FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2015 > 07

Det är inte självklart för alla om man ska kalla åldrandet för en sjukdom eller inte. Det finns många som använder enkla förklaringar som inte alltid är så övervägda, som exempelvis att man ser åldrandet som något naturligt och därför inte sjukligt. Men egentligen måste de flesta sjukdomar sägas vara naturliga enligt de flesta definitioner av vad som är naturligt. Exempelvis fanns en sjukdom som cancer även före den moderna tiden, och vad kan vara mer naturligt än ett virus? Väldigt få argumenterar för att detta gör att vi inte ska behandla cancer eller vaccinera oss.

För den som är intresserad av den här diskussionen finns här en välargumenterad artikel som menar att åldrandet faktiskt är en form av sjukdom eller kanske snarare flera sjukdomar. Det finns dock även de forskare som argumenterar för att inte kalla åldrande för en sjukdom, och ett exempel på en artikel som driver en sådan linje är denna.

Läs hela inlägget »
När forskare tog bort ett enzym, HEL-1, som verkar på RNA i cellerna, levde rundmaskar dubbelt så länge. Sannolikt finns liknande mekanismer även i människor.

HEL-1 är en så kallad helikas av en typ som hjälper RNA att bildas och underhållas i cellen. HEL-1 uppreglerar FOXO, en transkriptionsfaktor som sedan tidigare är känd för att vara inblandat i processer som påverkar åldrandet.

Studien publicerades här om dagen i Procedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, även kallad PNAS.
Läs hela inlägget »
Det kanske mest effektiva sättet att förlänga livet genom en livsstilsförändring är det som kallas kalorirestriktion, caloric restriction. Detta innebär att mängden kalorier man äter minskas kraftigt, och många har ifrågasatt om detta är möjligt för de allra flesta av oss. Det är helt enkelt en för krävande metod.

En ny studie har nu dock under två år låtit människor prova, och med viss förvåning kan jag konstatera att det faktiskt funkat riktigt bra.

Försökspersonerna var inte överviktiga från början, i övrigt var de vanliga människor. De fick äta 25 procent färre kalorier är normalt, vilket många klarade. De vägde 10,4 kg mindre vid studiens slut än vid dess början.
Läs hela inlägget »
Forskare vid Northwestern University har hittat en gen som börjar uttryckas i samband med att rundmasken c. elegans når fertil ålder, och som gör att åldrandet påbörjas. När genen hämmas försenas åldrandet.

Det handlar om att en mekansim som skyddar celler mot stress stängs av och därmed börjar cellerna en nedåtgående spiral. Mekansimen ser till att proteiner i cellerna viks på rätt sätt. 

Studien publicerades i Molecular Cell igår.
Läs hela inlägget »
Buck Institute presenterar nu forskning som visar att behandling med rapamycin kan minska mängden inflammation i kroppen om den ges i intervaller. Detta gör att den inflammation som påverkar kroppen kraftigt vid hög ålder kan brytas, vilket minskar risken för bland annat cancer. Att läkemedlet inte tas kontinuerligt gör också att de bieffekter som finns inte blir så allvarliga.

Inflammation ökar i kroppen i samband med att celler går in i det vilande stadie som kallas senescence. Cellerna slutar då att dela sig och släpper i stället ut cytokiner i kroppen som orsakar inflammation.

Sannolikt kommer studien leda vidare till mer forskning om hur rapamycin kan förebygga och även användas i behandling av cancer.

Rapamycin är redan ett godkänt läkemedel, och används för att minska aktiviteten hos immunförsvaret efter en transplantation, för att på så sätt hindra frånstötning av det nya organet.
Läs hela inlägget »
Åldrandefonden är en ny, svensk organisation som samlar in pengar till forskning om åldrandets mekanismer. Fonden är än så länge bara i startgroparna, och idag har man publicerat en debattartikel i Uppsala Nya Tidning med syfte att lyfta upp åldrandet på dagordningen.

Förebilden är på sätt och vis Cancerfonden, som samlar in mycket pengar till forskning. Samtidigt finns också ett annat mål, nämligen att påverka staten så att det även kommer mer offentliga medel till forskningen om åldrandet.
Läs hela inlägget »
Forskning har visat att ungt blod kan reaktivera stamceller som blivit mer passiva med åldern.  Detta verkar nu bland annat ske genom att ämnet Beta-2-microglobulin ökar bland äldre. Denna ökning orsakar att stamceller i hjärnan fungerar sämre.

Parabiosis, som innebär att ge ungt blod till äldre individer, är den metod som använts här. Många tror att det finns en rad ämnen i blodet med liknande, föryngrande effekt som beta-2-microglobulin.
Läs hela inlägget »