FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2016 > 12

Det finns en rad olika och väl etablerade metoder att förlänga livet på enklare djur, som exempelvis rundmasken C elegans. Forskare vid Buck Institute har exempelvis för tre år sedan kombinerat ett par av metoderna, för att se vad som händer. Det visar sig då att de hjälper varandra så att maskarna lever ännu längre. Sannolikt beror det på att flera aspekter av åldrandet hejdas och då uppnår maskarna en stabilitet som gör klarar av olika andra aspekter av åldrandet.

Om detta resultat går att extrapolera till människor är för tidigt att säga, men det är en väldigt intressant fråga att undersöka vidare. Olika behandlingar, mot till exempel celler som slutar fungera (senescence) eller som återställer immunförsvaret eller motverkar inflammation, kan kanske i kombination ge en bättre effekt än de kan var och en för sig. Kanske kan vi på så sätt bättre stå emot stressen som orsakar olika åldersrelaterade sjukdomar, och därmed leva längre och med bättre hälsa. 

Förhoppningsvis kommer vi under 2017 se forskningsresultat som utforskar dessa möjligheter. 
 

Läs hela inlägget »

Forskare vid Salk Institute har i Cell publicerat forskning där de lyckats förynga möss och få dem att leva 30 % längre. Metoden de använde var epigentisk, det vill säga att de förändrade de gener som uttrycktes så att genuttrycket blev mer ungdomligt. 

Forskarna använde fyra ämnen som fungerar för att skapa stamceller från vanliga celler. När dessa ämnen gavs till möss som var för tidigt åldrade föryngrades dessa. Mössen såg synbart yngre ut och fick bland annat bättre fungerande muskler och hud. 

Det ska påpekas att detta handlar om möss som är genförändrade för att efterlikna sjukdomen progeria, som är en ovanlig genetisk sjukdom som brukar liknas vid ett för tidigt åldrande. De människor som får progeria dör senast i 20-årsåldern, vanligen i åldersrelaterade tillstånd som hjärt- och kärlsjukdomar. Det är alltså inte det normala åldrandet som har behandlats, vilket är en relativt stor skillnad.

Detta gör att behandlingen å ena sidan verkar vara lovande för just denna sjukdom, men i vilken utsträckning den fungerar på vanliga, åldrade människor är oklart. 

Samtidigt är forskningen lovande och vi ser fram emot fortsatt forskning med samma metoder på människor. 

Mer information finns även här. Och här.

Läs hela inlägget »

Åldrandet är en komplicerad process, eller kanske kan det snarast beskrivas som en mängd olika processer. Ibland dyker det därför upp forskning som tar upp nya aspekter, och det senaste exemplet är RNA-splicing. 

RNA-splicing påverkar enligt forskare vid Harvard åldrandet genom att sättet som RNA splittras förändras över åren. Genom att använda metoder som gör att rundmaskar lever längre kunde de se att splicingen förblev den samma längre upp i åldrarna. Det här är verkligen grundforskning, men kanske kan det så småningom leda till praktiskt användbara metoder. 

Läs hela inlägget »