FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2016 > 08

Forskare har höjt livslängden på möss med nära 60 procent, och en enstaka mus levde motsvarande 140 år för en människa. Detta genom att kortvariga doser av läkemedlet rapamycin gavs när mössen redan var i medelåldern.

Det är sedan tidigare känt att rapamycin har en positiv effekt på livslängden, men en utmaning är att läkemedlet har starka biverkningar när det används under en längre tid. Långtidsbehandling är också den normala användningen av rapamycin idag, eftersom det är ett läkemedel som är godkänt för att användas av patienter som genomgått en organtransplantation. 

Den nu publicerade undersökningen, som genomförts av forskare vid University of Washington, har undersökt olika sätt att använda rapamycin för att maximera effekten och undvika biverkningarna. Vilket nu alltså gett ett överraskande gott resultat. Mössen som behandlades var i en ålder som motsvarar ca 60 år hos människor. De behandlades med rapamycin under 90 dagar och därefter visade de sig vara både betydligt friskare och levde alltså betydligt längre än normalt.
 

Läs hela inlägget »

En ny studie som publiceras i Aging visar att OS-idrottare vars resultat är som bäst när de är relativt sett unga också dör tidigare, i jämförelse med de som peakar lite senare. Det här stämmer överens med teorin om att en snabb kroppsutveckling sker på bekostnad av kroppens förmåga att hålla sig i trim längre. Fördelen med en snabb utveckling skulle då ur evolutionär synvinkel vara att individen kan fortplanta sig mer och snabbare i unga år. Medan en långsammare utveckling kan innebära att individen kan fortplanta sig längre upp i åldrarna. 

Läs hela inlägget »

Forskare vid Mayo Clinic har nu kunnat visa att den vanligaste formen av reumatism orsakas av celler som hamnat i viloläget senesence. Antalet celler i senesence i kroppen ökar med åldern och är förknippat med många ålderssymtom. Att senesence visar sig orsaka reumatism kan leda till att det kommer forskas mer om behandlingar som kan förhindra senesence eller som kan rensa ut celler i senesence ur kroppen. Behandlingar som alltså kan motverka åldrandet i stort. 

De som läser den här bloggen regelbundet vet att det redan finns relativt långt gångna förslag på hur man kan behandla dessa celler, och det finns även de som menar att senesence är den mest centrala delen av åldrandet

Läs hela inlägget »

Kvinnor som får en tidig menopaus verkar vara biologiskt äldre än de som får en sen dito. Detta visar en studie på 3 100 kvinnor som publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences nyligen. Förändringen syns i den epigentiska profilen, där forskare ser en rad tecken som tillsammans utgör en slags klocka som visar cellulärt åldrande. Sedan tidigare vet man att de som går igenom en tidig menopaus lättare drabbas av en rad sjukdomar. 

Läs hela inlägget »