FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2017 > 07

De senaste åren har celler som hamnar i det vilostadie som brukar kallas senescence hamnat i fokus som en viktig del av åldrandet. Allt eftersom de olika perspektiven på dess betydelse blir fler så växer behovet av e översikt, och här är en som är rimlig och bra

Läs hela inlägget »

Tidskriften Nature publicerar nu forskning som visar att stamceller i hypotalamus i hjärnan sänder ut ämnen som styr åldrandet. Dessa stamceller minskar dessutom i antal med åldern, och möss som fick dem ersatta visade en rad tecken på ett motverkat åldrande. 

Ämnena som skickas ut är miRNA, en slags signalmolekyler som används för att berätta för kroppen hur gener ska uttryckas. 

Forskningsresultatet är så pass spännande att det måste sägas vara ett genombrott, och det öppnar upp för mycket fortsatt forskning. Framför allt ställer jag mig frågan om det går att bli mer specifik om vilka dessa miRNA egentligen är, om det är möjligt att med hjälp av dem signalera för kroppen att den ska uppföra som om den vore yngre än vad den är, och om en stamcellsbehandling i hypotalamus får möss att leva ett längre och friskare liv. 

De som tror att det finns en centralt placerad styrning av åldrandet tycker förstås den här nyheten är särskilt spännande, vilket bland annat märks i det här blogginlägget.

Läs hela inlägget »

En ny studie som publicerats i PLOS ONE visar att wheyprotein, ett vanligt kosttillskott, kan öka muskelstyrkan hos äldre. Särskilt i samband med träning, så klart, men ändå ett intressant resultat. Det är ett av flera intressanta spår i fråga om att motverka sarcopenia, åldersrelaterad muskelsvaghet.

Över huvud taget verkar det som den nedgång i muskelstyrka som är vanlig hos äldre inte är oundviklig. Detta är goda nyheter eftersom denna svaghet gör att vardagliga aktiviteter blir allt svårare och till och med omöjliga. Den som inte längre kan gå upp för en trappa eller lyfta en matkasse har inte längre ett självständigt liv. 

Läs hela inlägget »

Forskare har nu provat att kombinera en rad olika ämnen som man redan sedan tidigare vet förlänger livslängden. Detta för att ta reda på vilken kombination som är mest effektiv. Den bästa varianten visade sig nästan fördubbla medellivslängden hos rundmaskar (C. elegans) och har nästan lika bra effekt på bananflugor. Detta är så vitt jag vet de bästa resultaten som någonsin åstadkommits i fråga om att förlänga livslängden på djur, och där behandlingen börjat på vuxna djur.

De läkemedel som provats är psora-4, rifampicin, rapamycin, metformin och allantoin. En kombination av rapamycin, rifampicin och allantoin gav bäst resultat, med nära 80 procent längre medellivslängd och maximal livslängd än kontrollgruppen. Det ska dock också noteras att alla kombinationer inte kunde testas eftersom det finns mer än 200 möjliga kombinationer. 

Det är också intressant att notera att djuren både var mer robusta mot den typ av slumpmässiga dödsfall som sker tidigt i livet och samtidigt var friska längre upp i åldrarna. 

Eftersom det är ett större genetiskt avstånd mellan fruktflugor och rundmaskar än mellan fruktflugor och människor så uppstår förstås frågan: Hur fungerar detta på människor? Sannolikt inte lika bra, bland annat eftersom vi redan är en art som lever relativt länge i jämförelse med våra närmaste släktingar. 

 

Läs hela inlägget »