längre, börjat ifrågasättas. Främst därför att forskare upptäckt att det verkar som att det fungerar lika bra att bara minska intaget av proteiner. Dessutom bara vissa typer av proteiner.

Exakt vad som ska minskas och hur alltihop fungerar är dock väldigt komplicerat och än finns bara en del av svaren. Här är en bra genomgång av problematiken.
Läs hela inlägget »
AMPK identifieras nu som det som behöver sättas igång i muskelceller för att sätta stopp för försämrad muskelstyrka som har åldrandet att göra, och som även kallas sarcopenia. En god nyhet är att det redan finns flera metoder som fungerar, nämligen dels träning och dels åtminstone två välkända och milda läkemedel: Metformin och aspirin.

Metformin är ett läkemedel mot diabetes typ 2 som även kopplats till en förläng livslängd i en stor undersökning förra året. Aspirin är ju en av de mest kända pillren mot värk, men har också en del andra, goda effekter som att det visat sig minska risken för cancer. Dock har det även funnits en del diskussioner om bieffekter.
 
Läs hela inlägget »
Runt om på nätet finns det en lång rad olika webbplatser där man kan räkna ut vilken livslängd man statistiskt sett kan se fram emot. Av någon anledning så innehåller åtminstone två av de jag sett kaffedrickande som en faktor som drar ner den förväntade livslängden. Vilket är ganska märkligt, eftersom jag aldrig hört om någon forskning som säger något om att kaffe orsakar en tidig död.

Här om dagen såg jag att en journalist med hälsobakgrund hade gått igenom en del forskning på ämnet och kommit fram till att det snarare verkar vara så att kaffedrickande - åtminstone så länge det inte handlar om väldigt stora mängder - sannolikt snarare är ganska hälsosamt. Två stora metastudier har till exempel tydligen visat att kaffedrickande har ett samband med en minskad risk för en tidig död.
Läs hela inlägget »