FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2017 > 11

Det har sedan länge funnits en diskussion om huruvida den allt större dödligheten vid höga åldrar fortsätter att öka och öka - eller om dödligheten når en platå där dödligheten planar ut. Nu visar en ny statistisk undersökning att det inte finns någon platå utan att dödligheten fortsätter att öka även för de som är riktigt gamla. Undersökningen handlar om de som är över 110 år, och eftersom det statistiska underlaget därmed är lågt så finns det kanske dock utrymme för diskussionen att fortsätta. 
 

Läs hela inlägget »

En familj inom folkgruppen Amish i USA har visat sig ha en mutation som gör att de lever i genomsnitt sju år längre. Orsaken till ökningen verkar vara att den gör att vilande celler rensas ur mer effektivt ur kroppen. Detta är den mutation med störst livslängdsförlängning som någonsin upptäckts hos människor.

Mutationen som upptäcks påverkar genen PAI-1, som redan tidigare varit uppmärksammad eftersom den påverkar regleringen av celler som blivit vilande, så kallad senescence. Dessa celler blir allt fler med åldern och släpper ut skadliga, inflammatoriska ämnen i kroppen.

En rad läkemedel är redan idag på väg att utvecklas för att rensa ut vilande celler ur kroppen. Upptäckten av mutationen i PAI-1 kommer sannolikt leda till att många försöker hitta ett sätt att påverka genen i stället för att rensa ut cellerna. Vilket inte nödvändigtvis är en bättre metod. 

Intressant är också att detta alltså är den mest effektiva mutationen som någonsin upptäckts hos människor - samtidigt som även relativt enkla livsstilsförändringar åstadkommer en liknande förlängningen av livslängden. Måttlig motion och kanske även CR (Calorie Restriction) åstadkommer sannolikt flera års längre liv. 

Läs hela inlägget »

Celler som hamnat i vilostadiet senescence är ett vanligt fokus för forskning om åldrandet. Nu har forskare vid University of Exeter lyckats programmera om celler så at de föryngrats och kommit ut ur sin vila. 

Detta lyckades genom att forskarna med hjälp av resveratrolliknande substanser satte igång en slags gener, så kallade splicing factors. Dessa gener har redan tidigare visat sig stängas ner med ökande ålder. 


Resultaten handlar om mänskliga celler men undersökningen har gjorts i provrör. 
 

Läs hela inlägget »