FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2016 > 01

Kroppen skapar så kallade tvärbindningar (cross-links) som en biprodukt av metabolismen. Det finns även en koppling till Advanced glycation end products (AGEs) som har visat sig vara en del i bland annat åderförkalkning och diabetes typ 2.

Det pågår inte särskilt mycket forskning på det här området, men en del grundforskning finns det ändå. Nyligen gjorde en blogg med koppling till SENS Research Foundation en populärvetenskaplig genomgång av nuläget på området som är intressant läsning.

 
Läs hela inlägget »
Rynkor kanske inte handlar om liv eller död, men givet hur många hudkrämer som säljs med "antiaging" tryckt på paketet så är det uppenbart att det är viktigt för många. Nyligen presenterades en studie som visade att kollagen som äts oralt har en viss effekt på rynkorna.

Vad orsakar rynkorna? En annan studie visade nyligen på ämnen i blodet som gör att man rynkas mer eller mindre med åldern.
Läs hela inlägget »
FGF-21, som även kallas fibroblas growth factor 21, har av forskare vid Yale visat sig förlänga livet på möss med 40 procent. De stärkte även immunförsvaret. Naiva T-celler skapas normal av thymus men detta lilla organ skrumpnar ihop när man blir gammal. FGF-21 visar sig skydda mot detta, även om det inte är känt exakt hur det går till.

Forskarna ska nu undersöka om de kan få samma effekt genom att ge FGF-21 som läkemedel.
Läs hela inlägget »
Autophagy är en process där organellerna, små delar av cellerna, eller hela cellen förstör sig själv. Det senare kallas även programmerad celldöd. Nu visar forskare i en artikel som publicerats i Nature att de genom att öka autophagy får musklers stamceller att bli mer livaktiga, vilket gör att cellerna inte hamnar i vilostadiet senescence.

Autophagy visar sig genom att påverka stamcellerna kunna minska risken för sarcopenia, alltså den försvagning av musklerna som är vanlig hos äldre. Sarcopenia är en del av åldrandet som sänker livskvaliteten och även ökar risken för fall. I förlängningen är sarcopenia väldigt farligt, och behandlingar vore väldigt bra. I dagsläget finns det inga.

Faktum är att sarcopenia är något som ligger nära till hands att bli nästa del av åldrandet som inte längre ses som normalt, utan som något som är sjukt och ska behandlas. Ungefär på samma sätt har såväl hjärt- och kärlsjukdomar som demens för inte så länge sedan setts som normalt, något som äldre helt enkelt får stå ut med. Förhoppningsvis ändrar detta sig nu allt mer i fråga om sarcopenia.
Läs hela inlägget »
Med ökad ålder fungerar cellernas mitokondrier allt sämre. Eftersom detta är cellernas kraftverk förlorar vi styrka. Det finns även sjukdomar som gör att mitokondriernas funktion försämras redan tidigare i livet, och mot dessa pågår det en del forskning.

Ett läkemedelsföretag, Stealth BioTherapeutics, redovisade nyligen ett resultat som sannolikt även är relevant för äldre personers sämre fungerande mitokondrier. Det nya läkemedlet fungerade bland annat genom att stärka muskelceller och hjärtceller. Hjärtat är en del av kroppen som har särskilt många mitokondrier, vilket det behöver för att kunna slå starkt och bra.
Läs hela inlägget »
Ny forskning hittade en metod för att få stamceller att fungera bättre hos åldrade möss, jämförbara med 80-åriga människor. Dessutom minskade metabolisk sjukdom, i första hand diabetes typ 2, hos samma möss.

Metoden använder Janus kinase (JAK) inhibitors som är en slags ämnen som gör att celler i vilostadie (senescence) rensas ut. Det är samma metod som rapporterade goda resultat i fråga om skröplighet (frailty) så sent som i november. Det rör sig dessutom om samma forskargrupp, ledd av James Kirkland från Mayo Clinic.

Det är verkligen en lång rad studier nu som just handlar om celler i senescence, och det ska bli spännande att se om någon vågar prova detta på människor så småningom. Det verkar finnas metoder som skulle kunna förebygga flera åldersrelaterade sjukdomar, inte minst diabetes typ2 och hjärt- och kärlsjukdomar. Traditionellt har det sagts att senescence är en process som finns för att minska risken för cancer, även om detta är långt ifrån bevisat, och frågan är om detta är något som kan sätta stopp för behandlingar.
Läs hela inlägget »
"Senolytic" eller den försvenskade varianten av samma ord "senolytiska" är något som väldigt få ens hört talas om. Det handlar om den rad av ämnen som visat sig rensa ut celler som gått in i viloläge, så kallad senescence. Ett sådant ämne skrev om för bara några veckor sedan. Nu har en blogg om åldrande, Fight Aging, publicerat en artikel om detta och även beskrivit betydelsen av denna och liknande forskning på ett bra sätt.

För de som menar att åldrande enbart är en ansamling av skador som kan repareras, ungefär som en gammal bil kan renoveras till nyskick, så är detta den enda framkomliga vägen. Vi andra, som tror att åldrandet åtminstone delvis är styrt från ett mer centralt håll i kroppen, ser metoden som en av flera möjligheter. 
Läs hela inlägget »
En ny svensk studie följde upp mer än 44 000 kvinnor som för drygt 20 år sedan fått frågor om sin kost. En del åt mycket av vad forskarna kallar en skandinavisk kost, vilket inkluderar mycket fullkornsbröd, havregryn, äpple och päron, rotfrukter, kål, fisk och skaldjur. Dessa hade en 18 procent lägre mortalitet än de andra.

Kan skandinavisk kost bli en ny hälsodiet nu, på samma sätt som medelhavskosten? Kanske det, men det är också oklart vad i kosten som faktiskt var det som var så nyttigt. Eller var det till och med så att kausaliteten gick åt andra hållet, det vill säga att de som åt den skandinaviska kosten var mer hälsosamma i största allmänhet? Man har i studien försökt konstanthålla för många faktorer som kunde ha påverkat, men gissningsvis är inte sista ordet sagt.
Läs hela inlägget »