FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2016 > 05

Evolutionsteorin går bland annat ut på att egenskaper hos djur som lyckas fortplanta sig och föra sina gener vidare lever vidare medan egenskaper hos djur som inte lyckas fortplanta sig dör ut. Borde då inte djur som lever länge ha en fördel genom att de hinner fortplanta sig i större ustträckning? Därmed borde det finnas ett naturligt urval som gynnas ett senare åldrande.

Enligt flera teoretiker, inte minst Peter Medawar, så dör djur i naturen även utan åldrande. Om de åldras eller inte spelar därför ingen roll. Detta är alltjämt den förhärskande hypotesen, men stämmer den verkligen? 

Detta beror bland annat på huruvida djur i naturen dör av ålder eller inte. Det är nog mycket tveksamt att hävda att de inte gör det. En genomgång av någon som är mycket kritisk till Medawar med flera publicerades nyligen.. 

Läs hela inlägget »

Det är en av de äldsta teorierna för att förklara åldrandet. Fria radikaler ska oxidera viktiga delar av cellen och ge en rad dåliga effekter. Problemen kring teorin är dock många. Exempelvis bildar kroppen sällan så mycket fria radikaler som när vi tränar - men samtidigt är detta förknippat med en rad positiva effekter. 

Nu har forskare undersökt vad som händer när man odlar celler vid olika syrehalt. Det visade sig paradoxalt nog att det snarast verkar vara så att de celler som härrör från arter som lever längst (såsom nakenråttorna här till höger) var mer känsliga. 

Det är ytterligare en spik i kistan för teorin om fria radikaler. Den ska inte hela avskrivas som en möjlig liten del av vad som påverkar vår kropp och våra celler när vi blir äldre, men det är inte någon av de viktigare delarna. 

Läs hela inlägget »

De som tror att åldrande är ett epigentiskt program som långsamt men säkert sätts igång och orsakar skador som leder till vår död har ett forskningsprogram på gång. Genom att analysera en mängd gener och genuttryck borde det gå att ta fram möjliga epigentiska förändringar som kan påverkas för att återställa kroppen till ett mer ungdomligt läge. 

En ny studie, GILGA-mesh, ämnar göra just detta med möss. Hela planen berättas det nu om på Josh Mitteldorfs blogg. 

Det är en högst kontroversiell teori som underbygger den här forskningen men samtidigt verkar forskningen som behövs för att testa den vara väldigt genomförbar. 

Läs hela inlägget »

När människan utvecklas från foster till vuxen så är det kroppen själv som gör jobbet. Men hur går det till? Det är i stort sett okänt, men ledtrådar har nu hittats i ödlor där flera microRNA är inblandade när ödlor exempelvis återbildar en svans som tappats. 

Är detta relevant för människor? Ja, sannolikt så har vi samma förmågor eller åtminstone något liknande. De är dock inte igång hos vuxna människor. 

Eventuellt finns det möjligheter att vid valda tillfällen och på vissa platser i kroppen sätta igång mekanismer som liknar dessa. Mycket forskning återstår dock innan detta är möjligt.

Läs hela inlägget »

Att kraftigt reducera mängden kalorier man konsumerar leder sannolikt till ett längre liv. Men kanske tänker man att det är ett tråkigt sätt att leva. En studie visar nu att de som följer den här kosten mår bra. De rapporterar gott humör, hög livskvalitet, sover bra och så vidare.

Läs hela inlägget »

Flera epigentiska förändringar har nu visat sig ha ett nära samband med livslängd hos möss. Switcharna orsakas av stress i början av livet och gör att enzymer uttrycks i cellerna eller inte. Sambandet med livslängd är enligt forskarna bakom studien det starkaste som setts.

Att det finns en koppling mellan svält i början av livet och lång livslängd är känt sedan länge. Även att reducera kaloriintaget i största allmänhet är den kanske mest etablerade metoden för att förlänga livet och den fungerar i de flesta arter.

Studien kommer publiceras i nästa nummer av Cell.

Läs hela inlägget »

Lysosymer är en slags organell i kroppens celler som framför allt ägnar sig åt att bryta ner restprodukter av olika slag. Här är en genomgång av lysosymernas roll i åldrandet.

När lysosymerna inte fungerar som de ska kan olika ämnen ansamlas och orsaka sjukdomar. Detsamma gäller i fråga om åldrande.

Lysosymerna hanterar den nedbrytande process som kallas autophagy, som egentligen består av flera olika processer. Lysosymerna lagrar också olika näringsämnen, och när denna lagring i samband med åldrande ändras så kan det påverka.

Det finns också exempel på att lysosymerna kan påverkas på sätt som förlänger livet hos rundmaskar (C elegans). Detta är också något som det berättas om i artikeln som jag länkar till här ovanför.

Läs hela inlägget »