FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2017 > 09

Forskare vid Institute of Molecular Biology i Mainz har nyligen publicerat forskningsresultat som visar hur gener som styr autophagy, programmerad celldöd, håller rundmaskarna C elegans ungdomliga i tidiga stadier av livet men därefter börjar driva på åldrandet. Om samma gener fungerar likadant hos människan kan detta vara en del av åldrandets orsaker.

När autophagyprocessen stängdes ner via neuronerna hos äldre maskar ledde det dessutom till en bättre hälsa och 50 % längre liv. Trots att autophagy anses vara en mycket viktig cellprocess fick det alltså en positiv effekt när den stängdes av. Intressant i samband med detta är också att flera sjukdomar, bland annat Alzheimers och Parkinson, har med dåligt fungerande autophagy att göra.

Dessa geners existens stödjer dessutom en teori om varför åldrandet över huvud taget existerar, nämligen teorin om antagonistic pleiotropy. Denna säger att åldrandet kan hamna i våra gener av en tillfällighet, genom att samma gener som driver åldrandet också är fördelaktig för fortplantningen för unga individer. Då kommer evolutionen att leda till att dessa generna selekteras, trots att de är dåliga för de äldre individerna, eftersom de senare inte är fortplantar sig så ofta och deras gener därför inte förs vidare. Om en genförändring gör att en individ blir bättre på att fortplanta sig i unga år gör det inte så mycket om den inte lever så länge, helt enkelt. 

Om detta fungerar likadant på människor är dock oklart. Väldigt mycket skiljer sig åt mellan rundmaskarna och människor i fråga om dessa komplicerade processer, men det är åtminstone ett intressant forskningsspår.

Läs hela inlägget »

För vad jag tror är första gången har forskare lyckats rensa ut åldrade mitokondrier ur celler på levande djur, nämligen bananflugor. Vilket ledde till föryngrade muskler och längre livslängd. 

Cellernas mitokondrier får en sämre funktion och ändrar form när de åldras. De borde rensas ut av kroppen, men den hinner inte med utan dåliga mitokondrier ansamlas i allt större mängd. Forskarna hittade en metod för att splittra de åldrade mitokondrierna i mindre bitar och rensa bort dem ur cellerna. 

Det här är en mycket spännande forskning och forskarna själva nämner en rad sjukdomar som borde kunna förebyggas, som exempelvis Parkinson och Alzheimers. Framför allt kan det även bli en del av en framtida behandling mot åldrandet i sig.  

Läs hela inlägget »

Det är en trend på senare år. Vi ser allt fler exempel på personer som märker att de börjar bli äldre, känner att de blir svagare och därför söker efter något sätt att motverka åldrandet. Det de hittar på nätet är inte bara det vanliga kvacksalveriet, utan i allt större utsträckning godkända läkemedel som har en rimlig chans att i viss mån försena åldrandet. 

Några exempel på läkemedel som kan köpas på nätet är rapamycin, NR (som ökar NAD+) och metformin. Dessa fungerar alla på olika sätt i kroppen och kan därför eventuellt komplettera varandra. Det är troligt att dessa behandlingar kan göra att man statistiskt sett får några års extra livslängd, men någon dramatisk förändring är det inte tal om.

Eftersom självmedicineringen inte ingår i någon vetenskaplig studie som använder en trovärdig metod så kan vi dessvärre inte använda oss av dessa föregångares erfarenheter för att säga något om hur väl läkemedlen fungerar. Men hade jag varit 65+ idag så hade jag definitivt provat, för så pass gott stöd finns det redan nu. 

Läs hela inlägget »