FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2016 > 04

Nu finns det första exemplet på att det går att med genterapi förlänga telomerer hos en människa. 44-åriga vd:n för BioViva, Elizabeth Parrish, genomförde sitt företags behandling på sig själv tidigare i år. Tydligen ledde till önskat resultat, enligt publicitet här om dagen.

Exakt vad detta leder till i fråga om hennes hälsa och möjligheter att leva längre kanske är oklart, men det är hur som helst en spännande forskning.
Läs hela inlägget »

De mest etablerade teorierna kring åldrande går ut på att evolutionen inte gynnar åldrandet, utan att den är en bieffekt eller helt enkelt inte intressant för evolutionen. Men det finns även de som menar att evolutionen gynnar ett program som sätter igång åldrandet. Orsaken skulle vara att en art som inte åldras inte heller förändras genetiskt, inte utvecklas och därmed i det långa loppet inte klarar konkurrensen. Sedan finns det även en rad teorier som inte fokuserar lika mycket på åldrandets funktion utan mer på hur den verkar. Denna flora av teorier är svåra att få ihop och kanske är det så enkelt att de alla har sina poänger. Detta är i alla fall utgångspunkten för en artikel av Vadym N Gladyshev som nyligen publicerades i Aging Cell

 

Läs hela inlägget »
Telomerernas längd har ibland sagts vara en klocka som tickar ner till döden inträffar. En undersökning från Princeton University visar dock att telomerernas längd bara är marginellt bättre än slumpen på att förutsäga dödlighet.

Att bara utgå från personens ålder gav ett bättre resultat, och likaså en persons rörlighet till exempel förmåga att gå i trappor.

Detta är ytterligare ett resultat som visar att telomererna, som är skyddande ändar på kromosomerna i cellerna, visserligen hänger ihop med åldrande och andra former av stress men knappast är en orsak.
Läs hela inlägget »