FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2017 > 01

Forskare vid Stanford University har hittat ett ämne, VCAM1, som finns i blodet hos äldre personer och som gör att åldrandet påskyndas. Forskarna kunde blockera ämnet hos mössen som användes i försöket och såg då en rad positiva effekter.

Tidigare studier har visat att äldre personers blod kan ha en starkt negativ effekt och kan bland annat skada organen i kroppen. Studier då äldre personer får yngres blod har visat på positiva effekter.

VCAM1 är ett protein som finns i ungefär 30 procent högre mängd hos personer över 65 års ålder. Yngre möss som injiceras med ämnet får bland annat mer inflammation i hjärnan och synapserna slutar bilda nya kontakter i samma utsträckning. 

Nu ska det göras mer forskning på ämnet, och målet är att så småningom kunna göra försök på människor.

Läs hela inlägget »

En rysk undersökning aktiverade telomeras, ett ämne som förlänger cellernas telomerer, och fick råttor att leva 47 procent längre. En hel del frågetecken finns dock kring studien.

Till att börja med är artikeln publicerad i en rysk tidskrift och finns inte översatt, och metoden som användes är något oklar. Dessutom är råttorna av en typ som inte är särskilt naturlig och som bland annat lever betydligt kortare än vanliga råttor. 

Läs hela inlägget »

I en nyligen publicerad artikel i Nature menar forskare att uttrycket av några specifika gener förklarar varför vissa människor åldras snabbare än andra. Artikeln ger mer information om mekanismerna som skapar inflammationen. 

De människor där genklustret IL-1β uttrycks har sämre immunförsvar, förkalkade artärer och högre blodtryck, bland mycket annat. Människor med en högre mängd inflammation har på grund av detta en ökad risk att drabbas av åldersrelaterade sjukdomar.

Det nya forskningsresultatet kan i förlängningen ge nya möjligheter att förebygga dessa sjukdomar. 

Läs hela inlägget »

Google startade häromåret Calico, som är ett företag som ska forska om åldrandet. Men vad exakt de gör har varit mycket hemligt. En genomgång i tidningen MIT Technology Review har grävt fram så mycket som trots allt finns att veta. Och det som kommer fram är att Calico tar den långa, svåra vägen mot att förstå åldrandet bättre. De menar helt enkelt att det idag inte finns tillräcklig kunskap för att kunna ta fram en behandling mot åldrande. Något som så klart inte alla håller med om. Aubrey de Grey från SENS får exempelvis säga emot detta i artikeln. Hur som helst en mycket intressant artikel om Calico. 

Läs hela inlägget »

Den vanligaste orsaken till blindhet hos äldre är makuladegeneration eller åldersförändringar i gula fläcken. Denna beror på att celler dör i en del av ögat. Nu har forskare visat att det är möjligt att återställa synen hos möss som har denna form av blindhet. 

Det forskarna från RIKEN i Japan gjorde var att de använde hudceller från mössen för att skapa inducerade pluripotenta stamceller (iPS) som de sedan fick att bli näthinneceller, som därefter transplanterades. Nära hälften av mössen fick åtminstone en del av sin syn återställd inom någon månad. Forskarna tror att metoden går att använda på människor, men att det kan ta upp emot ett halvår för den att få effekt efter transplantationen.

Läs hela inlägget »

I samband med att vi åldras ansamlas en mängd oönskade proteiner i våra celler. En artikel i FASEB Journal visar nu att om dessa rensas ut från åldrade celler går det att undvika Alzheimers och andra sjukdomar som orsakas av inflammation. 

Idag menar många att Alzheimers sätts igång av en inflammatorisk process, där immunförsvaret har en roll. Proteiner i neuronerna i hjärnan som kommer med åldrandet får immunförsvaret att reagera, och det är denna reaktion som leder till de symtom vi kallar Alzheimers sjukdom.

En preventiv behandling av dessa proteiner skulle kunna förebygga en rad sjukdomar såsom Parkinsons och stroke, eftersom de alla har kopplingar till inflammation i hjärnan.

Mer information i artikel i Science Daily.

Läs hela inlägget »

Forskare vid University of Pennsylvanias School of Medicine har nyligen upptäckt en metod för att omvandla celler i huden så att de blir så kallade adipocyter, en slags hudceller som finns i allt mindre utsträckning i åldrad hy. Resultaten, som rapporteras i Science, kan även användas för att hindra ärrbildning, vilket också rubriken i pressmeddelandet handlar om. 

Än så länge har inte metoden testats på människor utan bara i cellkulturer, så det är relativt lång väg till effektiva behandlingar. Hur som helst är det en spännande upptäckt.

Läs hela inlägget »

En del rätt stora framsteg skedde under 2016, till exempel inom senolytiska behandlingar och immunförsvarets åldrande. Bloggen Fight Aging har gjort en sammanställning som är intressant och relativt heltäckande.

Läs hela inlägget »