FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2015 > 08

GDF 11 har varit omtalat på senare tid. Ämnet finns naturligt i blodet, och det har visat sig kunna få möss att leva längre. Nu visar det sig att människor med hjärtsjukdom som har mer GDF 11 i blodet lever längre.
Läs hela inlägget »
Det kanske mest omtalade läkemedlet under senare år i fråga om att förlänga livet är rapamycin. Rapamycin fungerar genom att påverka mTOR, och ny forskning visar nu att genom att hämma mTOR gör rapamycin att de ämnen som skickas ut av vilande celler (celler i så kallad senescence) kan kontrolleras. Detta är alltså mekansimen som gör rapamycin verksamt - något som inte tidigare var känt.

Forskningen sätter därmed återigen fokus på vilofasen, som inträder hos allt fler celler med ökande ålder. Det är sedan tidigare känd att de proteiner som sådana celler skickar ut, och som även kalllas SASP, orsakar inflammation och sannolikt även kan förvärra cancer.

Här om dagen kom också forskning som visar att hud som är mer åldrad också har mer celler i vilofasen. Detta alltså oavsett ålder räknat i tid.

De fåtal forskningsresultat som jag sett som handlar om att rensa ut dessa celler ur kroppen framstår som väldigt intressanta!
Läs hela inlägget »
En stor del av dagens forskning om åldrande sker i USA. Här är en genomgång av hur finansieringen av denna forskning ser ut. Det man kan konstatera är att mycket av pengarna kommer från staten och kanaliseras via stora, nationella myndigheter.

Det finns också stora summor som kommer från läkemedelsföretag, men här är storleken affärshemligheter och därmed okända.

Den finansiering som det är mest publicitet kring är den privata delen, vilket i sammanställningen visar sig vara under 10 procent av den totala summan. Att det är den mest uppmärksammade delen har nog delvis att göra med att en del privata stiftelser, exempelvis SENS research foundation, vill ha pengar av allmänheten och därför behöver marknadsföra sig.
 
Läs hela inlägget »
"Hur har du kunnat bli så här gammal?" är nog den konstigaste frågan som en gammal person kan få. Som om de skulle ha en aning. Nu finns dessutom bevis på hur ogenomtänkt den här frågan är, i form av en klart underhållande sammanställning av vad riktigt gamla människor svarat på frågan. Och det är inte alla som säger något i stil med att de äter grönsaker eller att de är i god fysisk form... 
Läs hela inlägget »