FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2017 > 03

Allt från Googles grundare till Oracles dito har satsat pengar på forskning om åldrandet. En journalist från The New Yorker har nyligen intervjuat många av dem och satt ihop en lång och intressant artikel om hur de tänker om detta. Silicon Valley's quest to live forever, heter den.

Läs hela inlägget »

"Senolytics" är en rad olika ämnen som rensar ut celler i kroppen som med ökande ålder hamnar i vilostadiet senoscence. Dessa pensionerade celler släpper ut ämnen som skadar kroppen, bland annat genom att orsaka inflammation. En rad ämnen har på senare år visat sig få möss att leva längre genom att rensa ut dessa celler. Här är ett blogginlägg som jämför dessa olika så kallade senolytiska ämnen för att se vilket som verkar mest lovande

Läs hela inlägget »

Astaxanthin är ett ämne som säljs som kosttillskott idag. Det har nu även visat sig att det på möss kunnat sätta på FOXO3, en gen som ofta förekommer i en viss variant hos mycket långlivade människor. Forskningen utfördes på University of Hawaii.

Hur bra detta fungerar för att faktiskt få människor att leva längre är oklart, och sannolikt är effekten relativt liten eller helt obefintlig. Det är ändå intressant att det kan finnas relativt enkla metoder att åtminstone i viss utsträckning påverka livslängden. 

Läs hela inlägget »

För ett par år sedan genomförde läkemedelsjätten Novartis ett försök som visade att ett ämne som är besläktat med Rapamycin kunde förbättra människors immunförsvar när de blir äldre. Nu har Novartis sålt sitt forskningsprogram till ett nytt företag, resTORbio, som ska fortsätta forskningen. 

Eftersom Rapamycin förlänger livet på möss med ca 25 procent är detta så klart intressant. Sannolikt är inte livslängdsförlängningen den samma hos människor, men även 10 procent vore förstås välkommet.

Forskningen ska även fortsättningsvis handla om att förhindra att immunförsvaret försämras i samband med åldrandet, meddelas i en intressant artikel om det nya företaget och dess forskning. 

Läs hela inlägget »

Vi ser nu allt fler nyheter om celler i vilostadiet senescence, en slags pensionerade celler som finns kvar i kroppen och ansamlas när vi åldras. Forskare vid Erasmus University Medical Center har använt FOXO4-DRI för att rensa ut cellerna. Något som det rapporteras i Cell om.

Mekanismen går ut på att skapa celldöd, apoptosis, i celler med senescence. Metoden leder hos åldrade möss till en rad effekter som att levern fungerar bättre, ökad aktivitetsnivå och att håret växte som hos unga möss.

Forskarna såg inga bieffekter, men som de själva kommenterar: "möss kan ju inte prata". Forskarna säger att metoden är så pass säker att den snart kan provas på människor.

Läs hela inlägget »

Forskare på Harvard Medical School och University of New South Wales har gjort nya upptäckter om ett ämne som heter NMN och som kan fungera för att reparera åldrade cellers DNA. De planerar nu studier på människor inom ett halvår, och detta har publicerats i Science

Sedan tidigare är det känt att NAD, som NMN utvecklas till i kroppen, har spännande funktioner och bland annat hejdar åldrande hos musklerna. Det som nu utforskats ytterligare är de olika mekanismer som finns. Studier på möss visar också att DNA-reperationerna fungerar bättre med ämnet.

 

Läs hela inlägget »

Ytterligare några ämnen kan nu läggas till den allt längre lista över ämnen som visar sig kunna rensa ut celler i senescence. Den här gången är det forskare vid Mayo Clinic som hittat tre nya ämnen som i cellkulturer visat sig fungera väl. Ett av ämnena, fisetin, finns desutom naturligt i en låg koncentration i frukt och grönsaker. Förhoppningen är att någon eller flera av dessa så kallade senolytiska ämnen så småningom ska kunna användas kliniskt.

Läs hela inlägget »

Forskare vid University of Queen Mary i London har upptäckt ett protein som kan ha stor betydelse för åldrandet. Detta protein, integrin beta 3, uttrycks i stor mängd i celler i det åldersrelaterade vilostadiet senescence. Proteinet kan vara en del av de inflammationskapande signaler som skickas ut av dessa celler. 

Särskilt intressant är det faktum att det finns ett godkänt läkemedel, cilengitide, som fungerar mot just integrin beta 3. Detta läkemedel är avsett att motverka vissa typer av cancer, men kan även minska inflammation. Det senare tyder på att proteinet är inblandat i just den mekanism som gör att celler i senescence orsakar inflammation.

Läs hela inlägget »

Ännu en nyhet om att föryngra blodets stamceller. Forskare i Tyskland och USA lyckades med hjälp av proteinet osteopontin föryngra den del av ryggmärgen där stamcellerna bildas. Undersökningen genomfördes på möss och ledde till bättre fungerande stamceller i blodet.

Forskarna menar att detta borde vara ett sätt att få ett bättre fungerande immunförsvar hos äldre och kan även minska risken för olika former av blodcancer. Nu är frågan om metoden även fungerar på människor. 

Läs hela inlägget »