FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2016 > 09

En studie på äldre visar att graden av inflammation är ett bra mått på hur länge någon kommer leva. Däremot är inte längden på telomerer ett bra sätt att mäta.

Det här bekräftar bilden av telomerer som något som visserligen har med åldrandet att göra men kanske inte i första hand är en orsak till åldrandet. Inflammation är däremot närmare förknippat med dödsfall och åldrande generellt.  

Läs hela inlägget »

Vårt DNA förblir det samma hela livet, men de gener som är aktiva och vilka motsvarande proteiner som uttrycks förändras med tiden. Åldrandet kan alltså handla om epigenetik, så att genuttrycket styr åldrandet, i större eller mindre utsträckning. Nästa fråga är också exakt vilken del av genuttrycket som i så fall orsakar åldrande och vad som i så fall kan göras åt saken. 

En ny studie från forskare vid Leidens universitet och som omfattar 3 000 människor visar nu att det visserligen stämmer att genuttrycket förändras med åldrandet, men att vissa äldre har ett genuttryck som motsvarar en 25-åring. Betyder detta att de åldras bättre och friskare? Det har forskarna ännu inte kunnat svara på, men mer forskning på ämnet pågår. 

Läs hela inlägget »

Träning har en rad positiva effekter, inte minst sådana som har med åldrande att göra. De som tränar regelbundet lever också flera år längre. Men problemet är att långt från alla lyckas klara av att genomföra något träningsprogram att tala om. Därför finns det goda skäl att försöka hitta sätt att ersätta träningen med en behandling som ger samma effekt.

Den viktigaste effekten av träning är att den sätter igång fettförbränningen. Vi vet idag att det finns ett protein som blockerar att de gener uttrycks som sätter igång fettförbränning om vi inte tränar. Att blockera det här proteinet borde därför vara en framkomlig väg.

Just detta gör ämnen som kallas HDAC inhibitor, men dessvärre når de bara delvis samma effekter som träning. Detta enligt forskning som nyligen publicerades i Cell. Effekterna är ändå så pass intressanta att det finns skäl att tro att det kommer komma mer spännande resultat på området. 

Läs hela inlägget »

Transposoner, är det något som har med åldrande att göra? Forskare vid Brown University menar att det är möjligt och till och med troligt. De har undersökt hur bananflugor när de blir äldre får allt fler transposoner som hoppar omkring och sätter in sig själva i flugornas DNA. Detta är något som ökar exponentiellt med åldern och som dessutom visar sig minska om flugorna får mindre att äta - något som stämmer med forskningsresultat om att åldrande motverkas av kalorireducering.  

Att transposoner är en del av vårt DNA är något som varit känt i decennier, och de har sagts ha en positiv effekt i att de kan orsaka mutationer som bidrar till evolutionen. Men de har också visat sig kunna orsaka en rad genetiska sjukdomar.

Läs hela inlägget »

Inte så många människor lever till de är mer än 110 år gamla, och det gör också att vår kunskap om vad de sedan dör av har stora brister. I en ny undersökning har fyra hjärnor från personer som avlidit efter 110 års ålder undersökts. Även fast flera av dem hade Alzheimers och andra sjukdomar så måste ändå slutsatsen vara att de är relativt friska. Det är alltså inte självklart att vara i dåligt mentalt skick bara för att man är gammal, även om de som lever så här länge sannolikt har en bättre medfödd förmåga att motstå åldrandet än de flesta av oss. 

Läs hela inlägget »