FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2017 > 08

En undersökning mellan en rad arter, allt från svampar till däggdjur, visar att det är i stort sett samma gener som styr vilken livslängd en art har. Dessa gener är kopplade till metabolism och cellernas translation (som har att göra med proteinproduktionen i cellen) samt DNA-reparation. 

Dessa gener förklarar alltså exempelvis sådana saker som varför närbesläktade arter kan ha relativt olika medellivslängd. Som exempel kan människor leva ungefär dubbelt så länge som chimpanser, även när de senare är skyddade från rovdjur och sjukdomar. 

Samtidigt ska det också sägas att det finns en tydlig gräns för hur mycket dessa gener styr. Människan är exempelvis den mest långlivade arten bland alla i samma släkt. Det finns mycket få exempel på arter som lever för alltid eller mycket länge.

Läs hela inlägget »

Det har gjorts en väldigt lång rad studier genom åren där forskare försökt hitta genvarianter som leder till att man lever längre. Resultaten har varit sådär, men nu menar forskare vid University of Haifa att de hittat en variant som leder till 10 års längre livslängd

Det finns gott om studier som pekar ut gener som leder till kortare livslängd, exempelvis för att de ökar risken för cancer. Men i fråga om att ge en livslängd som är över medel så handlar det vanligtvis om något enstaka år extra. Därför är denna studie ovanlig. 

Läs hela inlägget »

Celler i senescence, det vilostadie som en del åldrade celler hamnar i, är en direkt orsak till osteoporos. Detta enligt forskare vid Mayo Clinic. När dessa celler åtgärdades ökade benmassan och styrkan hos möss. 

Det har sedan tidigare varit känt att det finns en koppling mellan benskörhet och vilande celler. Dessa är en del av åldrandet och påverkar hela kroppen, inte bara skelettet.

I studien användes flera olika metoder, såväl genterapi som så kallad senolytisk medicin. Den senare handlar om sedan tidigare kända ämnen (dasatinib och quercetin) som rensar bort celler i senescence. 

Kontentan av detta är att läkemedel som tar bort celler i senescence kan bli en förebyggande medicin som påverkar en lång rad av åldrandets sjukdomar. 

Läs hela inlägget »

En metaanalys av 53 studier kommer nu fram till att intag av metformin hos diabetiker minskar dödligheten (all cause mortality), och inte enbart genom att lindra diabetesen. Även cancer och hjärt- och kärlsjukdomar minskar. 

Metaanalysen stödjer ytterligare den sedan tidigare starka misstanken att det sedan länge godkända läkemedlet har en mycket positiv effekt på centrala åldrandeprocesser. 

Läs hela inlägget »

Injektioner av hjärtstamceller i möss har visat sig ha en mycket positiv effekt på hjärtfunktionen hos äldre möss. Förhoppningen från forskarna är att kunna föryngra hjärtan och därmed förebygga hjärtsjukdom. 

Enligt forskarna vid Ceders-Sinai Medical Center utsöndrar stamcellerna vesiklar som skickar ut en rad signalämnen som påverkar närområdet i hjärtat. 

En mer omfattande kommentar om vad forskningen innebär finns på bloggen Fight Aging. 

Läs hela inlägget »

De svenskar som är 100 år idag kan förvänta sig en ungefär lika lång återstående livslängd som de som nådde samma ålder för 30 år sedan. Den ökade medellivslängden kommer sig i stället av att de som dör något tidigare ändå lever längre. Detta visar en undersökning som publicerats i Journal of Internal Medicine, och huvudförfattare är svenska Karin Modig.

Artikeln visar också att det finns stöd för tesen att 100-åringar uppnår en platå där dödligheten minskar. Detta tyder på att de som lyckas överleva (eller aldrig får) de vanliga folksjukdomarna kan leva relativt länge. 

Ett annat resultat från studien är att den maximala livslängden inte verkar öka. Man kan spekulera i att orsaken till detta är att de sjukdomar som drabbar den här gruppen helt enkelt inte behandlas. 

Läs hela inlägget »

Det händer saker ifråga om åldrandeforskning - även i Norden! Nu har det amerikanska företaget Insilico, som sedan flera år arbetar med att med hjälp av artificiell intelligens hitta åldrandets mekanismer och de ämnen som påverkar dem, påbörjat ett samarbete med Köpenhamns universitet. 

Den ansvarige forskaren i Köpenhamn, Morten Scheibye-Knudsen, säger bland annat att han hoppas på längre healthspan (det vill säga ett liv där en större del är frisk) och att det också är möjligt att öka maximal livslängd. 

Läs hela inlägget »