FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2016 > 11

Forskningsresultat från Caltech och UCLA visar att det genom att öka uttrycket av genen Parkin går att få cellernas mitokondrier att nyproduceras i snabbare takt, så att äldre och muterade mitokondrier byts ut snabbare. Detta gjorde att de bananflugor som användes i experimentet levde längre.

Cellernas mitokondrier, som är en viktig del av energiförsörjningen hos cellerna, kan på detta sätt föryngras hos flugor. Mitokondriernas åldrande är en viktig del av förklaringen till att vi försvagas med åldern, så det är därför värdefullt att kunna föryngra dem. 

Mitokondrier med muterat DNA fungerar sämre, och bidrar bland annat till Alzheimers, Parkinson och sarcopenia (åldersrelaterad försvagning av musklerna). Den process som testades ledde till att muterade mitokondrier byttes ut mot nya, som fungerar bättre. 

Läs gärna mer om forskningsresultatet här

Läs hela inlägget »

Hundraser vars thyroidfunktion försämras tidigare har kortare livslängd. Thyroid, som också kallas mjälte, är ett organ som är starkt kopplat till immunförsvaret. Hos hundar slutar det precis som hos människor att fungera när man blir äldre. 

En ny studie från Angela Holder mfl publicerades nyligen i PLOS one och visar hur olika hundrasers thyroidfunktion utvecklas. Hundarter som lever kortare tid hade mindre av något som kallas sj-TREC, och när de blev äldre fanns det så lite att det inte längre var mätbart. 

När immunförsvaret försämras, vilket det alltså också gör på människor, får det en rad negativa effekter. Vi klarar naturligtvis infektioner sämre, men det samma gäller även vaccinationer. Dessutom äkar mängden autoimmuna sjukdomar. Kroppen blir dessutom sämre på att bekämpa cancer, vilket också är anledningen till att det nu pågår mycket cancerforskning som syftar till att stärka kroppens eget immunförsvar.

Läs hela inlägget »