FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2015 > 11

Forskare har upptäckt ett nytt ämne, J147, som gör möss hjärnor yngre. Syftet med ämnet var egentligen att motverka Alzheimers sjukdom, vilket det också lyckades bra med. Men samtidigt visade det sig att många mått på ålder i hjärnan förbättrades till nivåer som liknade unga möss. Nästa år planeras det för studier på människor.

Detta är återigen ett exempel på hur läkemedel som motverkar åldrande inte kan testas för detta utan i stället används för sjukdomar vars största riskfaktor är just ålder.
Läs hela inlägget »
Det finns två övergripande idéer om hur åldrandet sker:
1. Det finns ett program för åldrande i kroppen som styrs från centralt håll och som påverkar alla celler
2. Cellerna slits ner efter hand, utan styrning utifrån.

Här är en genomgång av argument av från en forskare som förespråkar den första modellen. Den som vill veta mer om den andra kan vända sig till SENS.

Skillnaden mellan de båda idéerna är på sätt och vis dramatisk. De som ser ett program vill så klart påverka själva programmet, genom att förstå hur det fungerar och signalera till kroppen att bli ung igen. Ett exempel på sådan forskning kan vara den här artikeln som nyligen kom ut, om hur IGF-1 kan administreras i hjärnan och sedan påverkar hela kroppen. De som i stället ser lokala skador på cellerna ser nog hellre forskning om regenerativ medicin och reservdelsorgan.
Läs hela inlägget »
JAK eller Janus kinase är ett enzym som överför signaler mellan celler via den så kallade JAK-STAT. I JAK-STAT överförs information som gör att celler aktiveras. Ny forskning visar nu att JAK-inhibitors kan användas för att minska mängden inflammation på åldrande möss. Detta är viktigt eftersom inflammation är något som är en stor del av åldrandet, och som i sin tur orsakar flera av de mest allvarliga åldersrelaterade sjukdomarna. 

Framför allt fungerade forskarnas JAK-inhitor genom att celler som gått in i vilostadiet senesence inte längre utsöndrade så mycket inflammationsbefrämjande ämnen. Senesence är något som är starkt förknippat med åldrande och det finns forskare som arbetar med olika metoder för att rensa ut celler som gått in i senesence alterantivt att minska deras effekt.

Mössen som behandlades visade tydliga tecken på minskade ålderstecken. Främst påverkades skröpligheten (frailty), mätt i styrka och uthållighet. Något som ofta anses vara den kanske viktigaste bakomliggande orsaken till dödsfall i mycket gamla personer.

Läs gärna mer om detta och JAK-STAT i den här bloggposten.
Läs hela inlägget »
Det finns ålder och sedan finns det ålder. Dels finns det den kronologiska åldern, det vill säga den tid som gått sedan födseln. Dels borde det också gå att mäta hur åldrad en person är. Och detta har nu forskning tagit ett steg mot att kunna göra.

Epigenetik, det vill säga de cellförändringar som styr vilka gener som sätts på och stängs av i varje enskild cell, visar sig vara en lovande väg för de som vill mäta hur åldrad någon är. En tvillingstudie i Danmark har mätt en rad epigenetiska förändringar och jämfört tvillingarna. Förändringarna är starkt kopplade till kronologisk ålder, men de av tvillingarna som är något mer åldrade har flera gånger högre risk att dö under en femårsperiod. Studien publicrades nyligen i Aging Cell.

Denna studie kan ses som ännu ett forskningsresultat som visar hur åldrandet har ett nära samband med epigenetik. Dessutom är det ett resultat som är intressant för de forskare som vill se vilka behandlingar och läkemedel som kan hindra åldrandet.
Läs hela inlägget »
Bild: National Institute of Health Bild: National Institute of Health
Cellernas telomerer, som finns i kromsomändarna, styr hur många gånger som cellen kan delas och därmed är de inblandade i åldrandet. Korta telomerer har ofta visat sig ha ett samband med hög ålder och sjukdomar - även om det exakta sambandet inte är helt klarlagt. Telomerer kan förlängas av enzymet telomeras, vilket bland annat är en metod som cancerceller använder för att kunna dela sig hur många gånger som helst. Detta har dock också inneburit att många menar att om man behandlar människor med telomeras för att förlänga livet så riskerar man att även orsaka cancer. Nu visar det sig dock att det även finns ett annat enzym, ATM kinase, som kan förlänga telomererna.

Detta kan utforskas vidare för att undersöka om det kan vara ett sätt att förlänga telomererna utan att riskera att orsaka cancer. Forskarna kunde också visa att en PARP1-inhibitor, ett slags läkemedel, kunde göra att ATM kinase aktiverades i möss och därmed att telomererna slutade förkortas. Just detta läkemedel fungerade dock inte på mänskliga celler, men det finns sannolikt andra metoder som väntar på att upptäckas.

Forskningen är gjord av en forskargrupp ledd av Carol Greider vid John Hopkins institute for basic biomedical sciences. Greider vann även 2009 års Nobelpris för sin upptäckt av telomeras.
Läs hela inlägget »
Nya forskningsresultat visar att cancer kan orsakas av inflammation som i sin tur orsakas av åldrande.

Traditionellt menar många forskare att cancer behöver mycket tid för att utvecklas och att det är detta som gör att många fler äldre än yngre drabbas. Vilket kan hänga ihop med att de många mutationer som ansamlas med åldern antas orsaka cancer.

Det visar sig dock att möss som har mycket åldersrelaterad inflammation har lättare att få leukemi. Detta verkar bero på att de cellmutationer gynnas som gör att cellerna överlever i en miljö som präglas av inflammation.

Intressant är också att det finns en rad läkemedel som hejdar inflammation. Kanske är detta orsaken till att de som använder mycket NSAID (t.ex. Ipren och Aspirin) har mindre risk att få cancer?

 
Läs hela inlägget »
Astmamedicinen montelukast (även marknadsförd som Singulair) har i en musstudie visat sig återställa ett ungdomligt tillstånd i åldrade möss hjärnor. Nu ska läkemedlet testas på parkinsonpatienter, men effekten verkar handla om att minska effekten av åldrande.

I studien visade sig mössens minnesförmåga såväl som deras kognitiva förmåga. Det gick även att se att nya celler uppstod i hjärnan i en grad som liknar de hos unga möss. Ämnet fungerar främst genom att minska inflammationen i hjärnan, som normalt ökar med åldern.

Det som framför allt var förvånande var att effekten var så stark. De äldre mössens minne och kognitiva förmåga återfick samma kapacitet som när de var unga.
Läs hela inlägget »