FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2016 > 10

NMN, ett ämne som verkar mot en rad ålderstecken, testas nu i en fas 1-studie på människor. Studien satte igång redan i våras, och samtidigt har nu mer information kommit fram om vad som egentligen gör att NMN fungerar. Främst verkar det handla om att motverka inflammation hos äldre. Dock är det oklart om vilken funktion NMN har på människor, även om data från studier på möss ser lovande ut.

Mer information om själva studien finns i tidskriften Aging and Mechanisms of Disease 

Läs hela inlägget »

Det finns en mycket lång rad ämnen som har visat sig förlänga livet på C elegans, rundmasken som är det kanske mest använda laboratoridjuret av alla. D-vitaminer är ett av dem, och nu har Buck Institute undersökt vilka mekanismer som leder till att detta fungerar och ger masken en tredjedel längre liv. En del av dem borde även fungera på människor och forskarna spekulerar nu i om d-vitamin kan ha en modest effekt även på människors livslängd. 

Mekanismerna verkar handla om att vitaminen påverkar uttrycket hos några gener som sedan tidigare är kända för att påverka livslängden. Det man ser i cellerna är påverkan på proteiners förmåga att behålla sin form - något som man sedan tidigare vet är viktigt för livslängden. 

Givet att d-vitamin är ofarligt i små doser och att vi som bor på nordliga breddgrader ofta har d-vitaminbrist kan detta var något som det kan finnas anledning att äta som kosttillskott. De flesta andra vitaminer har nu sedan länge visat sig vara olämpliga att äta för mycket av och dagliga vitamintabletter är sannolikt direkt skadliga. 

(Om någon undrar över bilden så innehåller kantareller väldigt mycket d-vitaminer...)

 

Läs hela inlägget »

Allt fler företag introducerar nu kommersiella produkter som använder de senaste årens fokus på telomererlängden och dess betydelse för åldrandet. "Testa din verkliga ålder" är ett typiskt budskap som används i marknadsföringen. Frågan är hur användbara de här testerna egentligen är. 

Washington Post har publicerat en artikel där man frågat ledande forskare vad längden på telomererna egentligen säger om en persons sjukdomsrisk. Ganska lite, är svaret. 

Läs hela inlägget »

Efter de senaste årens spännande forskningsresultat om att rensa ut celler som åldrats och hamnat i det vilostadie som brukar kallas senescence ser vi nu en mängd pågående forskning. Bloggen Fight Aging har satt ihop en sammanfattning av de senaste resultaten om detta. 

Det handlar bland annat om att bättre kunna hitta, mäta och definiera senescence, vilket är nog så viktigt när man ska bedöma och utforma behandlingar. Fight Aging är en blogg som ibland är lite väl kritisk mot att forskningen går långsamt, och det är något man får försöka ha lite tålamod med även i det här inlägget. 

Läs hela inlägget »

Forskare transplanterade in livmodrar från unga möss i äldre möss - vilket föryngrade dem. Bland annat började immunförsvaret fungera bättre och mössen blev bättre på att hantera sitt blodsocker. 

Forskningen leddes av Jeffrey Mason vid Utah State University, Logan och rapporterades nyligen i New Scientist. Samma forskargrupp har redan tidigare visat att mössen lever upp till 40 procent längre med unga livmödrar.

Läs hela inlägget »

Nu sprids nyheten om att den maximala livslängden inte längre ökar. Bland annat svenska medier rapporterar att de 122 år som Jeanne Calment hade uppnått vid sin död 1997 är ett rekord som blir svårt att slå. Ursprunget är en ny analys som publicerats i Nature

Samtidigt som detta väl egentligen inte är någon oväntad nyhet för den som följt fältet ett tag så är det ändå intressant att se en uträkning som bekräftar bilden. En debatt har naturligtivs uppstått om frågan, och uppenbart är förstås att uträkningen inte tagit hänsyn till eventuella nya behandlingar som motverkar åldrandet. 

Det som kan slås fast är hur som helst att ingen människa kan leva mer än maximalt 125 år, utan nya medicinska framsteg. Den som följer den här bloggen vet dock att det pågår mycket spännande forskning med just denna inriktning. 

En annan intressant fråga är hur medellivslängden kommer utvecklas framöver. Denna har i Sverige och många andra rikare länder ökat i stort sett kontinuerligt sedan tidigt 1800-tal. Från början handlade detta mest om att en förbättrad hygien och medicinska framsteg hejdat en del virussjukdomar som tidigare inneburit att många dött när de varit unga. På senare år har dock till exempel förbättrad behandling av hjärt- och kärlsjukdomar i medelåldern haft betydelse. Eftersom det handlar om medeltal så har dessa framsteg haft stor inverkan på medellivslängden. 

Numera är det dock så pass ovanligt med en tidig död att eventuella framsteg i fråga om ungas hälsa inte märks i statistiken i någon större utsträckning. På senare år har därför den fortsatt ökade medellivslängden handlat om att äldre lever något längre. Men framstegen blir nog allt mer marginella framöver. Till exempel skulle botandet av all cancer enligt en uträkning innebära en ökad medellivslängd med endast runt tre år. Det enda som skulle kunna påverka medellivslängden i någon större utsträckning är antagligen att behandla själva åldrandet.

Läs hela inlägget »