FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2017

SENS är det enda förslag för hur det skulle kunna gå till att besegra åldrandet som finns i dagsläget. Det är ambitiöst, men inte alldeles omöjligt att uppnå givet några decenniers intensiv forskning. Visst kan det ske saker på vägen som gör att det är mer besvärligt än väntat, men sådant vet nog ingen för man provat. Följ länken för att läsa mer om SENS program för att bota åldrandet.  

En hel del framsteg har redan skett under ledning av SENS Research Foundation och deras åldrandeforskning under det senaste dryga decenniet.  Idag är det framför allt finansiering som saknas för att framstegen skulle bli fler och gå snabbare, åtminstone enligt Aubrey de Grey, som grundade SENS. 

Läs hela inlägget »

De senaste åren har det rapporterats mycket om något som kallas parabiosis, vilket i samband med åldrandet handlar om att byta ut blodet hos en äldre individ med blodet hos en yngre. Det har då visat sig att den äldre mår bättre på en rad olika sätt som handlar om åldrandet. Frågan är då varför? Nu har forskare sett att blodplasma från unga leder till förbättrad leverfunktion via autofagi. Detta är en process som återanvänder material, bland annat organeller, i cellerna.

Kanske är detta ett sätt att hitta nya metoder för att påverka åldrandet. Samtidigt så har de senaste årens försök med blodtransfusioner från unga människor till äldre inte visat på dramatiska resultat. 

Läs hela inlägget »

Företaget Elysium Health har nu ett tag sålt sitt Basis, ett tillskott som är avsett att motverka åldrandet. Basis ska bland annat öka mängden NAD+ i kroppen, vilket har en del positiva effekter i kroppen såsom förbättrade DNA-reperationer och även visat sig förlänga livslängden på möss.

Nu har en ny studie publicerats i Nature. I denna visar det sig att Basis (även kallat NRPT) har en del positiva effekter såsom en klart ökad mobilitet, mätt i förmåga att gå i sex minuter och att resa sig från en stol. Men det verkar även finnas en risk att öka kolesterolhalten i blodet. 

Fler studier kommer säkert, men redan nu kan vi nog säga att det verkar relativt lovande - men inte revolutionerande. 

Läs hela inlägget »

Det har sedan länge funnits en diskussion om huruvida den allt större dödligheten vid höga åldrar fortsätter att öka och öka - eller om dödligheten når en platå där dödligheten planar ut. Nu visar en ny statistisk undersökning att det inte finns någon platå utan att dödligheten fortsätter att öka även för de som är riktigt gamla. Undersökningen handlar om de som är över 110 år, och eftersom det statistiska underlaget därmed är lågt så finns det kanske dock utrymme för diskussionen att fortsätta. 
 

Läs hela inlägget »

En familj inom folkgruppen Amish i USA har visat sig ha en mutation som gör att de lever i genomsnitt sju år längre. Orsaken till ökningen verkar vara att den gör att vilande celler rensas ur mer effektivt ur kroppen. Detta är den mutation med störst livslängdsförlängning som någonsin upptäckts hos människor.

Mutationen som upptäcks påverkar genen PAI-1, som redan tidigare varit uppmärksammad eftersom den påverkar regleringen av celler som blivit vilande, så kallad senescence. Dessa celler blir allt fler med åldern och släpper ut skadliga, inflammatoriska ämnen i kroppen.

En rad läkemedel är redan idag på väg att utvecklas för att rensa ut vilande celler ur kroppen. Upptäckten av mutationen i PAI-1 kommer sannolikt leda till att många försöker hitta ett sätt att påverka genen i stället för att rensa ut cellerna. Vilket inte nödvändigtvis är en bättre metod. 

Intressant är också att detta alltså är den mest effektiva mutationen som någonsin upptäckts hos människor - samtidigt som även relativt enkla livsstilsförändringar åstadkommer en liknande förlängningen av livslängden. Måttlig motion och kanske även CR (Calorie Restriction) åstadkommer sannolikt flera års längre liv. 

Läs hela inlägget »

Celler som hamnat i vilostadiet senescence är ett vanligt fokus för forskning om åldrandet. Nu har forskare vid University of Exeter lyckats programmera om celler så at de föryngrats och kommit ut ur sin vila. 

Detta lyckades genom att forskarna med hjälp av resveratrolliknande substanser satte igång en slags gener, så kallade splicing factors. Dessa gener har redan tidigare visat sig stängas ner med ökande ålder. 


Resultaten handlar om mänskliga celler men undersökningen har gjorts i provrör. 
 

Läs hela inlägget »

Det finns forskare som försöker hejda åldrandet genom att rulla tillbaka epigentiska uttryck till ett yngre stadium. Detta har redan provats på möss och visade sig då ha en god effekt, och förlängde livslängden med 50 %. Dock handlade det om väldigt speciella möss som åldrades för tidigt. 

Nu planerar ett nystartat företag, Youthereum Genetics, att finansiera forskning på människor genom att initiera en ny kryptovaluta. Valutan bygger på blockchainteknik, alltså som bitcoins. 

Läs hela inlägget »

Under året har två studier där äldre människor getts stamceller visat på positiva resultat. Det handlar om förbättrade värden, till exempel i form av minskad inflammation, såväl som förbättrad fysisk förmåga. Detta för att minska problemen med frailty, alltså den skörhet som många äldre drabbas av. 

Stamcellerna är så kallade MSC-celler som i ena studien transplanterats och i andra studien getts intravenöst. Eftersom cellerna inte lever så länge i kroppen verkar det som om det är påverkan på signalerna som skickas inom kroppen som ger effekten på inflammationen och åldrandet.

Studierna ska nu följas av större undersökningar, med fler människor. 

Läs hela inlägget »

I en artikel som idag publiceras i Nature Communications visar forskare från Case Western Reserve University School of Medicine och University Hospitals Health System en ny mekanism som styr åldrandet, främst av kardiovaskulärt åldrande. 

Det handlar om ett protein, Kruppel-like transcription factors (KLF), som vissa rundmaskar hade mer av än andra. Det fick dem att leva både längre och med bättre hälsa. De rundmaskar som hade mer KLF visar sig ha yngre funktion hos det kardiovaskulära systemet. Något som är viktigt för hjärt- och kärlsjukdomar och även demens.

Dessa proteiner minskar med åldern, och finns även hos däggdjur. Det visar sig att de påverkar autophagy, alltså den process där celler begår självmord med ökad ålder. Än så länge är det så oklart om samma mekanism fungerar hos människor. 

Läs hela inlägget »

En forskningsgenomgång i Aging visar nu hur möss kanske framför allt slipper en förtida död med hjälp av det på senare år omtalade läkemedlet rapamycin. Däremot är medellivslängdsförlängningen i en metastudie fastställd till i relativt blygsamma 13 procent.

Det ska dock sägas att i ett med att det handlar om att en mängd forskning slagits ihop så kan mycket väl det optimala sättet att ge rapamycin ge betydligt bättre resultat. Vad som händer är hur som helst, enligt metastudien, alltså att mössen verkar hålla sig friska längre. En fölängd healthspan, mer än en dito lifespan. Framtiden får utvisa om de mer positiva studier som vi sett går att replikera. Liksom vi också får se om resultaten visar sig hålla även hos människor. Eftersom rapamycin är en ett godkänt läkemedel kommer vi garanterat se forskningsresultat på det här området relativt snart.

Läs hela inlägget »

Med åldern försämras immunförsvaret, vilket inte bara ökar risken för influensa utan även faktiskt för cancer och många andra farliga sjukdomar. Det finns flera skäl till att immunförsvaret försämras, och ett av de viktigaste är att thymus (även kallad brässen) förtvinar med åldern. Eftersom det är här de så kallade T-cellerna produceras så försämras då immunförsvaret. Nu har forskare för första gången provat att återuppliva thymusen på nio mänskliga försökspersoner. Resultaten är inte presenterade, men det som ännu kommit fram verkar lovande.
 

Intressant är också att den metod som används i försöken är annorlunda mot andra terapier, som tidigare använts på möss, då till exempel stamceller använts. I stället använde man nu en metod för att omprogrammera cellerna så att mer så kallat FOXN1 uttrycktes. Eftersom detta är en av orsakerna till att thymus krymper så borde det åtgärda eller åtminstone minska problemet. Dessutom har denna metod fördelen att den liknar sådana behandlingar som redan visat sig fungera på människor och verkar vara ofarliga. Steget till ett godkännande från läkemedelsmyndigheter behöver därför inte vara så stort, även om det så klart är många år kvar till ett godkännande och ännu längre till behandligen blir allmänt tillgänglig. 

Läs hela inlägget »

De flesta sjukdomar, med undantag av infektioner, har en stark koppling till åldrande. Men betyder det att de är en del av själva åldrandeprocesserna? I fråga om cancer säger den förhärskande teorin att cancer orsakas av mutationer. Detta är långt ifrån självklart men hur som helst borde det om det är sant innebära att cancer ökar beroende på hur länge man varit vid liv snarare än hur gammal man är. Åtminstone så länge mutationerna sker slumpmässigt. Det skulle alltså vara tiden i sig snarare än åldrandeprocesserna som orsakar cancer. Men mycket tyder på att detta inte är hela sanningen.

Cancers koppling till åldrande har nämligen också andra aspekter. Bland annat påverkas cancer av epigetiska förändringar som kommer med åldern. Dessutom pekar mycket på att cancer även orsakas av inflammationskapande celler i så kallad senescence. Båda dessa saker är i allra högsta grad åldrandeprocesser och därför kan man också förvänta sig att behandlingar som motverkar åldrande även motverkar cancer. Ett aktuellt exempel på detta är metformin, som många menar fungerar förebyggande mot just cancer, och som även verkar leda till en något förlängd livslängd hos människor.

Läs hela inlägget »

New Scientist publicerar en artikel om hur ungt blod används av flera kliniker för att föryngra äldre. 8 000 dollar kostar det på den mest kända. Men det kanske egentligen inte fungerar så bra, utan det verkar som att ungt blod (det som används är dock plasman) egentligen inte föryngrar äldre i någon större utsträckning. Istället är det äldres blod som innehåller dåliga ämnen som skadar kroppen på flera sätt. Dessutom är bieffekterna antagligen relativt stora av att ta emot plasma.

Enligt artikeln har dessa skador hos äldre sannolikt mycket att göra med SASP, alltså att celler som hamnat i viloläget senescence släpper ut en rad inflammatoriska ämnen. Detta är dock sannolikt något som kan avhjälpas, åtminstone delvis, med hjälp av de senolytiska läkemedel som nu är under utveckling hos flera företag.

En alternativ approach behandlas också i artikeln, nämligen att rena blodet med en apparat som liknar de som används vid dialys. De tar då bort de proteiner som sänds ut av de vilande cellerna. Dessa apparater har fördelen att de inte behöver godkännande av läkemedelsmyndigheter, men å andra sidan är de sannolikt obehagliga att använda för patienten. Mänskliga studier kommer om ca fem år, tror forskaren som citeras i artikeln.

Läs hela inlägget »

En annan rubrik hade kunnat vara "Forskning siktar på att ta bort tvärbunden glucosepane", men det känns kanske inte lika spännande? Hur som helst så är det precis detta som forskarna försöker åstadkomma. Speciellt eftersom dessa orsakar många åldersförändringar.

Tvärbundningar är kopplingar mellan molekyler som gör ett material starkare, men i kroppen finns det dessvärre gott om oönskade sådana kopplingar, bland annat i den så kallade extracellulära matrixen. Dessa kopplingar bidrar bland annat till oflexibla blodkärl, gör skelett och brosk sköra och gör huden mindre elastisk. 

SENS Institute finansierar med hjälp av frivilliga bidrag denna forskning, som alla alltså kan bidra till. Spiegel Lab på Yale University utför forskningen. 

Läs hela inlägget »

Forskare vid Institute of Molecular Biology i Mainz har nyligen publicerat forskningsresultat som visar hur gener som styr autophagy, programmerad celldöd, håller rundmaskarna C elegans ungdomliga i tidiga stadier av livet men därefter börjar driva på åldrandet. Om samma gener fungerar likadant hos människan kan detta vara en del av åldrandets orsaker.

När autophagyprocessen stängdes ner via neuronerna hos äldre maskar ledde det dessutom till en bättre hälsa och 50 % längre liv. Trots att autophagy anses vara en mycket viktig cellprocess fick det alltså en positiv effekt när den stängdes av. Intressant i samband med detta är också att flera sjukdomar, bland annat Alzheimers och Parkinson, har med dåligt fungerande autophagy att göra.

Dessa geners existens stödjer dessutom en teori om varför åldrandet över huvud taget existerar, nämligen teorin om antagonistic pleiotropy. Denna säger att åldrandet kan hamna i våra gener av en tillfällighet, genom att samma gener som driver åldrandet också är fördelaktig för fortplantningen för unga individer. Då kommer evolutionen att leda till att dessa generna selekteras, trots att de är dåliga för de äldre individerna, eftersom de senare inte är fortplantar sig så ofta och deras gener därför inte förs vidare. Om en genförändring gör att en individ blir bättre på att fortplanta sig i unga år gör det inte så mycket om den inte lever så länge, helt enkelt. 

Om detta fungerar likadant på människor är dock oklart. Väldigt mycket skiljer sig åt mellan rundmaskarna och människor i fråga om dessa komplicerade processer, men det är åtminstone ett intressant forskningsspår.

Läs hela inlägget »

För vad jag tror är första gången har forskare lyckats rensa ut åldrade mitokondrier ur celler på levande djur, nämligen bananflugor. Vilket ledde till föryngrade muskler och längre livslängd. 

Cellernas mitokondrier får en sämre funktion och ändrar form när de åldras. De borde rensas ut av kroppen, men den hinner inte med utan dåliga mitokondrier ansamlas i allt större mängd. Forskarna hittade en metod för att splittra de åldrade mitokondrierna i mindre bitar och rensa bort dem ur cellerna. 

Det här är en mycket spännande forskning och forskarna själva nämner en rad sjukdomar som borde kunna förebyggas, som exempelvis Parkinson och Alzheimers. Framför allt kan det även bli en del av en framtida behandling mot åldrandet i sig.  

Läs hela inlägget »

Det är en trend på senare år. Vi ser allt fler exempel på personer som märker att de börjar bli äldre, känner att de blir svagare och därför söker efter något sätt att motverka åldrandet. Det de hittar på nätet är inte bara det vanliga kvacksalveriet, utan i allt större utsträckning godkända läkemedel som har en rimlig chans att i viss mån försena åldrandet. 

Några exempel på läkemedel som kan köpas på nätet är rapamycin, NR (som ökar NAD+) och metformin. Dessa fungerar alla på olika sätt i kroppen och kan därför eventuellt komplettera varandra. Det är troligt att dessa behandlingar kan göra att man statistiskt sett får några års extra livslängd, men någon dramatisk förändring är det inte tal om.

Eftersom självmedicineringen inte ingår i någon vetenskaplig studie som använder en trovärdig metod så kan vi dessvärre inte använda oss av dessa föregångares erfarenheter för att säga något om hur väl läkemedlen fungerar. Men hade jag varit 65+ idag så hade jag definitivt provat, för så pass gott stöd finns det redan nu. 

Läs hela inlägget »

En undersökning mellan en rad arter, allt från svampar till däggdjur, visar att det är i stort sett samma gener som styr vilken livslängd en art har. Dessa gener är kopplade till metabolism och cellernas translation (som har att göra med proteinproduktionen i cellen) samt DNA-reparation. 

Dessa gener förklarar alltså exempelvis sådana saker som varför närbesläktade arter kan ha relativt olika medellivslängd. Som exempel kan människor leva ungefär dubbelt så länge som chimpanser, även när de senare är skyddade från rovdjur och sjukdomar. 

Samtidigt ska det också sägas att det finns en tydlig gräns för hur mycket dessa gener styr. Människan är exempelvis den mest långlivade arten bland alla i samma släkt. Det finns mycket få exempel på arter som lever för alltid eller mycket länge.

Läs hela inlägget »

Det har gjorts en väldigt lång rad studier genom åren där forskare försökt hitta genvarianter som leder till att man lever längre. Resultaten har varit sådär, men nu menar forskare vid University of Haifa att de hittat en variant som leder till 10 års längre livslängd

Det finns gott om studier som pekar ut gener som leder till kortare livslängd, exempelvis för att de ökar risken för cancer. Men i fråga om att ge en livslängd som är över medel så handlar det vanligtvis om något enstaka år extra. Därför är denna studie ovanlig. 

Läs hela inlägget »

Celler i senescence, det vilostadie som en del åldrade celler hamnar i, är en direkt orsak till osteoporos. Detta enligt forskare vid Mayo Clinic. När dessa celler åtgärdades ökade benmassan och styrkan hos möss. 

Det har sedan tidigare varit känt att det finns en koppling mellan benskörhet och vilande celler. Dessa är en del av åldrandet och påverkar hela kroppen, inte bara skelettet.

I studien användes flera olika metoder, såväl genterapi som så kallad senolytisk medicin. Den senare handlar om sedan tidigare kända ämnen (dasatinib och quercetin) som rensar bort celler i senescence. 

Kontentan av detta är att läkemedel som tar bort celler i senescence kan bli en förebyggande medicin som påverkar en lång rad av åldrandets sjukdomar. 

Läs hela inlägget »

En metaanalys av 53 studier kommer nu fram till att intag av metformin hos diabetiker minskar dödligheten (all cause mortality), och inte enbart genom att lindra diabetesen. Även cancer och hjärt- och kärlsjukdomar minskar. 

Metaanalysen stödjer ytterligare den sedan tidigare starka misstanken att det sedan länge godkända läkemedlet har en mycket positiv effekt på centrala åldrandeprocesser. 

Läs hela inlägget »

Injektioner av hjärtstamceller i möss har visat sig ha en mycket positiv effekt på hjärtfunktionen hos äldre möss. Förhoppningen från forskarna är att kunna föryngra hjärtan och därmed förebygga hjärtsjukdom. 

Enligt forskarna vid Ceders-Sinai Medical Center utsöndrar stamcellerna vesiklar som skickar ut en rad signalämnen som påverkar närområdet i hjärtat. 

En mer omfattande kommentar om vad forskningen innebär finns på bloggen Fight Aging. 

Läs hela inlägget »

De svenskar som är 100 år idag kan förvänta sig en ungefär lika lång återstående livslängd som de som nådde samma ålder för 30 år sedan. Den ökade medellivslängden kommer sig i stället av att de som dör något tidigare ändå lever längre. Detta visar en undersökning som publicerats i Journal of Internal Medicine, och huvudförfattare är svenska Karin Modig.

Artikeln visar också att det finns stöd för tesen att 100-åringar uppnår en platå där dödligheten minskar. Detta tyder på att de som lyckas överleva (eller aldrig får) de vanliga folksjukdomarna kan leva relativt länge. 

Ett annat resultat från studien är att den maximala livslängden inte verkar öka. Man kan spekulera i att orsaken till detta är att de sjukdomar som drabbar den här gruppen helt enkelt inte behandlas. 

Läs hela inlägget »

Det händer saker ifråga om åldrandeforskning - även i Norden! Nu har det amerikanska företaget Insilico, som sedan flera år arbetar med att med hjälp av artificiell intelligens hitta åldrandets mekanismer och de ämnen som påverkar dem, påbörjat ett samarbete med Köpenhamns universitet. 

Den ansvarige forskaren i Köpenhamn, Morten Scheibye-Knudsen, säger bland annat att han hoppas på längre healthspan (det vill säga ett liv där en större del är frisk) och att det också är möjligt att öka maximal livslängd. 

Läs hela inlägget »

De senaste åren har celler som hamnar i det vilostadie som brukar kallas senescence hamnat i fokus som en viktig del av åldrandet. Allt eftersom de olika perspektiven på dess betydelse blir fler så växer behovet av e översikt, och här är en som är rimlig och bra

Läs hela inlägget »

Tidskriften Nature publicerar nu forskning som visar att stamceller i hypotalamus i hjärnan sänder ut ämnen som styr åldrandet. Dessa stamceller minskar dessutom i antal med åldern, och möss som fick dem ersatta visade en rad tecken på ett motverkat åldrande. 

Ämnena som skickas ut är miRNA, en slags signalmolekyler som används för att berätta för kroppen hur gener ska uttryckas. 

Forskningsresultatet är så pass spännande att det måste sägas vara ett genombrott, och det öppnar upp för mycket fortsatt forskning. Framför allt ställer jag mig frågan om det går att bli mer specifik om vilka dessa miRNA egentligen är, om det är möjligt att med hjälp av dem signalera för kroppen att den ska uppföra som om den vore yngre än vad den är, och om en stamcellsbehandling i hypotalamus får möss att leva ett längre och friskare liv. 

De som tror att det finns en centralt placerad styrning av åldrandet tycker förstås den här nyheten är särskilt spännande, vilket bland annat märks i det här blogginlägget.

Läs hela inlägget »

En ny studie som publicerats i PLOS ONE visar att wheyprotein, ett vanligt kosttillskott, kan öka muskelstyrkan hos äldre. Särskilt i samband med träning, så klart, men ändå ett intressant resultat. Det är ett av flera intressanta spår i fråga om att motverka sarcopenia, åldersrelaterad muskelsvaghet.

Över huvud taget verkar det som den nedgång i muskelstyrka som är vanlig hos äldre inte är oundviklig. Detta är goda nyheter eftersom denna svaghet gör att vardagliga aktiviteter blir allt svårare och till och med omöjliga. Den som inte längre kan gå upp för en trappa eller lyfta en matkasse har inte längre ett självständigt liv. 

Läs hela inlägget »

Forskare har nu provat att kombinera en rad olika ämnen som man redan sedan tidigare vet förlänger livslängden. Detta för att ta reda på vilken kombination som är mest effektiv. Den bästa varianten visade sig nästan fördubbla medellivslängden hos rundmaskar (C. elegans) och har nästan lika bra effekt på bananflugor. Detta är så vitt jag vet de bästa resultaten som någonsin åstadkommits i fråga om att förlänga livslängden på djur, och där behandlingen börjat på vuxna djur.

De läkemedel som provats är psora-4, rifampicin, rapamycin, metformin och allantoin. En kombination av rapamycin, rifampicin och allantoin gav bäst resultat, med nära 80 procent längre medellivslängd och maximal livslängd än kontrollgruppen. Det ska dock också noteras att alla kombinationer inte kunde testas eftersom det finns mer än 200 möjliga kombinationer. 

Det är också intressant att notera att djuren både var mer robusta mot den typ av slumpmässiga dödsfall som sker tidigt i livet och samtidigt var friska längre upp i åldrarna. 

Eftersom det är ett större genetiskt avstånd mellan fruktflugor och rundmaskar än mellan fruktflugor och människor så uppstår förstås frågan: Hur fungerar detta på människor? Sannolikt inte lika bra, bland annat eftersom vi redan är en art som lever relativt länge i jämförelse med våra närmaste släktingar. 

 

Läs hela inlägget »

Vid hög ålder drabbas relativt många av en försämrad leverfunktion. Nu visar forskning som publicerats i Nature att celler i så kallad senescence är en del av orsaken. När dessa pensionerade celler rensas ut hos möss förbättras leverfunktionen. 

Läs hela inlägget »

En ny studie visar att musklerna förlorar allt fler muskelstamceller med ökad ålder. Detta gör i sin tur att musklerna förlorar i styrka.

För många människor är minskad muskelstyrka och uthållighet det största problemet när man blir gammal och den viktigaste orsaken till att man inte längre kan klara sig själv. 

Den nya studien bekräftar en av flera teorier om vad som orsakar muskelsvagheten, även kallad sarcopenia, och som kommer med åldern. 

Läs hela inlägget »

En musstudie som publicerats i Aging Cell visar flera positiva effekter av att under hela livstiden ta bort ghrelin. Visserligen påverkades inte medellivslängden hos mössen, men flera åldersrelaterade åkommor minskade. Framför allt kunde man se att återfick sin uthållighet och muskelstyrka, samtidigt som fetman minskade. 

Läs hela inlägget »

Ny forskning där äldre fick unga personers blod minskade biomarkörer som man vet är associerade med cancer och Alzheimers. Det handlar om en studie som har en del metodproblem och effekterna är inte heller jättestarka, men nog tyder de ändå på att det finns ämnen i blodet som påverkar utvecklingen av en rad åldersrelaterade sjukdomar. Rapporterat i New Scientist

Läs hela inlägget »

En särskild slags immunceller förändras när de åldras och kan orsaka flera negativa effekter, bland annat håravfall. Detta enligt forskning från University of California San Francisco. Detta är ett exempel på hur immunförsvaret är mer inblandat i åldrandet än vad som kanske alltid uppmärksammas. 

Läs hela inlägget »

Åldrande mäts inte bara i antalet år någon levt utan även på andra sätt, bland annat hur skör någon är. Mätningen av skörhet, på engelska "frailty", sker genom en rad parametrar som sammanställs i ett index. Nu har forskare kommit fram till att hjärtats åldrande hos möss visar sig ha ett starkt samband med frailty. Detta är ytterligare ett tecken på hur nära förknippat skörhet är med åldrande.

Hjärtats åldrande visar sig bland annat i en förstoring av hjärtat och i att det pumpar svagare. När detta mättes på äldre möss visade det sig alltså att det fanns ett starkt samband med frailty. Detta rapporteras det om i Journal of Physiology.

Läs hela inlägget »

Nature har publicerat forskning från University of Bonn och The Hebrew University i Jerusalem som visar att THC, den aktiva ingrediensen i cannabis, kraftigt förbättrade kognition och minne hos äldre möss. 

Mössen testades bland annat på orienteringsförmåga och förmågan att känna igen andra möss. Detta är förmågor som normalt försämras hos möss när de åldras. Med hjälp av THC kunde de dock prestera lika bra som unga möss. 

Forskarna kunde även se att förmågan att bilda nya kopplingar mellan nervceller förbättrats. Det kan även vara intressant att veta att dosen THC som användes var så låg att mössen inte upplevde något rus. Forskarna ska nu gå vidare med studier på människor.

Läs hela inlägget »

Forskare vid Stanford University Medical Center har upptäckt ett protein, TIMP2, som förbättrar tankeförmågan hos äldre möss. I studien, som publiceras i Nature, letade man efter ämnen i blodet hos unga som kunde påverka funktioner i hjärnan hos äldre. Efter att ha gått igenom en rad ämnen fann de TIMP2, ett ämne som i vanliga fall inte förväntas påverka kognitionen. Sannolikt påverkar ämnet i sin tur andra ämnen som sedan har den föryngrande effekten hos mössens hjärnor. 

Läs hela inlägget »

För några år sedan trodde många forskare att förkortade telomerer var lösningen på gåtan om åldrandet. Efter ytterligare forskning har det visat sig vara lite mer komplicerat än så. Nu visar en ny forskningsrapport att alltför långa telomerer verkar öka risken att få cancer. Så ska vi överge telomerteorin? Kanske inte helt ändå, menar den här artikeln. 

Läs hela inlägget »

Det har nu ett tag talats om att tarmfloran har betydelse för livslängden. En artikel som just publicerats visar nu att åldrade fiskar som fått äta yngre fiskars bajs lever längre. Detta verkar bekräfta att det kan finnas en funktion i tarmfloran som påverkar livslängden.

Fiskens livslängd blev 40 procent längre, men det ska sägas att det handlar om en fiskart som lever ovanligt kort tid. Den har därför sannolikt också en större potential till förlängd livslängd än många andra arter. Detta skiljer sig också från till exempel människan som i jämförelse med närbesläktade arter lever länge. Detta sagt i fall någon mot förmodan hade börjat fundera på lite experimenterande där hemma... 

Läs hela inlägget »

Allt från Googles grundare till Oracles dito har satsat pengar på forskning om åldrandet. En journalist från The New Yorker har nyligen intervjuat många av dem och satt ihop en lång och intressant artikel om hur de tänker om detta. Silicon Valley's quest to live forever, heter den.

Läs hela inlägget »

"Senolytics" är en rad olika ämnen som rensar ut celler i kroppen som med ökande ålder hamnar i vilostadiet senoscence. Dessa pensionerade celler släpper ut ämnen som skadar kroppen, bland annat genom att orsaka inflammation. En rad ämnen har på senare år visat sig få möss att leva längre genom att rensa ut dessa celler. Här är ett blogginlägg som jämför dessa olika så kallade senolytiska ämnen för att se vilket som verkar mest lovande

Läs hela inlägget »

Astaxanthin är ett ämne som säljs som kosttillskott idag. Det har nu även visat sig att det på möss kunnat sätta på FOXO3, en gen som ofta förekommer i en viss variant hos mycket långlivade människor. Forskningen utfördes på University of Hawaii.

Hur bra detta fungerar för att faktiskt få människor att leva längre är oklart, och sannolikt är effekten relativt liten eller helt obefintlig. Det är ändå intressant att det kan finnas relativt enkla metoder att åtminstone i viss utsträckning påverka livslängden. 

Läs hela inlägget »

För ett par år sedan genomförde läkemedelsjätten Novartis ett försök som visade att ett ämne som är besläktat med Rapamycin kunde förbättra människors immunförsvar när de blir äldre. Nu har Novartis sålt sitt forskningsprogram till ett nytt företag, resTORbio, som ska fortsätta forskningen. 

Eftersom Rapamycin förlänger livet på möss med ca 25 procent är detta så klart intressant. Sannolikt är inte livslängdsförlängningen den samma hos människor, men även 10 procent vore förstås välkommet.

Forskningen ska även fortsättningsvis handla om att förhindra att immunförsvaret försämras i samband med åldrandet, meddelas i en intressant artikel om det nya företaget och dess forskning. 

Läs hela inlägget »

Vi ser nu allt fler nyheter om celler i vilostadiet senescence, en slags pensionerade celler som finns kvar i kroppen och ansamlas när vi åldras. Forskare vid Erasmus University Medical Center har använt FOXO4-DRI för att rensa ut cellerna. Något som det rapporteras i Cell om.

Mekanismen går ut på att skapa celldöd, apoptosis, i celler med senescence. Metoden leder hos åldrade möss till en rad effekter som att levern fungerar bättre, ökad aktivitetsnivå och att håret växte som hos unga möss.

Forskarna såg inga bieffekter, men som de själva kommenterar: "möss kan ju inte prata". Forskarna säger att metoden är så pass säker att den snart kan provas på människor.

Läs hela inlägget »

Forskare på Harvard Medical School och University of New South Wales har gjort nya upptäckter om ett ämne som heter NMN och som kan fungera för att reparera åldrade cellers DNA. De planerar nu studier på människor inom ett halvår, och detta har publicerats i Science

Sedan tidigare är det känt att NAD, som NMN utvecklas till i kroppen, har spännande funktioner och bland annat hejdar åldrande hos musklerna. Det som nu utforskats ytterligare är de olika mekanismer som finns. Studier på möss visar också att DNA-reperationerna fungerar bättre med ämnet.

 

Läs hela inlägget »

Ytterligare några ämnen kan nu läggas till den allt längre lista över ämnen som visar sig kunna rensa ut celler i senescence. Den här gången är det forskare vid Mayo Clinic som hittat tre nya ämnen som i cellkulturer visat sig fungera väl. Ett av ämnena, fisetin, finns desutom naturligt i en låg koncentration i frukt och grönsaker. Förhoppningen är att någon eller flera av dessa så kallade senolytiska ämnen så småningom ska kunna användas kliniskt.

Läs hela inlägget »

Forskare vid University of Queen Mary i London har upptäckt ett protein som kan ha stor betydelse för åldrandet. Detta protein, integrin beta 3, uttrycks i stor mängd i celler i det åldersrelaterade vilostadiet senescence. Proteinet kan vara en del av de inflammationskapande signaler som skickas ut av dessa celler. 

Särskilt intressant är det faktum att det finns ett godkänt läkemedel, cilengitide, som fungerar mot just integrin beta 3. Detta läkemedel är avsett att motverka vissa typer av cancer, men kan även minska inflammation. Det senare tyder på att proteinet är inblandat i just den mekanism som gör att celler i senescence orsakar inflammation.

Läs hela inlägget »

Ännu en nyhet om att föryngra blodets stamceller. Forskare i Tyskland och USA lyckades med hjälp av proteinet osteopontin föryngra den del av ryggmärgen där stamcellerna bildas. Undersökningen genomfördes på möss och ledde till bättre fungerande stamceller i blodet.

Forskarna menar att detta borde vara ett sätt att få ett bättre fungerande immunförsvar hos äldre och kan även minska risken för olika former av blodcancer. Nu är frågan om metoden även fungerar på människor. 

Läs hela inlägget »

Forskare vid Lunds universitet, med David Bryder som huvudforskare, har publicerat en artikel i Nature Communications om hur blodets stamceller kan föryngras.

Forskarna använde äldre möss där man kunnat se en försämrad funktion på blodstamcellerna. De föryngrade cellerna genom att göra om dem till inducerade pluripotenta stamceller (IPS) och därefter låta dem bli nya blodstamceller. De uppförde sig då som om de var unga.

Det här kan vara ett sätt att förebygga flera av åldrandets sjukdomar, bland annat genom att immunceller produceras i tillräcklig utsträckning. Att det var möjligt att föryngra blodstamcellerna visar också att problemet med de åldrade cellerna inte var att deras DNA muterat, för detta är något som inte påverkas av återställningen. I stället måste det varit epigenetiska förändringar som ledde till att cellerna åldrats. 
 

Läs hela inlägget »

I och med att CRISPR blivit en allt mer lovande metod för att förändra människors DNA så börjar nu också spekulationerna komma igång om vilka genförändringar som skulle kunna förebygga de vanligaste sjukdomarna. En kandidat är PCSK9-genen som kodar för ett protein som påverkar kolesterolhalten i blodet. Nu har Astra-Zeneca genomfört en studie på möss där man permanent sänkt kolesterolhalten med hjälp av en CRISPR-terapi som getts i en enda injektion.

Läs hela inlägget »

Metformin har sedan tidigare uppmärksammats för att det finns forskning som visar att det sannolikt förlänger livet hos människor. Nu visar ny forskning på jäst att det kan finnas andra ämnen som är mer effektiva på att påverka samma mekanism som metformin. Hydralazine visade sig förlänga livet på jästen med mer än 50 procent.

Metformin och de andra ämnena som undersöktes fungerar alla genom att de hejdar en process som kallas glycation. Glycation innebär att socker reagerar med proteiner i cellen, vilket leder till att dessa proteiner inte längre fungerar. Detta leder i förlängningen bland annat till diabetes typ 2. Metformin, som ju används som ett läkemedel mot diabetes typ 2, hejdar denna process. 

Metformin förlängde den genomsnittliga livslängden hos jästen med 20-25% medan hydralazine förlängden den med 50-55%. Forskningen kunde också visa att det verkligen var just glycation som var mekanismen bakom den förlängda livslängden. 
 

Läs hela inlägget »