FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2015 > 09

Ny forskning visade att en population av stamceller åldrades genom ett program av uppreglerade micro-RNA i cellerna. Mer specifikt var en av dem, miRNA-195, ansvarig. Detta ledde till senescence, alltså ett vilostadie där cellerna blir skadliga för omgivningen, bland stamcellerna. Detta skedde bland annat genom att Tert, en typ av det mer kända enzymet telomeras, inte längre var aktivt. Telomeras är välkänt som det ämne som gör att cellernas telomerer förlängs - och som därigenom gör att cellerna fortsätter leva och delas.

Genom att man spårar programmet som stänger av Tert så kan man eventuellt också hitta ämnen som sätter på det igen, och därmed kunde åldrandet sannolikt bromsas.

Studien gällde så kallade mesenchymala stamceller, som kan utvecklas till bland annat muskel- och benceller. Ytterligare studier får visa om samma mekanismer finns även i andra stamceller.
 
Läs hela inlägget »

En intressant analys genomfördes nyligen av en rad ryska forskare. De djurarter som lever länge verkar uttrycka sina gener på ett stabilt sätt även då de åldras. Detta gör att de fortsätter att kunna stå emot stress. Flera arter av sköldpaddor såväl som den mycket studerade nakenråttan har även i hög ålder ungefär samma mortalitet som då de är unga.

Arter som människan där reparationsmekanismerna i cellerna inte är lika bra drabbas däremot av ökad instabilitet i genuttrycket. Detta leder i sin tur till minskad motståndskraft av olika former av stress, såsom sjukdomar, i hög ålder. Mortaliteten ökar därmed med åldern.

Läs hela inlägget »