FORSKNING OM ÅLDRANDET

Det biologiska åldrandet är en process som påverkar alla människor. Här presenteras nyheter om forskning som syftar till att göra livet mer hälsosamt - och längre. 

Idag har vi inte förmågan att påverka det biologiska åldrandet i någon större utsträckning. Men det finns mycket spännande forskning om åldrandets biologi, och det är det som är ämnet för Unggammal.

Senaste inlägg

Arkiv

Länkar

Senaste kommentarer

2017 > 12

SENS är det enda förslag för hur det skulle kunna gå till att besegra åldrandet som finns i dagsläget. Det är ambitiöst, men inte alldeles omöjligt att uppnå givet några decenniers intensiv forskning. Visst kan det ske saker på vägen som gör att det är mer besvärligt än väntat, men sådant vet nog ingen för man provat. Följ länken för att läsa mer om SENS program för att bota åldrandet.  

En hel del framsteg har redan skett under ledning av SENS Research Foundation och deras åldrandeforskning under det senaste dryga decenniet.  Idag är det framför allt finansiering som saknas för att framstegen skulle bli fler och gå snabbare, åtminstone enligt Aubrey de Grey, som grundade SENS. 

Läs hela inlägget »

De senaste åren har det rapporterats mycket om något som kallas parabiosis, vilket i samband med åldrandet handlar om att byta ut blodet hos en äldre individ med blodet hos en yngre. Det har då visat sig att den äldre mår bättre på en rad olika sätt som handlar om åldrandet. Frågan är då varför? Nu har forskare sett att blodplasma från unga leder till förbättrad leverfunktion via autofagi. Detta är en process som återanvänder material, bland annat organeller, i cellerna.

Kanske är detta ett sätt att hitta nya metoder för att påverka åldrandet. Samtidigt så har de senaste årens försök med blodtransfusioner från unga människor till äldre inte visat på dramatiska resultat. 

Läs hela inlägget »

Företaget Elysium Health har nu ett tag sålt sitt Basis, ett tillskott som är avsett att motverka åldrandet. Basis ska bland annat öka mängden NAD+ i kroppen, vilket har en del positiva effekter i kroppen såsom förbättrade DNA-reperationer och även visat sig förlänga livslängden på möss.

Nu har en ny studie publicerats i Nature. I denna visar det sig att Basis (även kallat NRPT) har en del positiva effekter såsom en klart ökad mobilitet, mätt i förmåga att gå i sex minuter och att resa sig från en stol. Men det verkar även finnas en risk att öka kolesterolhalten i blodet. 

Fler studier kommer säkert, men redan nu kan vi nog säga att det verkar relativt lovande - men inte revolutionerande. 

Läs hela inlägget »