FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2015 > 12

Det är sedan relativt länge känt att intelligenta människor lever länge. Men varför? En artikel i Scientific American nyligen går igenom den här frågan. Svaret handlar främst om att personer med hög IQ (vilket är den mätmetod som de här studierna använder) fungerar bättre i största allmänhet och därför bland annat har ett beteende som påverkar livslängden positivt.
Läs hela inlägget »
Stamcellers åldrande hejdas av ett läkemedel mot osteoporos, visar ny forskning. Zoledronate minskar DNA-skador på stamcellerna, åtminstone i benceller.

Sedan tidigare har det varit känt att läkemedlet ökar överlevnaden hos patienter med benskörhet, men sannolikt fungerar läkemedlet på alla.

Studien är gjord på University of Sheffield och publicerades i Stem Cells.
Läs hela inlägget »

Genom att med hjälp av komplex dataanalys analysera existerande data från effekten av olika ämnen på mänskliga celler har forskare upptäckt flera ämnen som kan bromsa åldrandet. Några av ämnena fungerar ungefär som rapamycin, det vill säga genom att imitera kalorireduktion.

Sammanlagt elva ämnen identifierades, varav fem har testats på rundmaskar. De flesta av dem förlängde livet på maskarna, vilket tyder på att metoden fungerade.

Ett av ämnena är allantoin, som är en vanlig ingrediens i hudkrämer. Inte minst i hudkrämer som kallas anti-aging, även om det är svårt att tro att det finns någon koppling mellan detta och en effekt som syns inne i cellerna. Faktiskt verkar just detta ämne inte fungera riktigt på samma sätt som de andra, vilket är spännande. Nästa steg är att testa på däggdjur.

Läs hela inlägget »

Med åldern hamnar allt fler av våra celler i viloläge, så kallad senescence. Dessa celler släpper ut ämnen i kroppen som orsakar inflammation och snabbar på åldrandet av stamceller. Därför har forskare föreslagit att man skulle kunna rensa ut åtminstone en del av de vilande cellerna. Tidigare forskning på djur har också kunnat visa att en sådan rensning fungerar mot flera åldersrelaterade sjukdomar.

Nu har en ny metod för att rensa ut celler i viloläge utvecklats, även om den än så länge bara har visat sig fungera i mänskliga cellkulturer. ABT-263 gavs även oralt till möss och visade sig även där fungera. 

Läs hela inlägget »
På kort tid har mycket hänt i fråga om acceptansen för forskning om åldrande i myndighets- och forskarvärlden. Viktigast är kanske att amerikanska läkemedelsverket FDA för första gången någonsin godkänt en studie där syftet är att motverka åldrandet. Studien TAME har vi skrivit om tidigare.

Nästan samtidigt har två av världens största medicinska forskningstidskrifter, Nature Medicine och Science, temanummer om just åldrandeforskning.
Läs hela inlägget »

Det är så ovanligt med svensk forskning om åldrande att det nästan är en större nyhet än vilka forskningsresultat som presenterades. Men en forskargrupp vid Göteborgs Universitet där bland annat professor Tomas Nyström är verksam är en av få svenska exempel på åldrandeforskning i biologisk mening, till skillnad från forskning om demografi eller hjälpmedel.

En ny avhandling av Sandra Malmgren Hill har fått fram ökad kunskap kring hur celldelningen kan göra att dotterceller får alla åldersrelaterade fel, medan modercellen håller sig hel och felfri. Detta är bland annat en av anledningarna till att stamceller kan hålla sig unga genom en människas liv.

Läs hela inlägget »

Idag har Aftonbladet och en rad andra medier publicerat artiklar om att en "mirakelmedicin" ska testas för att den sägs kunna leda till man är 120 år gammal. Professorn i geriatrik Bengt Winblad får dock även uttala sig och säga att detta är överoptimistiskt, vilket nog dessvärre är sant. Däremot är metformin, som är läkemedlet det handlar om, sannolikt faktiskt positivt för hälsan för det stora flertalet och det finns flera studier som verkar tyda på att medellivslängden skulle förlängas om vi alla åt ämnet. Däremot inte så länge så man lever 120 år. Läs gärna mer om detta här, här och här

Om studien faktiskt genomförs, vilket nu verkar troligt, så är det också första gången som amerikanska läkemedelsverket FDA godkänt att en studie genomförs som syftar till att motverka själva åldrandet. I vanliga fall brukar studier bara godkännas om de provar hur effekten är på sjukdomar som har ett samband med åldrande, vilket ju är en annan sak. Det här har gjort att studier genomförts som till exempel sägs förbättra immunförsvaret hos äldre, trots att det egentligen handlar om ämnen som fungerar mot bredare åldrandeprocesser i kroppen. 

Läs hela inlägget »