FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2015 > 10

Nature publicerade här om dagen ny forskning som visar att mitokondrier som fungerar sämre med åldern sannolikt gör det på grund av epigenetik. Annars brukar ofta mutationer anges som orsak men sedan tidigare har det visat sig att dessa inte är så vanliga som man trott.

Samtidigt är det många genuttryck som behöver ändras. Nyligen kom ett forskningsresultat som tyder på att inte mindre än 1450 genuttryck är inblandade i åldrandet. Det innebär sannolikt också att det är mycket som behöver ändras i kroppen för att vi ska kunna hindra de negativa följderna av åldrandet.
Läs hela inlägget »
Genterapi har varit nästa stora grej sedan någon gång på 90-talet. Men har hejdats av strikta regler om säkerhet - inte minst efter ett dödsfall vid en tidigare behandling. Här är en intervju med vd:n för BioViva, ett företag som vill ta fram genterapibehandlingar mot åldrandet, men som hindras av lager och regler. Trots allt har de flera spännande koncept och har nyligen påbörjat säkerhetstester för två behandlingar - och vd:n Liz Parrish är själv försöksperson!

Det går så klart vara mer eller mindre optimistisk kring möjligheterna att hejda åldrandet och dess sjukdomar, men alldeles tydligt är i alla fall nuvarande regelverk inte anpassat för att stimulera forskare och läkemedelsföretag att ta fram nya behandlingar och ämnen som förebygger och hejdar åldrande.
Läs hela inlägget »
Telomorerna har ofta setts som en central del av åldrandet, och korta telomerer har ett samband med flera typer av dåliga hälsotillstånd. Men vid en ny studie kom man fram till att det inte finns något samband mellan korta telomerer och frailty, alltså vad man skulle kunna kalla för skröplighet. Det här stödjer ett faktum som egentligen varit tydligt ett tag, nämligen att telomerernas roll i åldrandet är komplicerat och ännu inte klarlagt.

Vad detta säger om hur det kommer gå för dem som nu forskar om att förlänga telomererna genom att tillföra telomeras, ett ämne som finns naturligt i cellerna och som förlänger telomererna, är lika komplicerat och oklart. Sannolikt kan förlängda telomerer åtminstone till en del motverka åldrandet, men frågan är vilka delar och hur mycket.

Graden av frailty undersöktes för övrigt genom ett index som kallas Fried's criteria, och som innebär att man drabbats av trötthet, muskelsvaghet, oavsiktlig viktnedgång, långsam gång och låg aktivitetsnivå.
Läs hela inlägget »
Rapamycin har på senare år fått mycket uppmärksamhet som ett läkemedel som visat sig kunna förlänga livet, åtminstone med några år. Problemet är att det visserligen är ett godkänt läkemedel, men det har samtidigt allvarliga biverkningar. Nu har dock forskare kunnat utveckla en slags dosering som innebär att man använder rapamycin under en period och därefter gör ett uppehåll, och detta visar sig vara ett sätt att undvika biverkningarna. De har även kommit fram till att två liknande ämnen är bättre på att undvika biverkningar.

Precis som metformin nu är på väg att på allvar studeras som en metod för att skjuta upp åldrandet så tar därmed även rapamycin ett steg på vägen. Ett annat alternativ är naturligtvis också att i stället ta fram ett liknande ämne som fungerar på samma sätt, vilket exempelvis Novartis uppenbarligen arbetar med.
Läs hela inlägget »
Forskare kunde med hjälp av att undersöka 26 metabola kännetecken förutspå livslängden hos rundmaskar (C.elegans) med en god säkerhet, visar en ny undersökning. Hur kroppen tar till sig och använder energin från olika näringsämnen visar sig vara viktigt för hur vi åldras. Enligt forskarna åldrades en grupp rundmaskar ca 40 procent snabbare från medelåldern och framåt än en grupp med andra metabola kännetecken.

Detta skulle kunna vara ett sätt att förutspå och mäta åldrandet även för människor, och därmed också ett sätt att utvärdera olika behandlingar. Helt enkelt är detta ett intressant forskningsspår att följa.
Läs hela inlägget »
Australienska tidningen "The age" har ett lämpligt namn för att publicera en artikel om olika intressanta framsteg inom forskning om åldrande. Det är så klart en populärvetenskaplig artikel, men ändå intressant.
Läs hela inlägget »
Ett mindre läkemedelsföretag, BioViva, genomför nu en första studie på människor för att prova om det går att hejda delar av åldrandet genom genterapi. Främst satsar de på att öka mängden telomeras i cellerna, vilket är det ämne som förlänger telomererna. Detta borde göra att cellerna kan fortsätta att delas även vid hög ålder.  Något som är förknippat med många positiva effekter, men som många också menar kan vara förknippat med en ökad risk för cancer. En studie som verkar ganska riskfylld, men också väldigt spännande.
Läs hela inlägget »