FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2016 > 07

Cellernas telomerer förlängs framför allt av ämnet telomeras. Detta gör att cellerna kan fortsätta delas, vilket gör att åtminstone möss har visat sig leva längre när de har mer telomeras. Problemet är att även cancer behöver telomeras. Detta gör att det idag finns forskare som arbetar med att stänga av telomerasproduktionen hos människor, för att på så sätt påverka cancertumörer. Samtidigt som det finns forskare som arbetar på terapier mot åldrande som går ut på att öka telomerasproduktionen. Tidigare har man trott att detta borde öka risken för cancer men åtminstone i fråga om möss har det visat sig vara tvärt om. Här är en kort genomgång av en del av den senaste forskningen om telomeras och vad vi kan förvänta oss i framtiden. 

Läs hela inlägget »

Forskare vid University of Buffalo har upptäckt en gen, Nanog, som när den aktiveras visar sig föryngra kroppens stamceller. Det här kan leda till behandlingar mot en rad av de sjukdomar som följer av åldrandet, som t.ex. Alzheimers och arteroskleros. 

Genen har i en serie experiment visat sig kunna aktiveras och sätter då igång de stamceller som inte längre fungerar så väl, beroende på åldrande. Detta sätter i sin tur igång cellulära processer som stängts av och som motverkar en rad åldersrelaterade symtom. 

Forskarna letar nu efter ämnen som kan sätta igång eller ersätta Nanog. Studien publicerades nyligen i Stem Cells. 

Läs hela inlägget »

CRISPR/Cas9 är en metod för att förändra gener som är överlägsen tidigare metoder. På bara ett par år har den revolutionerat möjligheterna att redigera gener på ett relativt smidigt sätt. Nu börjar den även hitta fram till användningsområden inom genuttryck och konkreta behandlingar av sjukdomar. Här är en uppdatering utifrån ett åldrandeperspektiv. 

Läs hela inlägget »