FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2017 > 05

Åldrande mäts inte bara i antalet år någon levt utan även på andra sätt, bland annat hur skör någon är. Mätningen av skörhet, på engelska "frailty", sker genom en rad parametrar som sammanställs i ett index. Nu har forskare kommit fram till att hjärtats åldrande hos möss visar sig ha ett starkt samband med frailty. Detta är ytterligare ett tecken på hur nära förknippat skörhet är med åldrande.

Hjärtats åldrande visar sig bland annat i en förstoring av hjärtat och i att det pumpar svagare. När detta mättes på äldre möss visade det sig alltså att det fanns ett starkt samband med frailty. Detta rapporteras det om i Journal of Physiology.

Läs hela inlägget »

Nature har publicerat forskning från University of Bonn och The Hebrew University i Jerusalem som visar att THC, den aktiva ingrediensen i cannabis, kraftigt förbättrade kognition och minne hos äldre möss. 

Mössen testades bland annat på orienteringsförmåga och förmågan att känna igen andra möss. Detta är förmågor som normalt försämras hos möss när de åldras. Med hjälp av THC kunde de dock prestera lika bra som unga möss. 

Forskarna kunde även se att förmågan att bilda nya kopplingar mellan nervceller förbättrats. Det kan även vara intressant att veta att dosen THC som användes var så låg att mössen inte upplevde något rus. Forskarna ska nu gå vidare med studier på människor.

Läs hela inlägget »