FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2017 > 06

Vid hög ålder drabbas relativt många av en försämrad leverfunktion. Nu visar forskning som publicerats i Nature att celler i så kallad senescence är en del av orsaken. När dessa pensionerade celler rensas ut hos möss förbättras leverfunktionen. 

Läs hela inlägget »

En ny studie visar att musklerna förlorar allt fler muskelstamceller med ökad ålder. Detta gör i sin tur att musklerna förlorar i styrka.

För många människor är minskad muskelstyrka och uthållighet det största problemet när man blir gammal och den viktigaste orsaken till att man inte längre kan klara sig själv. 

Den nya studien bekräftar en av flera teorier om vad som orsakar muskelsvagheten, även kallad sarcopenia, och som kommer med åldern. 

Läs hela inlägget »

En musstudie som publicerats i Aging Cell visar flera positiva effekter av att under hela livstiden ta bort ghrelin. Visserligen påverkades inte medellivslängden hos mössen, men flera åldersrelaterade åkommor minskade. Framför allt kunde man se att återfick sin uthållighet och muskelstyrka, samtidigt som fetman minskade. 

Läs hela inlägget »

Ny forskning där äldre fick unga personers blod minskade biomarkörer som man vet är associerade med cancer och Alzheimers. Det handlar om en studie som har en del metodproblem och effekterna är inte heller jättestarka, men nog tyder de ändå på att det finns ämnen i blodet som påverkar utvecklingen av en rad åldersrelaterade sjukdomar. Rapporterat i New Scientist

Läs hela inlägget »

En särskild slags immunceller förändras när de åldras och kan orsaka flera negativa effekter, bland annat håravfall. Detta enligt forskning från University of California San Francisco. Detta är ett exempel på hur immunförsvaret är mer inblandat i åldrandet än vad som kanske alltid uppmärksammas. 

Läs hela inlägget »